Lịch làm việc (tuần)
Lịch làm việc Tuần 32
10 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 32 (Áp dụng từ ngày 19/3/2018 - 24/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 31
17 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 31 (Áp dụng từ ngày  12/3/2018 -  17/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 30
7 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 30 (Áp dụng từ ngày  05/3/2018 -  09/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 29
15 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 29 (Áp dụng từ ngày  26/02/2018 -  03/3/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 28
10 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 28 (Áp dụng từ ngày 19/02/2018 -  24/02/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 27
11 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 27 (Áp dụng từ ngày 12/02/2018 - 16/02/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 26
8 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 26 (Áp dụng từ ngày 05/02/2018 - 09/02/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 25
23 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 25 (Áp dụng từ ngày 29/01/2018 - 03/02/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 24
29 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 24 (Áp dụng từ ngày 22/01/2018 - 27/01/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 23
31 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 23 (Áp dụng từ ngày 15/01/2018 - 20/01/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 22
27 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 22 (Áp dụng từ ngày 08/01/2018 - 16/01/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 21
22 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 21 (Áp dụng từ ngày 01/01/2018 - 06/01/2018).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 20
12 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 20 (Áp dụng từ ngày 26/12/2017 - 30/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 19
8 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 19 (Áp dụng từ ngày 18/12/2017 - 23/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 18
24 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 18 (Áp dụng từ ngày 11/12/2017 - 16/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 17
31 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 17 (Áp dụng từ ngày 04/12/2017 - 09/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 16
22 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 16 (Áp dụng từ ngày 27/11/2017 - 02/12/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 15
64 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 15 (Áp dụng từ ngày 20/11/2017 -25/11/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 14
34 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 14 (Áp dụng từ ngày 13/11/2017 -20/11/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 07
109 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 07 (Áp dụng từ ngày 25/9/2017 - 30/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 06
59 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 06 (Áp dụng từ ngày 18/9/2017 - 24/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 05
59 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 05 (Áp dụng từ ngày 11/9/2017 - 17/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 04
71 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 04 (Áp dụng từ ngày 04/9/2017 - 09/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 03
81 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 03 (Áp dụng từ ngày 28/8/2017 - 02/9/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 02
80 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 02 (Áp dụng từ ngày 21/8/2017 - 27/8/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 01
60 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 01 (Áp dụng từ ngày 14/8/2017 - 19/8/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 40
124 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 40 (Áp dụng từ ngày 15/5/2017 - 21/5/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 39
96 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 39 (Áp dụng từ ngày 08/5/2017 - 13/5/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 38
90 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 38 (Áp dụng từ ngày 01/5/2017 - 06/5/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 37
74 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 37 (Áp dụng từ ngày 24/4/2017 - 29/4/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 36
91 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 36 (Áp dụng từ ngày 17/4/2017 - 22/4/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 35
95 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 35 (Áp dụng từ ngày 10/4/2017 - 16/4/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 34
98 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 34 (Áp dụng từ ngày 03/4/2017 - 09/4/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 33
110 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 33 (Áp dụng từ ngày 27/3/2017 - 01/4/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 32
113 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 32 (Áp dụng từ ngày 20/3/2017 - 26/3/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 31
100 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 31 (Áp dụng từ ngày 13/3/2017 - 19/3/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 30
86 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 30 (Áp dụng từ ngày 06/3/2017 - 11/3/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 29
80 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 29 (Áp dụng từ ngày 27/02/2017 - 04/03/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 28
89 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 28 (Áp dụng từ ngày 20/02/2017 - 25/02/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 27
81 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 27 (Áp dụng từ ngày 13/02/2017 - 18/02/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 26
94 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 26 (Áp dụng từ ngày 06/02/2017 - 12/02/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 25
82 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 25 (Áp dụng từ ngày 02/02/2017 - 04/02/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 24
89 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 24 (Áp dụng từ ngày 23/01/2017 - 27/01/2017).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 23
88 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 23 (Áp dụng từ ngày 16/01/2017 - 21/01/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 22
96 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 22 (Áp dụng từ ngày 092/12/2017 - 15/01/2017).Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 21
111 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 21 (Áp dụng từ ngày 02/12/2017 - 08/01/2017).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 20
95 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 20 (Áp dụng từ ngày 26/12/2016 - 31/12/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 19
106 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 19 (Áp dụng từ ngày 19/12/2016 - 24/12/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 18
83 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 18 (Áp dụng từ ngày 12/12/2016 - 18/12/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 17
101 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 17 (Áp dụng từ ngày 05/12/2016 - 10/12/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 16
107 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 16 (Áp dụng từ ngày 28/11/2016 - 03/12/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 15
105 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 15 (Áp dụng từ ngày 21/11/2016 - 26/11/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 14
107 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 14 (Áp dụng từ ngày 14/11/2016 - 18/11/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 13
98 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 13 (Áp dụng từ ngày 07/11/2016 - 13/11/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 12
92 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 12 (Áp dụng từ ngày 31/10/2016 - 06/11/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 11
94 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 11 (Áp dụng từ ngày 24/10/2016 - 29/10/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 10
106 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 10 (Áp dụng từ ngày 17/10/2016 - 22/10/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 09
98 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 09 (Áp dụng từ ngày 10/10/2016 - 15/10/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 08
97 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 08 (Áp dụng từ ngày 03/10/2016 - 08/10/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 07
119 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 07 (Áp dụng từ ngày 26/9/2016 - 01/10/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 06
122 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 06 (Áp dụng từ ngày 19/9/2016 - 24/9/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 05
126 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 05 (Áp dụng từ ngày 12/9/2016 - 17/9/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 04
117 Lượt xem

