Lịch làm việc (tuần)
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 01 2021 - 2022
95 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 36 ( Từ 10/5/2021 đến 16/5/2021)
136 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 35 ( Từ 03/5/2021 đến 09/5/2021)
110 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 34 ( Từ 26/4/2021 đến 02/5/2021)
76 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 33 ( Từ 19/4/2021 đến 25/4/2021)
77 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 32 ( Từ 12/4/2021 đến 17/4/2021)
77 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 31 ( Từ 05/4/2021 đến 11/4/2021)
80 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 30 ( Từ 29/3/2021 đến 04/4/2021)
76 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 29 ( Từ 22/3/2021 đến 27/3/2021)
72 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 28 ( Từ 15/3/2021 đến 21/3/2021)
79 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 27 ( Từ 08/3/2021-14/3/2021)
78 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 26 ( Từ 01/3/2021 đến 06/3/2021)
74 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 25 ( Từ 22/02/2021 đến 27/02/2021)
76 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 22 +23 + 24 ( Từ 01/02/2021 đến 20/02/2021)
74 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 21 ( Từ 25/01/2021 đến 31/01/2021)
69 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 20 ( Từ 18/01/2021 đến 24/01/2021)
95 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 19 ( Từ 11/01/2021 đến 16/01/2021)
90 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 18 ( Từ 04/01/2020 đến 09/01/2020)
97 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 17 ( Từ 16/12/2019 đến 21/12/2019)
95 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 16 ( Từ 21/12/2020 đến 26/12/2020)
105 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 15 ( Từ 14/12/2020 đến 19/12/2020)
110 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 14 (Từ 07/12/2020 đến 12/12/2020)
92 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 13 (Từ 30/11/2020 đến 05/12/2020)
90 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 12 ( Từ 23/11/2020 đến 29/11/2020)
90 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 11 ( Từ 16/11/2020 đến 21/11/2020)
93 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 10 ( Từ 09/11/2020 đến 14/11/2020)
85 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 09 (Từ 02/11/2020 đến 08/11/2020)
97 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 08 ( Từ 26/10/2020 đến 31/10/2020)
83 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 07 ( Từ 19/10/2020 đến 25/10/2020)
95 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 06 ( Từ 12/10/2020 đến 17/10/2020)
93 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 05 ( Từ 05/10/2020 đếụ 11/10/2020)
81 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 04 ( Từ 28/9/2020 đến 03/10/2020)
89 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 03 ( Từ 21/9/2020 đến 26/9/2020)
103 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 02 (Từ 14/9/2020 đến 19/9/2020)
85 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 01 ( Từ 07/9/2020 đến 05/9/2020)
83 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 04 ( Từ 09/9/2019 đến 15/9/2019)
96 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 03 ( Từ 02/9/2019 đến 08/9/2019)
87 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 02 ( Từ 26/8/2019 đến 31/8/2019)
84 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 01 ( Từ 19/8/2019đến 24/8/2019)
87 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 32 (Từ 18/03/2019 đến 23/03/2019)
170 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 31 (Từ 11/03/2019 đến 16/03/2019)
134 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 30 (Từ 04/03/2019 đến 10/03/2019)
126 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 29 (Từ 25/02/2019 đến 02/03/2019)
110 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 28 (Từ 18/02/2019 đến 23/02/2019)
129 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 27 (Từ 11/02/2019 đến 16/02/2019)
125 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 24, 25, 26 (Từ 21/01/2019 đến 11/02/2019)
127 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 23 (Từ 14/01/2019 đến 19/01/2019)
124 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 22 (Từ 07/01/2019 đến 13/01/2019)
141 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 21 (Từ 31/12/2018 đến 06/01/2019)
137 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 20 (Từ 24/12/2018 đến 29/12/2018)
110 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 19 (Từ 17/12/2018 đến 22/12/2018)
145 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 18 (Từ 10/12/2018 đến 15/12/2018)
124 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 17 (Từ 03/12/2018 đến 08/12/2018)
126 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 16 (Từ 26/11/2018 đến 02/12/2018)
122 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 15 (Từ 19/11/2018 đến 24/11/2018)
128 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 14 (Từ 12/11/2018 đến 18/11/2018)
157 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 13 (Từ 05/11/2018 đến 11/11/2018)
149 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 12 (Từ 29/10/2018 đến 03/11/2018)
138 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 11 (Từ 22/10/2018 đến 27/10/2018)
144 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 10 (Từ 15/10/2018 đến 20/10/2018)
142 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 09 (Từ 08/10/2018 đến 13/10/2018)
143 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 08 (Từ 01/10/2018 đến 06/10/2018)
144 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 07 (Từ 24/9/2018 đến 29/9/2018)
142 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 06 (Từ 17/9/2018 đến 23/9/2018)
146 Lượt xem
Xem chi tiết...

