Ban Giám Hiệu Trường THPT Trịnh Hoài Đức

Ban Giám Hiệu Nhà Trường


 
    
 
   

Hiệu trưởng: QUÁCH ĐỨC THỊNH

   Ngày, tháng, năm sinh: 

   Quê quán:

   Nơi thường trú:

   Trình độ chuyên môn:

   Ngày vào ngành:

   Ngày vào Đảng chính thức:

   Số điện thoại:

   Email:

     


   Phó hiệu trưởng: BÙI THỊ TRIỆU PHÚC

   Ngày, tháng, năm sinh: 

   Quê quán:

   Nơi thường trú:

   Trình độ chuyên môn:

   Ngày vào ngành:

   Ngày vào Đảng chính thức:

   Số điện thoại:

 

   

   Phó hiệu trưởng: NGUYỄN VŨ NGUYÊN

   Ngày, tháng, năm sinh: 1982

   Quê quán: Bình Nhâm, Thuận An, Bình Dương

   Nơi thường trú: Lái Thiêu, Thuận An, Bình Dương

   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Vật Lý

   Ngày vào ngành: 10/2004

   Ngày vào Đảng chính thức:

   Số điện thoại: 0907197931

   

  
   Phó hiệu trưởng: NGUYỄN TRỌNG THI

   Ngày, tháng, năm sinh: 

   Quê quán:

   Nơi thường trú:

   Trình độ chuyên môn:

   Ngày vào ngành:

   Ngày vào Đảng chính thức:

   Số điện thoại: