Lịch làm việc (tuần)
Lịch làm việc Tuần 33
57 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 33 (Áp dụng từ ngày 26/3/2018 - 31/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 32
37 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 32 (Áp dụng từ ngày 19/3/2018 - 24/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 31
36 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 31 (Áp dụng từ ngày  12/3/2018 -  17/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 30
18 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 30 (Áp dụng từ ngày  05/3/2018 -  09/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 29
27 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 29 (Áp dụng từ ngày  26/02/2018 -  03/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 28
22 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 28 (Áp dụng từ ngày 19/02/2018 -  24/02/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 27
21 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 27 (Áp dụng từ ngày 12/02/2018 - 16/02/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 26
20 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 26 (Áp dụng từ ngày 05/02/2018 - 09/02/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 25
36 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 25 (Áp dụng từ ngày 29/01/2018 - 03/02/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 24
44 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 24 (Áp dụng từ ngày 22/01/2018 - 27/01/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 23
44 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 23 (Áp dụng từ ngày 15/01/2018 - 20/01/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 22
40 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 22 (Áp dụng từ ngày 08/01/2018 - 16/01/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 21
33 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 21 (Áp dụng từ ngày 01/01/2018 - 06/01/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 20
24 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 20 (Áp dụng từ ngày 26/12/2017 - 30/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 19
20 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 19 (Áp dụng từ ngày 18/12/2017 - 23/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 18
38 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 18 (Áp dụng từ ngày 11/12/2017 - 16/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 17
41 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 17 (Áp dụng từ ngày 04/12/2017 - 09/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 16
30 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 16 (Áp dụng từ ngày 27/11/2017 - 02/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 15
92 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 15 (Áp dụng từ ngày 20/11/2017 -25/11/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 14
62 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 14 (Áp dụng từ ngày 13/11/2017 -20/11/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 07
140 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 07 (Áp dụng từ ngày 25/9/2017 - 30/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 06
88 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 06 (Áp dụng từ ngày 18/9/2017 - 24/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 05
92 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 05 (Áp dụng từ ngày 11/9/2017 - 17/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 04
102 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 04 (Áp dụng từ ngày 04/9/2017 - 09/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 03
115 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 03 (Áp dụng từ ngày 28/8/2017 - 02/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 02
106 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 02 (Áp dụng từ ngày 21/8/2017 - 27/8/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 01
89 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 01 (Áp dụng từ ngày 14/8/2017 - 19/8/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 40
160 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 40 (Áp dụng từ ngày 15/5/2017 - 21/5/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 39
139 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 39 (Áp dụng từ ngày 08/5/2017 - 13/5/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 38
120 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 38 (Áp dụng từ ngày 01/5/2017 - 06/5/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 37
104 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 37 (Áp dụng từ ngày 24/4/2017 - 29/4/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 36
119 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 36 (Áp dụng từ ngày 17/4/2017 - 22/4/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 35
123 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 35 (Áp dụng từ ngày 10/4/2017 - 16/4/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 34
135 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 34 (Áp dụng từ ngày 03/4/2017 - 09/4/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 33
144 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 33 (Áp dụng từ ngày 27/3/2017 - 01/4/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 32
129 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 32 (Áp dụng từ ngày 20/3/2017 - 26/3/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 31
130 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 31 (Áp dụng từ ngày 13/3/2017 - 19/3/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 30
121 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 30 (Áp dụng từ ngày 06/3/2017 - 11/3/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 29
117 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 29 (Áp dụng từ ngày 27/02/2017 - 04/03/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 28
127 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 28 (Áp dụng từ ngày 20/02/2017 - 25/02/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 27
99 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 27 (Áp dụng từ ngày 13/02/2017 - 18/02/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 26
135 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 26 (Áp dụng từ ngày 06/02/2017 - 12/02/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 25
93 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 25 (Áp dụng từ ngày 02/02/2017 - 04/02/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 24
130 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 24 (Áp dụng từ ngày 23/01/2017 - 27/01/2017).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 23
124 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 23 (Áp dụng từ ngày 16/01/2017 - 21/01/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 22
