Từ vựng tiếng Anh về màu sắc
Kế hoạch tổ chức triển khai chương trình “Khi tôi 18” năm học 2016 - 2017
Quý thầy cô chủ nhiệm và các em theo dõi để thực hiện.

THỊ ĐOÀN TÂN UYÊN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT

HUỲNH VĂN NGHỆ

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

Tân Uyên, ngày 22 tháng 02 năm 2017

Số:   -KH/ĐTN

 

 

KẾ HOẠCH

Tổ chức triển khai chương trình “Khi tôi 18

Năm học: 2016 - 2017

 

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh niên trường học năm học 2016 – 2017; Hướng dẫn số 109 HD/TĐTN-TTNTH, ngày 26/9/2016 về việc tổ chức thực hiện phong trào “Khi tôi 18” trong khối học sinh Trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên – kỹ thuật – hướng nghiệp tỉnh Bình Dương;

            Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2017) và chào mừng Tháng thanh niên năm 2016, tiến tới chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, kỉ niệm 42 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và kỷ niệm 127 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nhằm cụ thể hóa“Chương trình Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” và “Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới” đối với thanh niên học sinh khối Trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên. Ban Thường vụ Đoàn trường THPT Huỳnh Văn Nghệ tiếp tục Hướng dẫn tổ chức thực hiện phong trào “Khi tôi 18”, cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

          1. Giáo dục ý thức công dân, ý thức chấp hành pháp luật; hỗ trợ trang bị kiến thức pháp luật, tri thức phổ thông, kỹ năng thực hành xã hội và định hướng nghề nghiệp, việc làm cho thanh niên vị thành niên vững vàng thực thi quyền và nghĩa vụ công dân khi đủ 18 tuổi.

          2. Thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện trong thanh niên học sinh bậc Trung học phổ thông; là sân chơi bổ ích, thiết thực cho thanh niên vị thành niên thể hiện ước mơ, hoài bão, năng khiếu, tài năng, niềm tự hào, ý thức trách nhiệm và sự tham gia đóng góp với cộng đồng, xã hội.

          3. Ngoài hoạt động chung, khuyến khích các chi đoàn sáng tạo thêm nhiều hoạt động nhằm truyền tải sinh động 4 nội dung của chương trình.

II. NỘI DUNG:

Tổ chức các hoạt động nhằm giáo dục, cung cấp các kiến thức cơ bản cho thanh niên, vị thành niên (16-18 tuổi), trong đó  tập trung vào các nội dung kiến thức cơ bản sau: kiến thức pháp luật, tri thức phổ thông, kỹ năng thực hành xã hội và hướng nghiệp ( phụ lục số 1) thông qua các hình thức cơ bản sau:

         1. Sinh hoạt chi đoàn “Khi tôi 18”

          - Hình thức: BCH chi đoàn chủ động lồng ghép 04 nội dung nêu trên vào các buổi sinh hoạt chi đoàn hoặc thực hiện các nhiệm vụ do Đoàn trường phân công. Riêng các chi đoàn lớp 12 tổ chức sinh hoạt chuyên đề Khi tôi 18 vào tháng 3 năm 2017.

2. Chương trình phát thanh “Khi tôi 18”

          - Hình thức: Tổ chức chương trình phát thanh “Khi tôi 18” về 4 nhóm nội dung nêu trên.

          - Thời gian: Bắt đầu từ thứ hai, ngày 27/02/2017 đến thứ 6, ngày 24/3/2017.

3. Bảng tin “Khi tôi 18”:

- Hình thức: các chi đoàn hàng tuần đảm nhận thiết kế, thực hiện nội dung chuyên đề “Khi tôi 18” trên bảng tin của Đoàn trường hoặc của nhà trường.

          - Thời gian: Bắt đầu từ thứ hai, ngày 29/02/2017 đến thứ 6, ngày 24/3/2017.

- Thực hiện: Đoàn trường xây dựng kế hoạch, phân công các chi đoàn, định hướng nội dung  hàng tháng, hàng tuần và tổ chức thực hiện.

( Chi đoàn chọn 1 trong 2 hình thức 2 và 3)

4. Sinh hoạt dưới cờ “Khi tôi 18”:

          - Hình thức: Mỗi tuần vào tiết chào cờ  dành khoảng 15 phút thực hiện cuộc thi trả lời câu hỏi về 4 nhóm nội dung nêu trên.

          - Thời gian: Thứ 2 ngày 29/02/2017 đến thứ 6 ngày 24/3/2017.

