Từ vựng tiếng Anh về màu sắc
Thông Báo Kế Hoạch Tuyển sinh Lớp 10 năm học 2017-2018 của Trường THPH Huỳnh Văn Nghệ
Quý Phụ huynh và các em học sinh chú ý theo dõi để thực hiện.

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT

HUỲNH VĂN NGHỆ

 Số:      /KH-HVN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

 

Tân Uyên, ngày 15 tháng 3 năm 2017

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10

NĂM HỌC 2017 - 2018

 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT Ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông;

Căn cứ công văn số 214/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 20/02/2017 của Sở GD&ĐT Bình Dương về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học: 2017 - 2018.

Lãnh đạo Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10, năm học: 2017 - 2018 như sau:

I/ Phương thức tuyển sinh

Nhằm góp phần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, thực hiện phân luồng đào tạo sau khi học sinh tốt nghiệp THCS, Sở GD&ĐT Bình Dương tuyển 70% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT năm học: 2017 - 2018 theo phương thức thi tuyển.

II/ Điều kiện dự tuyển

Quy định tại Điều 5, 6, 7, Chương III, của Quy chế tuyển sinh Trung học phổ thông Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGD&ĐT ngày 18/4/2014 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT.

1/ Tuổi của học sinh vào học lớp 10 THPT là 15 tuổi (tính từ năm sinh đến năm dự tuyển ) căn cứ vào giấy khai sinh hợp lệ được quy định tại điều 37, Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT.

Đối với những học sinh được học vượt lớp ở cấp học trước hoặc học sinh vào lớp đầu cấp có độ tuổi thấp hoặc cao hơn tuổi quy định thì tuổi vào lớp 6 và 10 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp cấp học trước.

Học sinh là dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 3 tuổi so với tuổi quy định.

Tất cả trường hợp học trước tuổi được thực hiện theo quy định tại khoản 4 Điều 37 của điều lệ trường THCS, trường THPT có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Trưởng Bộ GD&ĐT.

2/ Hồ sơ dự tuyển gồm:

a/ Đơn xin dự tuyển vào lớp 10 THPT (theo mẫu). Các trường THCS photo mẫu phát cho học sinh.

Đối với người học đã tốt nghiệp THCS từ những năm học trước, phải có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, doanh nghiệp đang trực tiếp quản lý vào đơn xin dự tuyển về việc người dự tuyển và không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân;

b/ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (mẫu bản sao có mộc đỏ, được sử dụng từ cấp tiểu học khớp với hộ khẩu gia đình và giấy chứng minh nhân dân);

c/ Bằng tốt nghiệp THCS hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời trong năm dự tuyển do các cơ sở giáo dục cấp;

d/ Bản chính học bạ THCS; (học bạ nộp chính không nhận bản sao).

đ/ Giấy xác nhận thuộc đối tượng hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích do cơ quan có thẩm quyền cấp (nếu có);

e/ 02 (Hai) ảnh cỡ 3x4;

f/ Để tránh trường hợp không khớp giữa học bạ, bằng TN, khai sinh, hộ khẩu (xác định địa bàn dự tuyển, yêu cầu các thí sinh bổ sung vào hồ sơ dự tuyển lớp 10, bản photo của hộ khẩu gia đình (bản photo không phải công chứng).

Đề nghị các trường THCS có học sinh dự tuyển có trách nhiệm kiểm tra, đối chiếu sự chính xác, hợp lệ của học bạ, bằng TN hoặc giấy chứng nhận TN, khai sinh, hộ khẩu trước khi nộp hồ sơ dự tuyển của học sinh trường mình. Hiệu trưởng các trường THCS chịu trách nhiệm về sự chính xác này khi thu nhận hồ sơ học sinh dự tuyển của trường mình. Hội đồng tuyển sinh Trường THPT và Sở GD&ĐT sẽ không điều chỉnh bất cứ trường hợp nào về ngày, tháng, năm sinh, nơi sinh của học sinh trên bằng tốt nghiệp và các giấy chứng nhận do Sở GD&ĐT cấp vì lý do không đúng với hộ khẩu gia đình và giấy chứng minh nhân dân của học sinh.