135 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 22 (Áp dụng từ ngày 092/12/2017 - 15/01/2017).Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 21
154 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 21 (Áp dụng từ ngày 02/12/2017 - 08/01/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 20
127 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 20 (Áp dụng từ ngày 26/12/2016 - 31/12/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 19
143 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 19 (Áp dụng từ ngày 19/12/2016 - 24/12/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 18
101 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 18 (Áp dụng từ ngày 12/12/2016 - 18/12/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 17
121 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 17 (Áp dụng từ ngày 05/12/2016 - 10/12/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 16
124 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 16 (Áp dụng từ ngày 28/11/2016 - 03/12/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 15
121 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 15 (Áp dụng từ ngày 21/11/2016 - 26/11/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 14
124 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 14 (Áp dụng từ ngày 14/11/2016 - 18/11/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 13
138 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 13 (Áp dụng từ ngày 07/11/2016 - 13/11/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 12
109 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 12 (Áp dụng từ ngày 31/10/2016 - 06/11/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 11
130 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 11 (Áp dụng từ ngày 24/10/2016 - 29/10/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 10
146 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 10 (Áp dụng từ ngày 17/10/2016 - 22/10/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 09
123 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 09 (Áp dụng từ ngày 10/10/2016 - 15/10/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 08
110 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 08 (Áp dụng từ ngày 03/10/2016 - 08/10/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 07
142 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 07 (Áp dụng từ ngày 26/9/2016 - 01/10/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 06
149 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 06 (Áp dụng từ ngày 19/9/2016 - 24/9/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 05
157 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 05 (Áp dụng từ ngày 12/9/2016 - 17/9/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 04
146 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 04 (Áp dụng từ ngày 05/9/2016 - 10/9/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 03
181 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 03 (Áp dụng từ ngày 29/8/2016 - 04/9/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 02
162 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 02 (Áp dụng từ ngày 22/8/2016 - 28/8/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 01
143 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 01 (Áp dụng từ ngày 15/8/2016 - 21/8/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 43
194 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 43 (Áp dụng từ ngày 23/5/2016 - 29/5/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 42
201 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 42 (Áp dụng từ ngày 16/5/2016 - 22/5/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 41
180 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 41 (Áp dụng từ ngày 09/5/2016 - 14/5/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 40
141 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 40 (Áp dụng từ ngày 02/5/2016 - 07/5/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 39
157 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 39 (Áp dụng từ ngày 25/4/2016 - 30/4/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 38
160 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 38 (Áp dụng từ ngày 18/4/2016 - 24/4/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 37
184 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 37 (Áp dụng từ ngày 11/4/2016 - 16/4/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 36
163 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 36 (Áp dụng từ ngày 04/4/2016 - 09/4/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 35
176 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 35 (Áp dụng từ ngày 28/3/2016 - 02/4/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 34
177 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 34 (Áp dụng từ ngày 21/3/2016 - 26/3/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 33
148 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 33 (Áp dụng từ ngày 14/3/2016 - 20/3/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 32
153 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 32 (Áp dụng từ ngày 07/3/2016 - 12/3/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 31
201 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 31 (Áp dụng từ ngày 29/02/2016 - 05/3/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 30
186 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 30 (Áp dụng từ ngày 22/02/2016 - 27/02/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 29
197 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 29 (Áp dụng từ ngày 15/02/2016 - 20/02/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 28
182 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 28 (Áp dụng từ ngày 08/02/2016 - 13/02/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 27
159 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 27 (Áp dụng từ ngày 01/02/2016 - 04/02/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 26
138 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 26 (Áp dụng từ ngày 25/01/2016 - 31/01/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 25
187 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 25 (Áp dụng từ ngày 18/01/2016 - 24/01/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 24
179 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 24 (Áp dụng từ ngày 11/01/2016 - 16/01/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 23
190 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 23 (Áp dụng từ ngày 04/01/2016 - 10/01/2016)
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 22
186 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 22 (Áp dụng từ ngày 28/12/2015 - 01/01/2016). 
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 21
243 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 21 (Áp dụng từ ngày 21/12/2015 - 26/12/2015). 
Xem chi tiết...