Lịch làm việc Tuần 04 (Áp dụng từ ngày 05/9/2016 - 10/9/2016).

Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 03
163 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 03 (Áp dụng từ ngày 29/8/2016 - 04/9/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 02
132 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 02 (Áp dụng từ ngày 22/8/2016 - 28/8/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 01
121 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 01 (Áp dụng từ ngày 15/8/2016 - 21/8/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 43
164 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 43 (Áp dụng từ ngày 23/5/2016 - 29/5/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 42
160 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 42 (Áp dụng từ ngày 16/5/2016 - 22/5/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 41
150 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 41 (Áp dụng từ ngày 09/5/2016 - 14/5/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 40
129 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 40 (Áp dụng từ ngày 02/5/2016 - 07/5/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 39
130 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 39 (Áp dụng từ ngày 25/4/2016 - 30/4/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 38
139 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 38 (Áp dụng từ ngày 18/4/2016 - 24/4/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 37
145 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 37 (Áp dụng từ ngày 11/4/2016 - 16/4/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 36
129 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 36 (Áp dụng từ ngày 04/4/2016 - 09/4/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 35
145 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 35 (Áp dụng từ ngày 28/3/2016 - 02/4/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 34
159 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 34 (Áp dụng từ ngày 21/3/2016 - 26/3/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 33
129 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 33 (Áp dụng từ ngày 14/3/2016 - 20/3/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 32
140 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 32 (Áp dụng từ ngày 07/3/2016 - 12/3/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 31
160 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 31 (Áp dụng từ ngày 29/02/2016 - 05/3/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 30
153 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 30 (Áp dụng từ ngày 22/02/2016 - 27/02/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 29
166 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 29 (Áp dụng từ ngày 15/02/2016 - 20/02/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 28
146 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 28 (Áp dụng từ ngày 08/02/2016 - 13/02/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 27
144 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 27 (Áp dụng từ ngày 01/02/2016 - 04/02/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 26
126 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 26 (Áp dụng từ ngày 25/01/2016 - 31/01/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 25
155 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 25 (Áp dụng từ ngày 18/01/2016 - 24/01/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 24
160 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 24 (Áp dụng từ ngày 11/01/2016 - 16/01/2016).
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 23
163 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 23 (Áp dụng từ ngày 04/01/2016 - 10/01/2016)
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 22
148 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 22 (Áp dụng từ ngày 28/12/2015 - 01/01/2016). 
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 21
189 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 21 (Áp dụng từ ngày 21/12/2015 - 26/12/2015). 
Xem chi tiết...

Lịch làm việc Tuần 20
155 Lượt xem
Lịch làm việc Tuần 20 (Áp dụng từ ngày 14/12/2015 - 18/12/2015). 
Xem chi tiết...