LỊCH LÀM VIỆC VÀ THÔNG BÁO TUẦN 05 CỦA BLĐ TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ. (Tuần từ 10/9/2018 đến 16/9/2018)
154 Lượt xem
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 33
206 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 33 (Áp dụng từ ngày 26/3/2018 - 31/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 32
171 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 32 (Áp dụng từ ngày 19/3/2018 - 24/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 31
186 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 31 (Áp dụng từ ngày  12/3/2018 -  17/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 30
156 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 30 (Áp dụng từ ngày  05/3/2018 -  09/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 29
160 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 29 (Áp dụng từ ngày  26/02/2018 -  03/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 28
152 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 28 (Áp dụng từ ngày 19/02/2018 -  24/02/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 27
155 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 27 (Áp dụng từ ngày 12/02/2018 - 16/02/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 26
142 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 26 (Áp dụng từ ngày 05/02/2018 - 09/02/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 25
180 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 25 (Áp dụng từ ngày 29/01/2018 - 03/02/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 24
191 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 24 (Áp dụng từ ngày 22/01/2018 - 27/01/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 23
183 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 23 (Áp dụng từ ngày 15/01/2018 - 20/01/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 22
179 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 22 (Áp dụng từ ngày 08/01/2018 - 16/01/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 21
169 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 21 (Áp dụng từ ngày 01/01/2018 - 06/01/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 20
169 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 20 (Áp dụng từ ngày 26/12/2017 - 30/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 19
166 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 19 (Áp dụng từ ngày 18/12/2017 - 23/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 18
177 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 18 (Áp dụng từ ngày 11/12/2017 - 16/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 17
172 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 17 (Áp dụng từ ngày 04/12/2017 - 09/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 16
166 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 16 (Áp dụng từ ngày 27/11/2017 - 02/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 15
228 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 15 (Áp dụng từ ngày 20/11/2017 -25/11/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 14
212 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 14 (Áp dụng từ ngày 13/11/2017 -20/11/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 07
289 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 07 (Áp dụng từ ngày 25/9/2017 - 30/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 06
240 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 06 (Áp dụng từ ngày 18/9/2017 - 24/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 05
250 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 05 (Áp dụng từ ngày 11/9/2017 - 17/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 04
259 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 04 (Áp dụng từ ngày 04/9/2017 - 09/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 03
276 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 03 (Áp dụng từ ngày 28/8/2017 - 02/9/2017).
Xem chi tiết...

THÔNG BÁO
LỊCH KIỂM TRA CHUNG HỌC KỲ I Năm học: 2019 - 2020
167 Lượt xem
Xem chi tiết...

Quy chế thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018
457 Lượt xem

Mời quý Thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Xem chi tiết...

Phân công tổ chức Lễ Khai Giảng năm học 2017 -2018
425 Lượt xem
Quý thầy cô và các em học sinh theo dõi để thực hiện.
Xem chi tiết...