THÔNG BÁO
Quy chế thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2018
181 Lượt xem

Mời quý Thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Xem chi tiết...

Phân công tổ chức Lễ Khai Giảng năm học 2017 -2018
180 Lượt xem
Quý thầy cô và các em học sinh theo dõi để thực hiện.
Xem chi tiết...

Quy định về việc nhận hồ sơ tuyển sinh 10 năm học 2017 - 2018 của trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
657 Lượt xem

Quý phụ huynh và các em học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2017 - 2018 lưu ý để thực hiện.

Xem chi tiết...

Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017 của Sở GDĐT Bình Dương
178 Lượt xem

Giáo viên và các em học sinh chú ý theo dõi để thực hiện.

Xem chi tiết...

Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 Của Bộ giáo dục và Đào tạo
153 Lượt xem

Quý thầy cô, phụ huynh học sinh và các em học sinh lớp 12 theo dõi để thực hiện.

Xem chi tiết...

Thông Báo Kế Hoạch Tuyển sinh Lớp 10 năm học 2017-2018 của Trường THPH Huỳnh Văn Nghệ
1067 Lượt xem
Quý Phụ huynh và các em học sinh chú ý theo dõi để thực hiện.
Xem chi tiết...

Thông báo tổ chức đêm Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2017
1186 Lượt xem
Đêm Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2017 tại trường THPT Huỳnh Văn Nghệ sẽ diễn ra vào lúc 18h30' tối thứ sáu ngày 20/01/2017 (23/12 Âm Lịch).
Xem chi tiết...

Lịch Thi Học Kỳ I Năm Học 2016 - 2017.
219 Lượt xem

Quý Thầy cô và các em học sinh theo dõi để thực hiện.

Xem chi tiết...

Kết quả thi lý thuyết giáo viên giỏi vòng trường năm học 2016 -2017
235 Lượt xem
Xem chi tiết...

Thông báo V/v thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017
191 Lượt xem
Quý thầy cô xem thông báo để thực hiện.
Xem chi tiết...

Danh sách Dự thi giáo viên giỏi cấp trường vòng lý thuyết năm học 2016 - 2017
201 Lượt xem
Quý thầy cô xem thông báo để thực hiện.
Xem chi tiết...

Kế hoạch Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2016 - 2017
219 Lượt xem
Quý thầy cô xem để thực hiện.
Xem chi tiết...

Phân công chuẩn bị Lễ khai trường năm học 2016 - 2017
260 Lượt xem

Quý Thầy cô theo dõi thông báo để thực hiện.

Xem chi tiết...

LỊch trực Ban lãnh đạo năm học 2016 - 2017
222 Lượt xemXem chi tiết...

Danh sách dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017
237 Lượt xem

Các em dự thi tại trường THPT Chuyên Hùng Vương ngày 20/8/2016.


Xem chi tiết...

Thông Báo Tuyển Sinh 10 năm học 2016 - 2017
694 Lượt xem

Quý phụ huynh và các em học sinh tham dự thi tuyển sinh 10 theo dõi để thực hiện.

Xem chi tiết...

Thông báo làm đơn xin miễn coi, chấm thi thi TN. THPT Quốc gia và tuyển sinh 10
312 Lượt xem

Quý Thầy cô xem và thực hiện theo đúng thời hạn.

Xem chi tiết...

Thông báo kiểm tra công tác chuyên môn GV HK2 năm học 2015-2016
209 Lượt xem

Quý thầy cô xem thông báo để thực hiện.

Xem chi tiết...

Danh sách học giỏi Casio môn Toán - Hóa - Lý - Sinh năm học 2015 - 2016.
246 Lượt xem
Xem chi tiết...

Tổng hợp kết quả thi giáo viên giỏi vòng trường năm 2015-2016
323 Lượt xem
Xem chi tiết...