THÔNG BÁO
Phân công tổ chức Lễ Khai Giảng năm học 2017 -2018
127 Lượt xem
Quý thầy cô và các em học sinh theo dõi để thực hiện.
Xem chi tiết...

Quy định về việc nhận hồ sơ tuyển sinh 10 năm học 2017 - 2018 của trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
510 Lượt xem

Quý phụ huynh và các em học sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh 10 năm học 2017 - 2018 lưu ý để thực hiện.

Xem chi tiết...

Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi trung học phổ thông quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2017 của Sở GDĐT Bình Dương
151 Lượt xem

Giáo viên và các em học sinh chú ý theo dõi để thực hiện.

Xem chi tiết...

Hướng dẫn thực hiện Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2017 Của Bộ giáo dục và Đào tạo
125 Lượt xem

Quý thầy cô, phụ huynh học sinh và các em học sinh lớp 12 theo dõi để thực hiện.

Xem chi tiết...

Thông Báo Kế Hoạch Tuyển sinh Lớp 10 năm học 2017-2018 của Trường THPH Huỳnh Văn Nghệ
843 Lượt xem
Quý Phụ huynh và các em học sinh chú ý theo dõi để thực hiện.
Xem chi tiết...

Thông báo tổ chức đêm Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2017
1159 Lượt xem
Đêm Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2017 tại trường THPT Huỳnh Văn Nghệ sẽ diễn ra vào lúc 18h30' tối thứ sáu ngày 20/01/2017 (23/12 Âm Lịch).
Xem chi tiết...

Lịch Thi Học Kỳ I Năm Học 2016 - 2017.
173 Lượt xem

Quý Thầy cô và các em học sinh theo dõi để thực hiện.

Xem chi tiết...

Kết quả thi lý thuyết giáo viên giỏi vòng trường năm học 2016 -2017
202 Lượt xem
Xem chi tiết...

Thông báo V/v thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp trường năm học 2016 - 2017
153 Lượt xem
Quý thầy cô xem thông báo để thực hiện.
Xem chi tiết...

Danh sách Dự thi giáo viên giỏi cấp trường vòng lý thuyết năm học 2016 - 2017
175 Lượt xem
Quý thầy cô xem thông báo để thực hiện.
Xem chi tiết...

Kế hoạch Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2016 - 2017
164 Lượt xem
Quý thầy cô xem để thực hiện.
Xem chi tiết...

Phân công chuẩn bị Lễ khai trường năm học 2016 - 2017
218 Lượt xem

Quý Thầy cô theo dõi thông báo để thực hiện.

Xem chi tiết...

LỊch trực Ban lãnh đạo năm học 2016 - 2017
187 Lượt xemXem chi tiết...

Danh sách dự thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2016 - 2017
213 Lượt xem

Các em dự thi tại trường THPT Chuyên Hùng Vương ngày 20/8/2016.


Xem chi tiết...

Thông Báo Tuyển Sinh 10 năm học 2016 - 2017
650 Lượt xem

Quý phụ huynh và các em học sinh tham dự thi tuyển sinh 10 theo dõi để thực hiện.

Xem chi tiết...

Thông báo làm đơn xin miễn coi, chấm thi thi TN. THPT Quốc gia và tuyển sinh 10
275 Lượt xem

Quý Thầy cô xem và thực hiện theo đúng thời hạn.

Xem chi tiết...

Thông báo kiểm tra công tác chuyên môn GV HK2 năm học 2015-2016
185 Lượt xem

Quý thầy cô xem thông báo để thực hiện.

Xem chi tiết...

Danh sách học giỏi Casio môn Toán - Hóa - Lý - Sinh năm học 2015 - 2016.
226 Lượt xem
Xem chi tiết...

Tổng hợp kết quả thi giáo viên giỏi vòng trường năm 2015-2016
292 Lượt xem
Xem chi tiết...

Kết quả thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp trường năm học 2015 – 2016
273 Lượt xem
Xem chi tiết...

Lịch thi thực hành giáo viên giỏi vòng trường năm học 2015 -2016
240 Lượt xem
Xem chi tiết...

Bảng phân công chấm thi giáo viên giỏi vòng thực hành năm học 2015 - 2016
221 Lượt xem
Xem chi tiết...