Quy định về việc nhận hồ sơ tuyển sinh 10 năm học 2017 - 2018 của trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
967 Lượt xem

Quý phụ huynh và các em học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2017 - 2018 lưu ý để thực hiện.

Xem chi tiết...

Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017 của Sở GDĐT Bình Dương
382 Lượt xem

Giáo viên và các em học sinh chú ý theo dõi để thực hiện.

Xem chi tiết...

Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 Của Bộ giáo dục và Đào tạo
439 Lượt xem

Quý thầy cô, phụ huynh học sinh và các em học sinh lớp 12 theo dõi để thực hiện.

Xem chi tiết...

Thông Báo Kế Hoạch Tuyển sinh Lớp 10 năm học 2017-2018 của Trường THPH Huỳnh Văn Nghệ
1590 Lượt xem
Quý Phụ huynh và các em học sinh chú ý theo dõi để thực hiện.
Xem chi tiết...

Thông báo tổ chức đêm Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2017
1455 Lượt xem
Đêm Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2017 tại trường THPT Huỳnh Văn Nghệ sẽ diễn ra vào lúc 18h30' tối thứ sáu ngày 20/01/2017 (23/12 Âm Lịch).
Xem chi tiết...

Lịch Thi Học Kỳ I Năm Học 2016 - 2017.
437 Lượt xem

Quý Thầy cô và các em học sinh theo dõi để thực hiện.

Xem chi tiết...

Kết quả thi lý thuyết giáo viên giỏi vòng trường năm học 2016 -2017
441 Lượt xem
Xem chi tiết...

Thông báo V/v thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017
392 Lượt xem
Quý thầy cô xem thông báo để thực hiện.
Xem chi tiết...

Danh sách Dự thi giáo viên giỏi cấp trường vòng lý thuyết năm học 2016 - 2017
421 Lượt xem
Quý thầy cô xem thông báo để thực hiện.
Xem chi tiết...

Kế hoạch Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2016 - 2017
431 Lượt xem
Quý thầy cô xem để thực hiện.
Xem chi tiết...

Phân công chuẩn bị Lễ khai trường năm học 2016 - 2017
434 Lượt xem

Quý Thầy cô theo dõi thông báo để thực hiện.

Xem chi tiết...

LỊch trực Ban lãnh đạo năm học 2016 - 2017
368 Lượt xemXem chi tiết...

Danh sách dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017
379 Lượt xem

Các em dự thi tại trường THPT Chuyên Hùng Vương ngày 20/8/2016.


Xem chi tiết...

Thông Báo Tuyển Sinh 10 năm học 2016 - 2017
863 Lượt xem

Quý phụ huynh và các em học sinh tham dự thi tuyển sinh 10 theo dõi để thực hiện.

Xem chi tiết...

Thông báo làm đơn xin miễn coi, chấm thi thi TN. THPT Quốc gia và tuyển sinh 10
478 Lượt xem

Quý Thầy cô xem và thực hiện theo đúng thời hạn.

Xem chi tiết...

Thông báo kiểm tra công tác chuyên môn GV HK2 năm học 2015-2016
356 Lượt xem

Quý thầy cô xem thông báo để thực hiện.

Xem chi tiết...

Danh sách học giỏi Casio môn Toán - Hóa - Lý - Sinh năm học 2015 - 2016.
391 Lượt xem
Xem chi tiết...

Tổng hợp kết quả thi giáo viên giỏi vòng trường năm 2015-2016
478 Lượt xem
Xem chi tiết...

Kết quả thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp trường năm học 2015 – 2016
466 Lượt xem
Xem chi tiết...

Lịch thi thực hành giáo viên giỏi vòng trường năm học 2015 -2016
437 Lượt xem
Xem chi tiết...

Bảng phân công chấm thi giáo viên giỏi vòng thực hành năm học 2015 - 2016
413 Lượt xem
Xem chi tiết...

Danh sách dự thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2015 – 2016
458 Lượt xem
Xem chi tiết...

