Lịch làm việc (tuần)
Lịch làm việc Tuần 33
35 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 33 (Áp dụng từ ngày 26/3/2018 - 31/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 32
27 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 32 (Áp dụng từ ngày 19/3/2018 - 24/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 31
28 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 31 (Áp dụng từ ngày  12/3/2018 -  17/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 30
12 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 30 (Áp dụng từ ngày  05/3/2018 -  09/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 29
21 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 29 (Áp dụng từ ngày  26/02/2018 -  03/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 28
16 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 28 (Áp dụng từ ngày 19/02/2018 -  24/02/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 27
16 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 27 (Áp dụng từ ngày 12/02/2018 - 16/02/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 26
13 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 26 (Áp dụng từ ngày 05/02/2018 - 09/02/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 25
29 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 25 (Áp dụng từ ngày 29/01/2018 - 03/02/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 24
37 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 24 (Áp dụng từ ngày 22/01/2018 - 27/01/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 23
37 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 23 (Áp dụng từ ngày 15/01/2018 - 20/01/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 22
33 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 22 (Áp dụng từ ngày 08/01/2018 - 16/01/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 21
29 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 21 (Áp dụng từ ngày 01/01/2018 - 06/01/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 20
20 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 20 (Áp dụng từ ngày 26/12/2017 - 30/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 19
16 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 19 (Áp dụng từ ngày 18/12/2017 - 23/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 18
30 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 18 (Áp dụng từ ngày 11/12/2017 - 16/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 17
35 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 17 (Áp dụng từ ngày 04/12/2017 - 09/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 16
25 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 16 (Áp dụng từ ngày 27/11/2017 - 02/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 15
82 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 15 (Áp dụng từ ngày 20/11/2017 -25/11/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 14
46 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 14 (Áp dụng từ ngày 13/11/2017 -20/11/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 07
126 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 07 (Áp dụng từ ngày 25/9/2017 - 30/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 06
73 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 06 (Áp dụng từ ngày 18/9/2017 - 24/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 05
77 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 05 (Áp dụng từ ngày 11/9/2017 - 17/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 04
84 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 04 (Áp dụng từ ngày 04/9/2017 - 09/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 03
100 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 03 (Áp dụng từ ngày 28/8/2017 - 02/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 02
96 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 02 (Áp dụng từ ngày 21/8/2017 - 27/8/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 01
76 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 01 (Áp dụng từ ngày 14/8/2017 - 19/8/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 40
144 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 40 (Áp dụng từ ngày 15/5/2017 - 21/5/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 39
116 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 39 (Áp dụng từ ngày 08/5/2017 - 13/5/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 38
102 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 38 (Áp dụng từ ngày 01/5/2017 - 06/5/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 37
87 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 37 (Áp dụng từ ngày 24/4/2017 - 29/4/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 36
105 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 36 (Áp dụng từ ngày 17/4/2017 - 22/4/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 35
111 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 35 (Áp dụng từ ngày 10/4/2017 - 16/4/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 34
118 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 34 (Áp dụng từ ngày 03/4/2017 - 09/4/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 33
131 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 33 (Áp dụng từ ngày 27/3/2017 - 01/4/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 32
122 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 32 (Áp dụng từ ngày 20/3/2017 - 26/3/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 31
116 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 31 (Áp dụng từ ngày 13/3/2017 - 19/3/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 30
107 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 30 (Áp dụng từ ngày 06/3/2017 - 11/3/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 29
94 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 29 (Áp dụng từ ngày 27/02/2017 - 04/03/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 28
110 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 28 (Áp dụng từ ngày 20/02/2017 - 25/02/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 27
90 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 27 (Áp dụng từ ngày 13/02/2017 - 18/02/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 26
118 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 26 (Áp dụng từ ngày 06/02/2017 - 12/02/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 25
88 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 25 (Áp dụng từ ngày 02/02/2017 - 04/02/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 24
108 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 24 (Áp dụng từ ngày 23/01/2017 - 27/01/2017).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 23
108 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 23 (Áp dụng từ ngày 16/01/2017 - 21/01/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 22