3/ Tuyển thẳng vào trường THPT các đối tượng học sinh sau:

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú.

- Học sinh là người dân tộc thiểu số rất ít người (dân tộc có số dân dưới 10.000 người) gồm 16 dân tộc trong danh mục các dân tộc rất ít người ở Việt Nam tại Công văn số 1208/UBDT-DTTS ngày 30/10/2015 của Ủy ban dân tộc.

- Học sinh khuyết tật.

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên về văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao, cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học.

III/ Thành lập hội đồng tuyển sinh:

Hiệu trưởng trường THPT lập tờ trình đề nghị nhân sự của Hội đồng tuyển sinh. Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh của  Trường theo đúng quy định tại điều 8, Chương IV Điều 11 của  Quy chế tuyển sinh trung học phổ thông đối với phương thức thi tuyển ban hành kèm theo Thông tư 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

IV/ Những quy định về tổ chức tuyển sinh:

1/ Môn thi:

- Thi viết 03 môn: Toán, Ngữ Văn và Tiếng Anh.

2/ Ngày thi: 01, 02/6/2017.

3/ Thời gian làm bài:

- Toán, Ngữ văn: 120 phút/ môn thi.

- Môn Tiếng Anh: 60 phút.

4/ Điểm bài thi, hệ số điểm bài thi:

- Điểm bài thi là tổng điểm thành phần của từng câu hỏi trong đề thi, điểm bài thi được cho theo thang điểm từ điểm 0 đến điểm 10, điểm lẻ đến 0,25; môn tiếng Anh điểm lẽ là 0,1;

- Hệ số điểm bài thi:

+ Môn Toán, Ngữ văn: tính hệ số 2; Môn tiếng Anh tính hệ số 1.

5/ Điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích tối đa không quá 5,0 điểm.

a) Cộng 3 điểm cho một trong các đối tượng:

- Con liệt sĩ.

- Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên.

- Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên.

- Con của người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.

b) Cộng 2 điểm cho một trong các đối tượng:

- Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

- Con thương binh mất sức lao động dưới 81%.

- Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%.

- Con của người được cấp giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.

c) Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:

- Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.

- Người dân tộc thiểu số.

- Người học đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

6/ Chế độ khuyến khích (chỉ dành cho đối tượng đạt giải năm cuối cấp):

a) Đạt giải cá nhân trong kỳ thi học sinh giỏi các bộ môn văn hoá:

- Giải nhất cấp tỉnh: cộng 2,0 điểm.

- Giải nhì cấp tỉnh: cộng 1,5 điểm.

- Giải ba cấp tỉnh: cộng 1,0 điểm.

b) Đạt giải cá nhân hoặc đồng đội từ cấp tỉnh trở lên do ngành giáo dục và đào tạo tổ chức hoặc phối hợp với các ngành tổ chức ở cấp trung học cơ sở trong các kỳ thi văn nghệ; thể dục thể thao; hội thao giáo dục quốc phòng; thi vẽ; thi viết thư quốc tế; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi thí nghiệm thực hành một trong các bộ môn vật lí, hoá học, sinh học; thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; thi vận dụng kiến thức giải quyết tình huống thực tiễn:

- Giải cá nhân:

+ Đạt giải quốc gia hoặc giải nhất cấp tỉnh hoặc huy chương vàng: cộng 2,0 điểm.

+ Đạt giải nhì cấp tỉnh hoặc huy chương bạc: cộng 1,5 điểm.

+ Đạt giải ba cấp tỉnh hoặc huy chương đồng: cộng 1,0 điểm.