Lịch trực Ban lãnh đạo
400 Lượt xem
Xem chi tiết...

Tổng hợp kết quả đỗ đại học trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2014-2015
490 Lượt xem

Phụ huynh và các em học sinh tham khảo kết quả.

Xem chi tiết...

Tổng hợp tỉ lệ % kết quả đỗ đại học trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2014-2015
481 Lượt xem

Quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Xem chi tiết...

Lịch kiểm tra chung HKI năm học 2015-2016
440 Lượt xem
Quý thầy cô và các em học sinh xem để thực hiện.
Xem chi tiết...

Thông báo việc kiểm tra công tác chuyên môn của giáo viên học kì I năm học 2015 – 2016
438 Lượt xem

Quý thầy cô xem thông báo để thực hiện.

Xem chi tiết...

Thông báo về việc nhận bằng TN THPT năm học 2013-2014.
482 Lượt xem
Mời các em học sinh lớp 12 năm học 2013-2014 đến trường THPT Huỳnh Văn Nghệ nhận bằng TN THPT.
Xem chi tiết...

Danh sách giáo viên tham dự tập huấn PCCC năm 2015
424 Lượt xem

Thời gian tập huấn ngày 12/9/2015.

Sáng: 7h30' địa điểm Hội trường trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã Tân Uyên.

Chiều: 13h30' địa điểm: Sân tập CSPCCC Số 5 KCN Nam Tân Uyên.

Xem chi tiết...

Tổng hợp kết quả thi TNTH Quốc Gia năm 2015
688 Lượt xem

Các em học sinh khối 12 trường THPT Huỳnh Văn Nghệ tham khảo kết quả thi TNTH Quốc Gia năm 2015.

Xem chi tiết...

Danh sách học sinh trường THPT Huỳnh Văn Nghệ - Địa điểm tham dự kỳ thi TN THPT Quốc Gia 2015
1676 Lượt xem


Các em học sinh và phụ huynh học sinh xem và thực hiện.

Xem chi tiết...

Phân công coi thi thử TN THPT Quốc gia năm học 2014 - 2015
500 Lượt xem
Giáo viên  xem và thực hiện đúng quy định.
Xem chi tiết...

Lịch thi thử Tốt nghiệp THPT Quốc gia
482 Lượt xem

Giáo viên và học sinh xem và thực hiện đúng quy định.

Xem chi tiết...

Lịch Thi Học Kỳ II Năm Học 2014 -2015
507 Lượt xem

Giáo viên học sinh xem lịch thi thực hiện nghiêm túc.

Xem chi tiết...

Hướng dẫn thi học kỳ II năm học 2014 - 2015
517 Lượt xem

Giáo viên và học sinh xem và thực hiện nghiêm túc.

Xem chi tiết...

Phân công kiểm tra chéo hồ sơ Khối 12
551 Lượt xem

Thông báo phân công kiểm tra chéo hồ sơ Khối 12, hạn chót nộp biên bản kiểm tra cho thầy Cường ngày 20/4/2015.

Xem chi tiết...

Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuyên môn giáo viên học kì II năm học 2014 – 2015
469 Lượt xem

Kết quả kiểm tra công tác chuyên môn của 5 giáo viên học kì II năm học 2014 – 2015

Xem chi tiết...

Thông báo kiểm tra công tác chuyên môn GV học kì II Năm học 2014 - 2015
483 Lượt xem

Thông báo về việc kiểm tra công tác chuyên môn của giáo viên học kì II Năm học 2014 - 2015

Xem chi tiết...

Kết quả Cuộc thi Olympic học sinh giỏi Toán THPT – Giải thưởng Lương Thế Vinh lần thứ VI năm học 2014 - 2015
2573 Lượt xem
Danh sách kết quả Cuộc thi Olympic học sinh giỏi Toán THPT – Giải thưởng Lương Thế Vinh lần thứ VI năm học 2014-2015
Xem chi tiết...