115 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 22 (Áp dụng từ ngày 092/12/2017 - 15/01/2017).Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 21
131 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 21 (Áp dụng từ ngày 02/12/2017 - 08/01/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 20
115 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 20 (Áp dụng từ ngày 26/12/2016 - 31/12/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 19
127 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 19 (Áp dụng từ ngày 19/12/2016 - 24/12/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 18
92 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 18 (Áp dụng từ ngày 12/12/2016 - 18/12/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 17
110 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 17 (Áp dụng từ ngày 05/12/2016 - 10/12/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 16
117 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 16 (Áp dụng từ ngày 28/11/2016 - 03/12/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 15
114 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 15 (Áp dụng từ ngày 21/11/2016 - 26/11/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 14
117 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 14 (Áp dụng từ ngày 14/11/2016 - 18/11/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 13
115 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 13 (Áp dụng từ ngày 07/11/2016 - 13/11/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 12
100 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 12 (Áp dụng từ ngày 31/10/2016 - 06/11/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 11
111 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 11 (Áp dụng từ ngày 24/10/2016 - 29/10/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 10
126 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 10 (Áp dụng từ ngày 17/10/2016 - 22/10/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 09
112 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 09 (Áp dụng từ ngày 10/10/2016 - 15/10/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 08
106 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 08 (Áp dụng từ ngày 03/10/2016 - 08/10/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 07
132 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 07 (Áp dụng từ ngày 26/9/2016 - 01/10/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 06
138 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 06 (Áp dụng từ ngày 19/9/2016 - 24/9/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 05
141 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 05 (Áp dụng từ ngày 12/9/2016 - 17/9/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 04
135 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 04 (Áp dụng từ ngày 05/9/2016 - 10/9/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 03
174 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 03 (Áp dụng từ ngày 29/8/2016 - 04/9/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 02
150 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 02 (Áp dụng từ ngày 22/8/2016 - 28/8/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 01
135 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 01 (Áp dụng từ ngày 15/8/2016 - 21/8/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 43
179 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 43 (Áp dụng từ ngày 23/5/2016 - 29/5/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 42
182 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 42 (Áp dụng từ ngày 16/5/2016 - 22/5/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 41
164 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 41 (Áp dụng từ ngày 09/5/2016 - 14/5/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 40
136 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 40 (Áp dụng từ ngày 02/5/2016 - 07/5/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 39
144 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 39 (Áp dụng từ ngày 25/4/2016 - 30/4/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 38
148 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 38 (Áp dụng từ ngày 18/4/2016 - 24/4/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 37
166 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 37 (Áp dụng từ ngày 11/4/2016 - 16/4/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 36
149 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 36 (Áp dụng từ ngày 04/4/2016 - 09/4/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 35
160 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 35 (Áp dụng từ ngày 28/3/2016 - 02/4/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 34
168 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 34 (Áp dụng từ ngày 21/3/2016 - 26/3/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 33
138 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 33 (Áp dụng từ ngày 14/3/2016 - 20/3/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 32
148 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 32 (Áp dụng từ ngày 07/3/2016 - 12/3/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 31
179 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 31 (Áp dụng từ ngày 29/02/2016 - 05/3/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 30
174 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 30 (Áp dụng từ ngày 22/02/2016 - 27/02/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 29
185 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 29 (Áp dụng từ ngày 15/02/2016 - 20/02/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 28
164 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 28 (Áp dụng từ ngày 08/02/2016 - 13/02/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 27
153 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 27 (Áp dụng từ ngày 01/02/2016 - 04/02/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 26
132 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 26 (Áp dụng từ ngày 25/01/2016 - 31/01/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 25
173 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 25 (Áp dụng từ ngày 18/01/2016 - 24/01/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 24
171 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 24 (Áp dụng từ ngày 11/01/2016 - 16/01/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 23
182 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 23 (Áp dụng từ ngày 04/01/2016 - 10/01/2016)
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 22
171 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 22 (Áp dụng từ ngày 28/12/2015 - 01/01/2016). 
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 21
208 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 21 (Áp dụng từ ngày 21/12/2015 - 26/12/2015). 
Xem chi tiết...