Kết quả thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp trường năm học 2015 – 2016
292 Lượt xem
Xem chi tiết...

Lịch thi thực hành giáo viên giỏi vòng trường năm học 2015 -2016
277 Lượt xem
Xem chi tiết...

Bảng phân công chấm thi giáo viên giỏi vòng thực hành năm học 2015 - 2016
250 Lượt xem
Xem chi tiết...

Danh sách dự thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2015 – 2016
297 Lượt xem
Xem chi tiết...

Lịch trực Ban lãnh đạo
263 Lượt xem
Xem chi tiết...

Tổng hợp kết quả đỗ đại học trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2014-2015
331 Lượt xem

Phụ huynh và các em học sinh tham khảo kết quả.

Xem chi tiết...

Tổng hợp tỉ lệ % kết quả đỗ đại học trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2014-2015
335 Lượt xem

Quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Xem chi tiết...

Lịch kiểm tra chung HKI năm học 2015-2016
290 Lượt xem
Quý thầy cô và các em học sinh xem để thực hiện.
Xem chi tiết...

Thông báo việc kiểm tra công tác chuyên môn của giáo viên học kì I năm học 2015 – 2016
290 Lượt xem

Quý thầy cô xem thông báo để thực hiện.

Xem chi tiết...

Thông báo về việc nhận bằng TN THPT năm học 2013-2014.
312 Lượt xem
Mời các em học sinh lớp 12 năm học 2013-2014 đến trường THPT Huỳnh Văn Nghệ nhận bằng TN THPT.
Xem chi tiết...

Danh sách giáo viên tham dự tập huấn PCCC năm 2015
269 Lượt xem

Thời gian tập huấn ngày 12/9/2015.

Sáng: 7h30' địa điểm Hội trường trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã Tân Uyên.

Chiều: 13h30' địa điểm: Sân tập CSPCCC Số 5 KCN Nam Tân Uyên.

Xem chi tiết...

Tổng hợp kết quả thi TNTH Quốc Gia năm 2015
535 Lượt xem

Các em học sinh khối 12 trường THPT Huỳnh Văn Nghệ tham khảo kết quả thi TNTH Quốc Gia năm 2015.

Xem chi tiết...

Danh sách học sinh trường THPT Huỳnh Văn Nghệ - Địa điểm tham dự kỳ thi TN THPT Quốc Gia 2015
1357 Lượt xem


Các em học sinh và phụ huynh học sinh xem và thực hiện.

Xem chi tiết...

Phân công coi thi thử TN THPT Quốc gia năm học 2014 - 2015
337 Lượt xem
Giáo viên  xem và thực hiện đúng quy định.
Xem chi tiết...

Lịch thi thử Tốt nghiệp THPT Quốc gia
332 Lượt xem

Giáo viên và học sinh xem và thực hiện đúng quy định.

Xem chi tiết...

Lịch Thi Học Kỳ II Năm Học 2014 -2015
335 Lượt xem

Giáo viên học sinh xem lịch thi thực hiện nghiêm túc.

Xem chi tiết...

Hướng dẫn thi học kỳ II năm học 2014 - 2015
347 Lượt xem

Giáo viên và học sinh xem và thực hiện nghiêm túc.

Xem chi tiết...

Phân công kiểm tra chéo hồ sơ Khối 12
405 Lượt xem

Thông báo phân công kiểm tra chéo hồ sơ Khối 12, hạn chót nộp biên bản kiểm tra cho thầy Cường ngày 20/4/2015.

Xem chi tiết...

Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuyên môn giáo viên học kì II năm học 2014 – 2015
320 Lượt xem

Kết quả kiểm tra công tác chuyên môn của 5 giáo viên học kì II năm học 2014 – 2015

Xem chi tiết...

Thông báo kiểm tra công tác chuyên môn GV học kì II Năm học 2014 - 2015
328 Lượt xem

Thông báo về việc kiểm tra công tác chuyên môn của giáo viên học kì II Năm học 2014 - 2015

Xem chi tiết...