Danh sách dự thi giáo viên giỏi cấp trường năm học 2015 – 2016
265 Lượt xem
Xem chi tiết...

Lịch trực Ban lãnh đạo
228 Lượt xem
Xem chi tiết...

Tổng hợp kết quả đỗ đại học trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2014-2015
317 Lượt xem

Phụ huynh và các em học sinh tham khảo kết quả.

Xem chi tiết...

Tổng hợp tỉ lệ % kết quả đỗ đại học trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2014-2015
276 Lượt xem

Quý thầy cô và các em học sinh tham khảo.

Xem chi tiết...

Lịch kiểm tra chung HKI năm học 2015-2016
262 Lượt xem
Quý thầy cô và các em học sinh xem để thực hiện.
Xem chi tiết...

Thông báo việc kiểm tra công tác chuyên môn của giáo viên học kì I năm học 2015 – 2016
269 Lượt xem

Quý thầy cô xem thông báo để thực hiện.

Xem chi tiết...

Thông báo về việc nhận bằng TN THPT năm học 2013-2014.
296 Lượt xem
Mời các em học sinh lớp 12 năm học 2013-2014 đến trường THPT Huỳnh Văn Nghệ nhận bằng TN THPT.
Xem chi tiết...

Danh sách giáo viên tham dự tập huấn PCCC năm 2015
246 Lượt xem

Thời gian tập huấn ngày 12/9/2015.

Sáng: 7h30' địa điểm Hội trường trung tâm Bồi dưỡng chính trị Thị xã Tân Uyên.

Chiều: 13h30' địa điểm: Sân tập CSPCCC Số 5 KCN Nam Tân Uyên.

Xem chi tiết...

Tổng hợp kết quả thi TNTH Quốc Gia năm 2015
516 Lượt xem

Các em học sinh khối 12 trường THPT Huỳnh Văn Nghệ tham khảo kết quả thi TNTH Quốc Gia năm 2015.

Xem chi tiết...

Danh sách học sinh trường THPT Huỳnh Văn Nghệ - Địa điểm tham dự kỳ thi TN THPT Quốc Gia 2015
1309 Lượt xem


Các em học sinh và phụ huynh học sinh xem và thực hiện.

Xem chi tiết...

Phân công coi thi thử TN THPT Quốc gia năm học 2014 - 2015
312 Lượt xem
Giáo viên  xem và thực hiện đúng quy định.
Xem chi tiết...

Lịch thi thử Tốt nghiệp THPT Quốc gia
303 Lượt xem

Giáo viên và học sinh xem và thực hiện đúng quy định.

Xem chi tiết...

Lịch Thi Học Kỳ II Năm Học 2014 -2015
301 Lượt xem

Giáo viên học sinh xem lịch thi thực hiện nghiêm túc.

Xem chi tiết...

Hướng dẫn thi học kỳ II năm học 2014 - 2015
309 Lượt xem

Giáo viên và học sinh xem và thực hiện nghiêm túc.

Xem chi tiết...

Phân công kiểm tra chéo hồ sơ Khối 12
373 Lượt xem

Thông báo phân công kiểm tra chéo hồ sơ Khối 12, hạn chót nộp biên bản kiểm tra cho thầy Cường ngày 20/4/2015.

Xem chi tiết...

Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuyên môn giáo viên học kì II năm học 2014 – 2015
305 Lượt xem

Kết quả kiểm tra công tác chuyên môn của 5 giáo viên học kì II năm học 2014 – 2015

Xem chi tiết...

Thông báo kiểm tra công tác chuyên môn GV học kì II Năm học 2014 - 2015
307 Lượt xem

Thông báo về việc kiểm tra công tác chuyên môn của giáo viên học kì II Năm học 2014 - 2015

Xem chi tiết...

Kết quả Cuộc thi Olympic học sinh giỏi Toán THPT – Giải thưởng Lương Thế Vinh lần thứ VI năm học 2014 - 2015
334 Lượt xem
Danh sách kết quả Cuộc thi Olympic học sinh giỏi Toán THPT – Giải thưởng Lương Thế Vinh lần thứ VI năm học 2014-2015
Xem chi tiết...