THÔNG BÁO
Quy chế thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018
142 Lượt xem

Mời quý Thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Xem chi tiết...

Phân công tổ chức Lễ Khai Giảng năm học 2017 -2018
156 Lượt xem
Quý thầy cô và các em học sinh theo dõi để thực hiện.
Xem chi tiết...

Quy định về việc nhận hồ sơ tuyển sinh 10 năm học 2017 - 2018 của trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
608 Lượt xem

Quý phụ huynh và các em học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2017 - 2018 lưu ý để thực hiện.

Xem chi tiết...

Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017 của Sở GDĐT Bình Dương
166 Lượt xem

Giáo viên và các em học sinh chú ý theo dõi để thực hiện.

Xem chi tiết...

Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 Của Bộ giáo dục và Đào tạo
139 Lượt xem

Quý thầy cô, phụ huynh học sinh và các em học sinh lớp 12 theo dõi để thực hiện.

Xem chi tiết...

Thông Báo Kế Hoạch Tuyển sinh Lớp 10 năm học 2017-2018 của Trường THPH Huỳnh Văn Nghệ
999 Lượt xem
Quý Phụ huynh và các em học sinh chú ý theo dõi để thực hiện.
Xem chi tiết...

Thông báo tổ chức đêm Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2017
1174 Lượt xem
Đêm Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2017 tại trường THPT Huỳnh Văn Nghệ sẽ diễn ra vào lúc 18h30' tối thứ sáu ngày 20/01/2017 (23/12 Âm Lịch).
Xem chi tiết...

Lịch Thi Học Kỳ I Năm Học 2016 - 2017.
201 Lượt xem

Quý Thầy cô và các em học sinh theo dõi để thực hiện.

Xem chi tiết...

Kết quả thi lý thuyết giáo viên giỏi vòng trường năm học 2016 -2017
219 Lượt xem
Xem chi tiết...

Thông báo V/v thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017
171 Lượt xem
Quý thầy cô xem thông báo để thực hiện.
Xem chi tiết...

Danh sách Dự thi giáo viên giỏi cấp trường vòng lý thuyết năm học 2016 - 2017
187 Lượt xem
Quý thầy cô xem thông báo để thực hiện.
Xem chi tiết...

Kế hoạch Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2016 - 2017
188 Lượt xem
Quý thầy cô xem để thực hiện.
Xem chi tiết...

Phân công chuẩn bị Lễ khai trường năm học 2016 - 2017
239 Lượt xem

Quý Thầy cô theo dõi thông báo để thực hiện.

Xem chi tiết...

LỊch trực Ban lãnh đạo năm học 2016 - 2017
210 Lượt xemXem chi tiết...

Danh sách dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017
227 Lượt xem

Các em dự thi tại trường THPT Chuyên Hùng Vương ngày 20/8/2016.


Xem chi tiết...

Thông Báo Tuyển Sinh 10 năm học 2016 - 2017
674 Lượt xem

Quý phụ huynh và các em học sinh tham dự thi tuyển sinh 10 theo dõi để thực hiện.

Xem chi tiết...

Thông báo làm đơn xin miễn coi, chấm thi thi TN. THPT Quốc gia và tuyển sinh 10
294 Lượt xem

Quý Thầy cô xem và thực hiện theo đúng thời hạn.

Xem chi tiết...

Thông báo kiểm tra công tác chuyên môn GV HK2 năm học 2015-2016
194 Lượt xem

Quý thầy cô xem thông báo để thực hiện.

Xem chi tiết...

Danh sách học giỏi Casio môn Toán - Hóa - Lý - Sinh năm học 2015 - 2016.
238 Lượt xem
Xem chi tiết...

Tổng hợp kết quả thi giáo viên giỏi vòng trường năm 2015-2016
309 Lượt xem
Xem chi tiết...