- Nếu đạt giải đồng đội (hội thao giáo dục quốc phòng, bóng đá, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, cầu mây, điền kinh, tốp ca, song ca...): chỉ cộng điểm đối với giải Quốc gia, số lượng cầu thủ, vận động viên, diễn viên của giải đồng đội từ 02 đến 22 người theo quy định cụ thể của ban tổ chức từng giải; mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân quy định tại điểm này.

c) Học sinh được cấp chứng nhận nghề phổ thông trong kỳ thi do sở giáo dục và đào tạo tổ chức ở cấp trung học cơ sở:

- Loại giỏi: cộng 1,5 điểm.

- Loại khá: cộng 1,0 điểm.

- Loại trung bình: cộng 0,5 điểm.

d). Mức điểm khuyến khích được cộng cho các cá nhân trong giải đồng đội được thực hiện như đối với giải cá nhân quy định tại 6.b này.

e). Những học sinh đoạt nhiều giải khác nhau trong các cuộc thi chỉ được hưởng một mức cộng điểm của loại giải cao nhất.

7/. Điểm xét tuyển là tổng điểm ba bài thi đã tính theo hệ số (không có bài thi nào bị điểm 0) và điểm cộng thêm cho đối tượng được hưởng chế độ ưu tiên, khuyến khích.

8/ Đề thi: Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GD&ĐT ban hành, chủ yếu là ở lớp 9. Thí sinh cần ôn tập, nắm vững kiến thức lớp 9 để làm bài thi tuyển.

9/ Chỉ tiêu tuyển sinh: Tuyển mới vào lớp 10 Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ năm học 2017 - 2018 là 440 HS.

10/ Thời gian nộp hồ sơ dự tuyển: Từ ngày 08/5/2017 đến 11 giờ 00’ ngày 13/5/2016 tại Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ (để thuận tiện, học sinh mới vừa tốt nghiệp THCS nộp hồ sơ tại Trường đang học để nhà trường tổng hợp và nộp HĐTS Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ).

11/ Quy định nộp hồ sơ dự tuyển và xét trúng tuyển:

- Hồ sơ dự tuyển: Thực hiện như hồ sơ dự tuyển vào lớp 10 nêu trên và học bạ THCS phải là bản gốc, bản chính. Tuyệt đối không nhận bản sao, bản photo.

- Thí sinh được chọn một trong các trường THPT trong huyện, thị đang cư trú hoặc trường THPT thuộc địa bàn giáp ranh nơi cư trú để nộp đơn dự tuyển vào lớp 10.

- Thí sinh được chọn 2 nguyện vọng xét trúng tuyển:

+ Nguyện vọng 1 là trường trung học phổ thông thí sinh đã đăng ký dự tuyển (trường trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú theo hướng dẫn trên)

+ Nguyện vọng 2 là một trường THPT khác trong địa bàn cư trú hoặc giáp ranh địa bàn cư trú.

- Thí sinh được xét trúng tuyển theo thứ tự nguyện vọng đăng ký, nguyện vọng 1 được xét trước tiên, nguyện vọng 2 chỉ được xét khi thí sinh không đạt nguyện vọng 1 nhưng yêu cầu phải đạt điểm chuẩn, điểm sàn và trường trung học phổ thông đăng ký nguyện vọng 2 còn chỉ tiêu.

- Thí sinh trúng tuyển vào lớp 10 THPT năm học 2017 - 2018 căn cứ vào điểm sàn, điểm chuẩn và chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường THPT. Số lượng học sinh trúng tuyển còn căn cứ vào kết quả kỳ thi chứ không phải tuyển đủ số học sinh theo chỉ tiêu, có thể ít hơn chỉ tiêu nếu không đạt chuẩn kiến thức để học tiếp bậc THPT.

- Điểm chuẩn xét nguyện vọng 2 sẽ cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1. Những thí sinh không ghi nguyện vọng 2 sẽ không được xét nguyện vọng 2.