Thông báo tổ chức đêm Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2015
530 Lượt xem

Đêm Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2015 tại trường THPT Huỳnh Văn Nghệ sẽ diễn ra vào lúc 18h30' tối thứ năm ngày 12/02/2015.

Xem chi tiết...

Thông báo lịch trực Tết Ất Mùi 2015
510 Lượt xem

Quý Thầy Cô xem lịch trực, thực hiện đúng sự theo phân công..

Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập Ban tổ chức Đêm diễn văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” và Hội trại truyền thống lần thứ III Năm học 2014 - 2015
500 Lượt xem

Quyết định V/v Thành lập Ban tổ chức Đêm diễn văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” và Hội trại truyền thống lần thứ III  Năm học 2014 - 2015.

Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo phần thi Trại đẹp Hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 – 2015
569 Lượt xem
Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo phần thi Trại đẹp Hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 – 2015
Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo phần thi Ẩm thực Hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 – 2015
538 Lượt xem
Quyết định V/v Thành lập Ban giám khảo phần thi Ẩm thực  Hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 – 2015.
Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo Hội thi Văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân 2015”
629 Lượt xem
Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo Hội thi Văn nghệ  “Mừng Đảng, mừng Xuân 2015”
Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập Ban quản trại hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 - 2015
642 Lượt xem
Quyết định V/v Thành lập Ban quản trại hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 - 2015
Xem chi tiết...

Kế Hoạch tổ chức Hội trại 26/3 năm 2015
1267 Lượt xem
Kế Hoạch tổ chức Hội trại 26/3 năm 2015
Xem chi tiết...

Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng Xuân” năm học 2014 – 2015
607 Lượt xem
Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng Xuân” năm học 2014 – 2015
Xem chi tiết...

Thông báo lịch kiểm tra chung HK II năm học 2014 - 2015
497 Lượt xem
Thông báo lịch kiểm tra chung HK II năm học 2014 - 2015
Xem chi tiết...

Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuyên môn giáo viên học kì I năm học 2014 – 2015
472 Lượt xem
Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuyên môn giáo viên học kì I năm học 2014 – 2015
Xem chi tiết...

Thông báo phân công chuẩn bị Họp mặt lần thứ V - 2014
547 Lượt xem
Thông báo phân công chuẩn bị Họp mặt lần thứ V - 2014
Xem chi tiết...

Quyết định về việc kiện toàn Ban LL Cựu học sinh Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
528 Lượt xem

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban LL Cựu học sinh Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

 Năm học 2014 - 2015 và các năm về sau.

Xem chi tiết...

PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015
530 Lượt xem

Danh sách phân công coi kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015

Xem chi tiết...

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
591 Lượt xem

Mời Quý thầy cô và các em học sinh xem lịch thi học kì I năm học 2014 - 2015.

Xem chi tiết...

Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015
553 Lượt xem

Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015

Xem chi tiết...

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2014-2015
1423 Lượt xem

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2014-2015

Xem chi tiết...

Kế hoạch tổ chức thực hiện “ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
540 Lượt xem

Kế hoạch tổ chức thực hiện “ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Xem chi tiết...

Kế hoạch kiểm tra nội bộ và tự kiểm tra năm học 2014 - 2015
582 Lượt xem

Kế hoạch kiểm tra giáo viên trường THPT Huỳnh Văn Nghệ.

Xem chi tiết...

Kế hoạch pháp chế trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2014-2015
510 Lượt xem

Kế hoạch pháp chế trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2014-2015

Xem chi tiết...

 
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

1. Thầy Nguyễn Tấn Tài - Hiệu trưởng - Trưởng ban

2. Cô Trần Thị Ngọc Vân - Phó Hiệu trưởng - Phó Ban thường trực

3. Thầy Phạm Quốc Trị - Thành viên (QL)

Email: tripq@huynhvannghe.sgdbinhduong.edu.vn, 0988994900

Xin chân thành cảm ơn!.