Kết quả thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp trường năm học 2015 – 2016
280 Lượt xem
Xem chi tiết...

Lịch thi thực hành giáo viên giỏi vòng trường năm học 2015 -2016
259 Lượt xem
Xem chi tiết...

Bảng phân công chấm thi giáo viên giỏi vòng thực hành năm học 2015 - 2016
232 Lượt xem
Xem chi tiết...

Danh sách dự thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2015 – 2016
281 Lượt xem
Xem chi tiết...

Lịch trực Ban lãnh đạo
245 Lượt xem
Xem chi tiết...

Tổng hợp kết quả đỗ đại học trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2014-2015
323 Lượt xem

Phụ huynh và các em học sinh tham khảo kết quả.

Xem chi tiết...

Tổng hợp tỉ lệ % kết quả đỗ đại học trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2014-2015
291 Lượt xem

Quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Xem chi tiết...

Lịch kiểm tra chung HKI năm học 2015-2016
278 Lượt xem
Quý thầy cô và các em học sinh xem để thực hiện.
Xem chi tiết...

Thông báo việc kiểm tra công tác chuyên môn của giáo viên học kì I năm học 2015 – 2016
278 Lượt xem

Quý thầy cô xem thông báo để thực hiện.

Xem chi tiết...

Thông báo về việc nhận bằng TN THPT năm học 2013-2014.
303 Lượt xem
Mời các em học sinh lớp 12 năm học 2013-2014 đến trường THPT Huỳnh Văn Nghệ nhận bằng TN THPT.
Xem chi tiết...

Danh sách giáo viên tham dự tập huấn PCCC năm 2015
255 Lượt xem

Thời gian tập huấn ngày 12/9/2015.

Sáng: 7h30' địa điểm Hội trường trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã Tân Uyên.

Chiều: 13h30' địa điểm: Sân tập CSPCCC Số 5 KCN Nam Tân Uyên.

Xem chi tiết...

Tổng hợp kết quả thi TNTH Quốc Gia năm 2015
525 Lượt xem

Các em học sinh khối 12 trường THPT Huỳnh Văn Nghệ tham khảo kết quả thi TNTH Quốc Gia năm 2015.

Xem chi tiết...

Danh sách học sinh trường THPT Huỳnh Văn Nghệ - Địa điểm tham dự kỳ thi TN THPT Quốc Gia 2015
1343 Lượt xem


Các em học sinh và phụ huynh học sinh xem và thực hiện.

Xem chi tiết...

Phân công coi thi thử TN THPT Quốc gia năm học 2014 - 2015
323 Lượt xem
Giáo viên  xem và thực hiện đúng quy định.
Xem chi tiết...

Lịch thi thử Tốt nghiệp THPT Quốc gia
314 Lượt xem

Giáo viên và học sinh xem và thực hiện đúng quy định.

Xem chi tiết...

Lịch Thi Học Kỳ II Năm Học 2014 -2015
321 Lượt xem

Giáo viên học sinh xem lịch thi thực hiện nghiêm túc.

Xem chi tiết...

Hướng dẫn thi học kỳ II năm học 2014 - 2015
328 Lượt xem

Giáo viên và học sinh xem và thực hiện nghiêm túc.

Xem chi tiết...

Phân công kiểm tra chéo hồ sơ Khối 12
388 Lượt xem

Thông báo phân công kiểm tra chéo hồ sơ Khối 12, hạn chót nộp biên bản kiểm tra cho thầy Cường ngày 20/4/2015.

Xem chi tiết...

Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuyên môn giáo viên học kì II năm học 2014 – 2015
313 Lượt xem

Kết quả kiểm tra công tác chuyên môn của 5 giáo viên học kì II năm học 2014 – 2015

Xem chi tiết...

Thông báo kiểm tra công tác chuyên môn GV học kì II Năm học 2014 - 2015
320 Lượt xem

Thông báo về việc kiểm tra công tác chuyên môn của giáo viên học kì II Năm học 2014 - 2015

Xem chi tiết...