- Sau khi các trường THPT chuyển dữ liệu học sinh đăng ký dự tuyển về Sở Giáo dục và Đào tạo, thí sinh không được thay đổi trường dự tuyển và cũng như khi có kết quả thi tuyển thì thí sinh tuyệt đối không thay đổi trường, không thay đổi nguyện vọng và chỉ đến khi có kết quả thi tuyển chính thức, trường THPT mới trả lại hồ sơ dự tuyển nếu không trúng tuyển (SGDĐT chỉ giải quyết cho những thí sinh có yêu cầu được rút hồ sơ tuyển sinh để chuyển sang trường ngoài công lập nhưng phải trước thời điểm SGDĐT công bố diểm chuẩn trúng tuyển vào các trường THPT công lập trong tỉnh. SGDĐT sẽ không giải quyết rút hồ sơ cho bất kỳ thí sinh nào trừ những trường hợp đặc biệt do Giám đốc SGDĐT quyết định.

- Học sinh không được chuyển trường sau khi trúng tuyển. Những học sinh ngoài Tỉnh nếu có dự định chuyển về Bình Dương, phải làm hồ sơ dự tuyển và tham gia dự kỳ thi tuyển sinh, trúng tuyển mới bố trí vào học lớp 10 THPT công lập.

Đề nghị các Đ/c Hiệu trưởng THCS có học sinh đăng ký dự thi, hướng dẫn cụ thể nội dung trong kế hoạch này cho học sinh trường mình. Các nội dung chưa rõ có thể gặp Hội đồng tuyển sinh của trường để được hướng dẫn thêm. (số điện thoại: 0909692976 Gặp Cô Trần Thị Ngọc Vân (Phó hiệu trưởng).

 

 

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (b/c);

- PGDĐT Tân Uyên ( Phối hợp );

- Các thành viên HĐTS (T/h);

- Các trường THCS (T/h );

- Niêm yết (T/b);

- Lưu.Hg 15.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

  

Trần Trọng Hoàng

 
QUY ĐỊNH LỊCH LÀM VIỆC VÀ PHÂN CÔNG TUYỂN SINH

(Kèm theo Kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 - 2018)

 

1/ Ngày 10/3/2017: Hiệu trưởng lập danh sách đề nghị cán bộ, giáo viên của trường tham gia coi, chấm thi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017-2018 gửi Sở GD&ĐT, đồng thời gửi vào email: kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn

2/ Ngày 17/3/2017: Thông báo Kế hoạch tuyển sinh (kèm mẫu đơn dự tuyển), quy định lịch làm việc và dự kiến phân công phụ trách tuyển sinh.

3/ Trước 01/5/2017: Hiệu trưởng lập tờ trình đề nghị nhân sự của hội đồng tuyển sinh của đơn vị, đồng thời gửi vào email: kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn

3/ Ngày 08/5/2017 đến 13/5/2017: Hội đồng tuyển sinh nhận hồ sơ tuyển sinh 10. Phân công trực, thu nhận hồ sơ (Lưu ý: GV-NV trực Trường, không có trách nhiệm, tuyệt đối không được nhận hồ sơ). CB-GV được phân công: thu nhận hồ sơ, ký tên ngoài bì hồ sơ, ghi vào sổ thu nhận hồ sơ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về hồ sơ mình đã nhận): Phân công nhận hồ sơ:

- Ngày 08, 09/5/2017: C. Tú, C.Lai, C.C.Thúy (CBDL).

- Ngày 10, 11/5/2017: T. Lượm, T. Đạt, T.Hò.

- Ngày 12, 13/5/2017: C. Tú, C. Lai, T. Lượm, T. Đạt, C. Thúy (CBDL), T. Hò. (C.N.Vân (PHT) theo dõi, kiểm tra tiến độ thu hồ sơ).