Kết quả Cuộc thi Olympic học sinh giỏi Toán THPT – Giải thưởng Lương Thế Vinh lần thứ VI năm học 2014 - 2015
369 Lượt xem
Danh sách kết quả Cuộc thi Olympic học sinh giỏi Toán THPT – Giải thưởng Lương Thế Vinh lần thứ VI năm học 2014-2015
Xem chi tiết...

Thông báo tổ chức đêm Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2015
364 Lượt xem

Đêm Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2015 tại trường THPT Huỳnh Văn Nghệ sẽ diễn ra vào lúc 18h30' tối thứ năm ngày 12/02/2015.

Xem chi tiết...

Thông báo lịch trực Tết Ất Mùi 2015
358 Lượt xem

Quý Thầy Cô xem lịch trực, thực hiện đúng sự theo phân công..

Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập Ban tổ chức Đêm diễn văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” và Hội trại truyền thống lần thứ III Năm học 2014 - 2015
351 Lượt xem

Quyết định V/v Thành lập Ban tổ chức Đêm diễn văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” và Hội trại truyền thống lần thứ III  Năm học 2014 - 2015.

Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo phần thi Trại đẹp Hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 – 2015
378 Lượt xem
Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo phần thi Trại đẹp Hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 – 2015
Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo phần thi Ẩm thực Hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 – 2015
365 Lượt xem
Quyết định V/v Thành lập Ban giám khảo phần thi Ẩm thực  Hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 – 2015.
Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo Hội thi Văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân 2015”
434 Lượt xem
Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo Hội thi Văn nghệ  “Mừng Đảng, mừng Xuân 2015”
Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập Ban quản trại hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 - 2015
474 Lượt xem
Quyết định V/v Thành lập Ban quản trại hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 - 2015
Xem chi tiết...

Kế Hoạch tổ chức Hội trại 26/3 năm 2015
1027 Lượt xem
Kế Hoạch tổ chức Hội trại 26/3 năm 2015
Xem chi tiết...

Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng Xuân” năm học 2014 – 2015
450 Lượt xem
Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng Xuân” năm học 2014 – 2015
Xem chi tiết...

Thông báo lịch kiểm tra chung HK II năm học 2014 - 2015
349 Lượt xem
Thông báo lịch kiểm tra chung HK II năm học 2014 - 2015
Xem chi tiết...

Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuyên môn giáo viên học kì I năm học 2014 – 2015
322 Lượt xem
Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuyên môn giáo viên học kì I năm học 2014 – 2015
Xem chi tiết...

Thông báo phân công chuẩn bị Họp mặt lần thứ V - 2014
383 Lượt xem
Thông báo phân công chuẩn bị Họp mặt lần thứ V - 2014
Xem chi tiết...

Quyết định về việc kiện toàn Ban LL Cựu học sinh Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
360 Lượt xem

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban LL Cựu học sinh Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

 Năm học 2014 - 2015 và các năm về sau.

Xem chi tiết...

PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015
357 Lượt xem

Danh sách phân công coi kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015

Xem chi tiết...

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
443 Lượt xem

Mời Quý thầy cô và các em học sinh xem lịch thi học kì I năm học 2014 - 2015.

Xem chi tiết...

Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015
386 Lượt xem

Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015

Xem chi tiết...

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2014-2015
1240 Lượt xem

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2014-2015

Xem chi tiết...

Kế hoạch tổ chức thực hiện “ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
407 Lượt xem

Kế hoạch tổ chức thực hiện “ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Xem chi tiết...

Kế hoạch kiểm tra nội bộ và tự kiểm tra năm học 2014 - 2015
462 Lượt xem

Kế hoạch kiểm tra giáo viên trường THPT Huỳnh Văn Nghệ.

Xem chi tiết...

Kế hoạch pháp chế trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2014-2015
379 Lượt xem

Kế hoạch pháp chế trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2014-2015

Xem chi tiết...

 
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thầy Nguyễn Văn Lượm,

Email: anhluomne@gmail.com, Xin chân thành cảm ơn!.