Kết quả Cuộc thi Olympic học sinh giỏi Toán THPT – Giải thưởng Lương Thế Vinh lần thứ VI năm học 2014 - 2015
350 Lượt xem
Danh sách kết quả Cuộc thi Olympic học sinh giỏi Toán THPT – Giải thưởng Lương Thế Vinh lần thứ VI năm học 2014-2015
Xem chi tiết...

Thông báo tổ chức đêm Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2015
350 Lượt xem

Đêm Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2015 tại trường THPT Huỳnh Văn Nghệ sẽ diễn ra vào lúc 18h30' tối thứ năm ngày 12/02/2015.

Xem chi tiết...

Thông báo lịch trực Tết Ất Mùi 2015
340 Lượt xem

Quý Thầy Cô xem lịch trực, thực hiện đúng sự theo phân công..

Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập Ban tổ chức Đêm diễn văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” và Hội trại truyền thống lần thứ III Năm học 2014 - 2015
331 Lượt xem

Quyết định V/v Thành lập Ban tổ chức Đêm diễn văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” và Hội trại truyền thống lần thứ III  Năm học 2014 - 2015.

Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo phần thi Trại đẹp Hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 – 2015
363 Lượt xem
Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo phần thi Trại đẹp Hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 – 2015
Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo phần thi Ẩm thực Hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 – 2015
349 Lượt xem
Quyết định V/v Thành lập Ban giám khảo phần thi Ẩm thực  Hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 – 2015.
Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo Hội thi Văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân 2015”
419 Lượt xem
Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo Hội thi Văn nghệ  “Mừng Đảng, mừng Xuân 2015”
Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập Ban quản trại hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 - 2015
464 Lượt xem
Quyết định V/v Thành lập Ban quản trại hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 - 2015
Xem chi tiết...

Kế Hoạch tổ chức Hội trại 26/3 năm 2015
973 Lượt xem
Kế Hoạch tổ chức Hội trại 26/3 năm 2015
Xem chi tiết...

Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng Xuân” năm học 2014 – 2015
434 Lượt xem
Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng Xuân” năm học 2014 – 2015
Xem chi tiết...

Thông báo lịch kiểm tra chung HK II năm học 2014 - 2015
326 Lượt xem
Thông báo lịch kiểm tra chung HK II năm học 2014 - 2015
Xem chi tiết...

Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuyên môn giáo viên học kì I năm học 2014 – 2015
309 Lượt xem
Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuyên môn giáo viên học kì I năm học 2014 – 2015
Xem chi tiết...

Thông báo phân công chuẩn bị Họp mặt lần thứ V - 2014
366 Lượt xem
Thông báo phân công chuẩn bị Họp mặt lần thứ V - 2014
Xem chi tiết...

Quyết định về việc kiện toàn Ban LL Cựu học sinh Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
337 Lượt xem

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban LL Cựu học sinh Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

 Năm học 2014 - 2015 và các năm về sau.

Xem chi tiết...

PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015
329 Lượt xem

Danh sách phân công coi kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015

Xem chi tiết...

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
427 Lượt xem

Mời Quý thầy cô và các em học sinh xem lịch thi học kì I năm học 2014 - 2015.

Xem chi tiết...

Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015
371 Lượt xem

Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015

Xem chi tiết...

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2014-2015
1227 Lượt xem

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2014-2015

Xem chi tiết...

Kế hoạch tổ chức thực hiện “ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
389 Lượt xem

Kế hoạch tổ chức thực hiện “ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Xem chi tiết...

Kế hoạch kiểm tra nội bộ và tự kiểm tra năm học 2014 - 2015
448 Lượt xem

Kế hoạch kiểm tra giáo viên trường THPT Huỳnh Văn Nghệ.

Xem chi tiết...

Kế hoạch pháp chế trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2014-2015
363 Lượt xem

Kế hoạch pháp chế trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2014-2015

Xem chi tiết...

 
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thầy Nguyễn Văn Lượm,

Email: anhluomne@gmail.com, Xin chân thành cảm ơn!.