          - Thực hiện:  Đoàn trường tổ chức thực hiện; chỉ đạo Chi đoàn giáo viên, chi đoàn học sinh xây dựng ngân hàng câu hỏi và đáp án, sẽ thi đố vui dưới cờ và trao thưởng sau khi trả lời đúng câu hỏi

          5. Lễ trưởng thành  “Khi tôi 18”

          - Hình thức: Tổ chức Lễ trưởng thành – tri ân thầy cô cho học sinh khối lớp 12 với khung cơ bản gồm: phát biểu cảm tưởng của học sinh khối 12 và giáo viên dạy lớp 12, tri ân thầy cô; phát biểu chúc mừng của nhà trường; khối 10 và khối 11 chia tay, tiễn khối 12 ra trường…

          - Thời gian: Vào hội trại truyền thống khối 12 ( 21/01/2017) (đã thực hiện)

          - Thực hiện: Đoàn trường tham mưu với nhà trường kế hoạch tổ chức và phối hợp tổ chức thực hiện.

6. Diễn đàn “Khi tôi 18” trên website nhà trường.

          - Hình thức: Phối hợp ban quản trị trang web của trường  để xây dựng góc chia sẻ suy nghĩ, hình dung, mong muốn, cảm xúc, ước mơ… của mình khi 18 tuổi trở thành công dân với đầy đủ quyền và nghĩa vụ; cũng như những người đã qua tuổi 18 chia sẻ những kinh nghiệm với các bạn sắp bước vào tuổi 18….

          - Thời gian: Dự kiến bắt đầu từ Thứ 2 ngày 29/02/2017 đến thứ 6 ngày 24/3/2017.

- Thực hiện: Đoàn trường  phối hợp với cấp ủy, Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo, tuyên truyền, hướng dẫn cho đoàn viên, thanh niên và những người quan tâm tham gia diễn đàn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Đoàn trường chủ động tham mưu với Cấp Ủy, Ban Giám hiệu nhà trường tạo điều kiện thuận lợi trong tổ chức thực hiện chương trình “Khi tôi 18” trong toàn trường.

- Chủ động, sáng tạo, chuẩn bị nội dung và các điều kiện đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động của chương trình đề ra.

 Trên đây là kế hoạch triển khai chương trình “Khi tôi 18” năm học 2016-2017 của trường THPT Huỳnh Văn Nghệ.

 

DUYỆT CỦA ĐẢNG BỘ

BÍ THƯ

TM.BAN CHẤP HÀNH

BÍ THƯ

Trần Trọng Hoàng

Nguyễn Thanh Hải

 

Nơi nhận:

BTV Thị Đoàn;

- Đảng ủy;

- Các chi đoàn;

Lưu .

 


PHỤ LỤC 01

Khung định hướng cụ thể hóa

 04 nhóm nội dung “Chương trình Khi tôi 18

--------------------

 

          I. NHÓM NỘI DUNG VỀ KIẾN THỨC PHÁP LUẬT

          1. Gợi ý một số nội dung cụ thể

          - Quyền và Nghĩa vụ của công dân khi đủ 18 tuổi

          - Quyền và nghĩa vụ của thanh niên

          - Bầu cử Quốc Hội và Hội Đồng Nhân dân

          - Lao động

          - Học tập

          - An toàn giao thông, bảo vệ môi trường

          - Những quy tắc xã hội

         2. Tư liệu: Hiến Pháp; Bộ Luật Lao động, Luật Bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật bảo vệ môi trường, Luật Hôn nhân gia đình, Luật Giao thông đường bộ, Luật Giáo dục…

          II. NHÓM NỘI DUNG VỀ TRI THỨC PHỔ THÔNG

          1. Gợi ý một số nội dung cụ thể

          - Kiến thức về lịch sử dân tộc, lịch sử thế giới (các nền văn minh)

          - Kiến thức về văn hóa dân tộc và văn hóa thế giới

          - Kiến thức về xã hội

2. Tư liệu: Sách lịch sử phổ thông, Sách các nền văn minh trên thế giới, Sách tri thức phổ thông…

II. NHÓM NỘI DUNG VỀ KỸ NĂNG THỰC HÀNH XÃ HỘI

1. Gợi ý một số nội dung cụ thể

- Những kỹ năng giúp học tập hiệu quả

- Những kỹ năng chọn nghề, chọn trường phù hợp

- Những kỹ năng vui chơi giải trí và sinh hoạt tập thể

- Những kỹ năng kiểm soát và làm chủ bản thân

3. Tư liệu: Sách Những kỹ năng cần thiết cho học sinh THPT và các loại sách, tài liệu khác

II. NHÓM NỘI DUNG VỀ HƯỚNG NGHIỆP

1. Gợi ý một số nội dung cụ thể

- Tầm quan trọng của học nghề, lập nghiệp

- Nội dung, vai trò, sự cần thiết của từng nghề

- Các trường đào tạo

2. Tư liệu: Niên giám các trường Đại học, Cao đẳng; Niên giám các trường nghề; cẩm nang học nghề, lập nghiệp…

          Lưu ý: Nguồn khai thác các tư liệu có thể từ các sách, ấn phẩm Khi tôi 18 do Ban điều hành chương trình phát hành, hoặc từ thư viện, sách giáo khoa, ấn phẩm của các nhà xuất bản, báo, tạp chí, Internet.