Thông báo tổ chức đêm Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2015
333 Lượt xem

Đêm Văn nghệ Mừng Đảng - Mừng Xuân 2015 tại trường THPT Huỳnh Văn Nghệ sẽ diễn ra vào lúc 18h30' tối thứ năm ngày 12/02/2015.

Xem chi tiết...

Thông báo lịch trực Tết Ất Mùi 2015
318 Lượt xem

Quý Thầy Cô xem lịch trực, thực hiện đúng sự theo phân công..

Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập Ban tổ chức Đêm diễn văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” và Hội trại truyền thống lần thứ III Năm học 2014 - 2015
325 Lượt xem

Quyết định V/v Thành lập Ban tổ chức Đêm diễn văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” và Hội trại truyền thống lần thứ III  Năm học 2014 - 2015.

Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo phần thi Trại đẹp Hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 – 2015
353 Lượt xem
Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo phần thi Trại đẹp Hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 – 2015
Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo phần thi Ẩm thực Hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 – 2015
328 Lượt xem
Quyết định V/v Thành lập Ban giám khảo phần thi Ẩm thực  Hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 – 2015.
Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo Hội thi Văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân 2015”
405 Lượt xem
Quyết định V/v Thành lập ban giám khảo Hội thi Văn nghệ  “Mừng Đảng, mừng Xuân 2015”
Xem chi tiết...

Quyết định V/v Thành lập Ban quản trại hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 - 2015
454 Lượt xem
Quyết định V/v Thành lập Ban quản trại hội trại truyền thống lần thứ III năm học 2014 - 2015
Xem chi tiết...

Kế Hoạch tổ chức Hội trại 26/3 năm 2015
940 Lượt xem
Kế Hoạch tổ chức Hội trại 26/3 năm 2015
Xem chi tiết...

Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng Xuân” năm học 2014 – 2015
404 Lượt xem
Kế hoạch tổ chức Hội diễn văn nghệ “Mừng Đảng, Mừng Xuân” năm học 2014 – 2015
Xem chi tiết...

Thông báo lịch kiểm tra chung HK II năm học 2014 - 2015
312 Lượt xem
Thông báo lịch kiểm tra chung HK II năm học 2014 - 2015
Xem chi tiết...

Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuyên môn giáo viên học kì I năm học 2014 – 2015
301 Lượt xem
Thông báo kết quả kiểm tra công tác chuyên môn giáo viên học kì I năm học 2014 – 2015
Xem chi tiết...

Thông báo phân công chuẩn bị Họp mặt lần thứ V - 2014
349 Lượt xem
Thông báo phân công chuẩn bị Họp mặt lần thứ V - 2014
Xem chi tiết...

Quyết định về việc kiện toàn Ban LL Cựu học sinh Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ
316 Lượt xem

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban LL Cựu học sinh Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

 Năm học 2014 - 2015 và các năm về sau.

Xem chi tiết...

PHÂN CÔNG COI KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014 – 2015
306 Lượt xem

Danh sách phân công coi kiểm tra học kỳ I năm học 2014 – 2015

Xem chi tiết...

LỊCH THI HỌC KỲ I NĂM HỌC 2014-2015
415 Lượt xem

Mời Quý thầy cô và các em học sinh xem lịch thi học kì I năm học 2014 - 2015.

Xem chi tiết...

Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015
359 Lượt xem

Hướng dẫn kiểm tra học kỳ I năm học 2014-2015

Xem chi tiết...

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2014-2015
1214 Lượt xem

Kế hoạch hoạt động ngoài giờ lên lớp năm học 2014-2015

Xem chi tiết...

Kế hoạch tổ chức thực hiện “ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”
376 Lượt xem

Kế hoạch tổ chức thực hiện “ngày pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

Xem chi tiết...

Kế hoạch kiểm tra nội bộ và tự kiểm tra năm học 2014 - 2015
428 Lượt xem

Kế hoạch kiểm tra giáo viên trường THPT Huỳnh Văn Nghệ.

Xem chi tiết...

Kế hoạch pháp chế trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2014-2015
343 Lượt xem

Kế hoạch pháp chế trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2014-2015

Xem chi tiết...

 
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thầy Nguyễn Văn Lượm,

Email: anhluomne@gmail.com, Xin chân thành cảm ơn!.