 

PHỤ LỤC 02

Khung kết cấu định hướng

Chương trình phát thanh “Khi tôi 18

trong một buổi học

--------------------

 

          1. Khung kết cấu 01 buổi học:

 

Khung thời gian

Định hướng nội dung

Lưu ý

15 phút đầu

buổi học

- Quà tặng âm nhạc

- Kiến thức pháp luật

 

Giới thiệu 01 điều luật hoặc câu chuyện pháp luật

05 phút giữa

tiết 1 và tiết 2

- Tri thức phổ thông

Giới thiệu 01 kiến thức hoặc 01 câu chuyện, 01 nhân vật…

05 phút giữa

tiết 2 và tiết 3

- Kỹ năng thực hành xã hội

Giới thiệu 01 kỹ năng hoặc 01 đơn vị đào tạo kỹ năng…

15 phút giữa

tiết 3 và tiết 4

- Quà tặng âm nhạc

- Hướng nghiệp

- Gương mặt trong tuần

Giới thiệu 01 ngành, hoặc 01 nghề, hoặc 01 trường

05 phút giữa

tiết 4 và tiết 5

- An toàn giao thông

Giới thiệu 01 điều luật, hoặc 01 câu chuyện về an toàn giao thông…

Lưu ý:

Thực hiện toàn bộ khoảng trống đầu giờ và nghỉ giữa các tiết; hoặc chỉ đầu giờ và nghỉ giữa buổi học.

Nội dung nghỉ giữa các tiết, đầu hoặc giữa buổi là 01 chương trình

 

          2. Kết cấu 01 chương trình:

          - Nhạc hiệu

          - Mở đầu: “Đây là chương trình phát thanh Khi tôi 18 của trường…”

          - Nội dung của chương trình

          - Kết thúc: “Chào tạm biệt. Mời các bạn đón nghe chương trình sau về…”

          Lưu ý: Có thể đặt tên cho từng chương trình hay chuyên mục trong từng buổi học hoặc trong từng tuần học. Tên nên ngắn gọn và hấp dẫn, gây tính tò mò muốn nghe.

          3. Gợi ý cách thực hiện:        

          - Nên thực hiện bằng 02 giọng nam và giọng nữ

          - Thu băng trước

          - Nên thu trước các chương trình trong 01 tuần

          - Có thể thành lập Câu lạc bộ phát thanh Khi tôi 18 hoặc giao mỗi chi đoàn thực hiện luân phiên 01 chương trình (có đánh giá thi đua)

 


PHỤ LỤC 03

Gợi ý cách tổ chức “Sinh hoạt dưới cờ Khi tôi 18”

-------------------------

 

          1. Hàng tuần vào tiết Chào cờ thứ hai, các chi đoàn trong 3 khối sẽ thi trả lời câu hỏi về 4 nhóm nội dung của chương trình Khi tôi 18. Mỗi câu hỏi trả lời trong khoảng 10-30 giây bằng cách trả lời trực tiếp.

          2. Một chi đoàn khối còn lại được phân công chuẩn bị và điều hành tổ chức chương trình sinh hoạt dưới cờ Khi tôi 18.

          3. Các chi đoàn của khối còn lại làm khán giả và giám sát viên.

          4. Để có ngân hàng câu hỏi và đáp án, có thể giao chi đoàn giáo viên soạn câu hỏi và đáp án (yêu cầu ngắn, rõ, chỉ có 01 đáp án); hoặc giao mỗi chi đoàn đề xuất một số câu hỏi và đáp án với kết cấu theo 4 nhóm nội dung của chương trình (Kiến thức pháp luật, tri thức phổ thông, kỹ năng thực hành xã hội, hướng nghiệp) và giao cho chi đoàn giáo viên tổng hợp, thẩm định, hiệu chỉnh. Phấn đấu ngân hàng câu hỏi không dưới 1000 câu hỏi và đáp án.

          5. Khen thưởng và biểu dương: Kết thúc mỗi cuộc thi cần có phần thưởng cho chi đoàn có nhiều người trả lời đúng nhất và 01 cá nhân trả lời đúng nhiều nhất. Nên có ghi danh trên Bảng tin của trường. Đối với cá nhân trả lời đúng nhiều nhất của mỗi tuần nên gắn biểu tượng luân lưu. Biểu tượng này được học sinh giành chiến thắng trong tuần đeo trong tất cả các buổi học trong tuần khi đến trường. Ở tuần tiếp theo nếu bạn khác dành chiến thắng thì biểu tượng sẽ chuyển từ người thắng ở tuần trước cho người thắng ở tuần sau.

Người đọc
279
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm
Nhiều người đọc
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thầy Nguyễn Văn Lượm,

Email: anhluomne@gmail.com, Xin chân thành cảm ơn!.