- 15 giờ, chiều 13/5/2017: Họp tổng kết thu nhận hồ sơ và bàn giao hồ sơ cho T. Đạt (P.Tin), T. Lượm (TB), C. Tú (VT), C. Lai (TKHĐ), T. Hò, C.Thúy (CBDL) (Mời các Đ/c trong Hội đồng tuyển sinh dự họp). Đ/c Hoàng (HT).

4/ Ngày 14/5/2017 - 17/5/2016: Nhập dữ liệu tuyển sinh theo đúng mẫu hướng dẫn (theo địa chỉ: https://sites.google.com/a/sgdbinhduong.edu.vn/phong-ktqlclgd/home chọn mụctuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2017 - 2018” Tổ nhập dữ liệu: T. Đạt (P.Tin), T. Lượm (TB), C. Tú (VT), C. Lai (TKHĐ), C. Thúy (CBDL), T. Hò (P.Sinh) . C. N. Vân (PHT) theo dõi, kiểm tra việc nhập dữ liệu).

5/ Ngày 19/05/2017: Nộp danh sách dự tuyển, đĩa CD chứa dữ liệu tuyển sinh về Sở, đồng thời gửi vào email: kt-qlclgd@sgdbinhduong.edu.vn. T.Đạt (P.Tin).

6/ Ngày 24/5/2017: Vào địa chỉ:

https://sites.google.com/a/sgdbinhduong.edu.vn/phong-ktqlclgd/home

chọn mụctuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm học 2017 - 2018” nhận số báo danh của thí sinh, làm thẻ dự thi cho thí sinh (thẻ dự thi ghi rõ thời gian thí sinh tập trung tại Hội đồng thi để học nội quy và lịch thi); P.CT. CSVC chuẩn bị CSVC thi. Đ/c Thật (TTCM).

7/ Ngày 26/5/2017: Nhận quyết định điều động coi thi, chấm thi tuyển sinh. Đ/c Hoàng (HT).

8/ Ngày 29/5/2017: 7 giờ 30’: Các trường THCS cử GV nhận thẻ dự thi tại HĐCT. Đ/c N. Vân (PHT), Đ/c Đạt (P. Tin).

9/ Ngày 30/5/2017: 8 giờ 00’: Họp Lãnh đạo các Hội đồng coi thi tại Trường THPT Võ Minh Đức. Đ/c Thật (PCT. CSVC) nhận ấn chỉ ấn phẩm cho HĐCT. 14 giờ 00’: Lãnh đạo HĐCT làm việc tại HĐCT.

10/ Ngày 31/5/2017: 7 giờ 00’: Họp toàn thể HĐCT; 9 giờ 00’: Sinh hoạt nội quy thí sinh; Sở GD giao đề thi; Thực hiện các nội dung theo phân công của Chủ tịch Hội đồng.

11/ Ngày 01/6/2017 - 02/6/2017: Tổ chức thi tuyển sinh theo lịch.

12/ Từ 10h30’ ngày 02/6/2017: Hội đồng chấm thi nhận bài thi và hồ sơ thi; Từ ngày 02/6/2017 đến 14/6/2017: Hội đồng chấm thi làm việc.

13/ Từ ngày 15/6/2017 - 19/6/2017: Về Sở GDĐT nhận kết quả tuyển sinh chính thức, xét trúng tuyển theo nguyện vọng đăng ký, công bố kết quả tuyển sinh.

14/ Ngày 20/6/2017 – 24/6/2017: Nhận đơn xin phúc khảo (C. Tú, T.Đạt, C. C Thúy (CBDL); C.N.Vân theo dõi kiểm tra).

Ngày 15/ 26/6/2017: Nộp danh sách, lệ phí, đơn phúc khảo về SGDĐT (Thầy Đạt).

16/ Ngày 03/7 - 08/7/2017: Hội đồng phúc khảo làm việc.

17/ Ngày 15/7/2017: Công bố kết quả chấm phúc khảo.

 

************************

Mẫu đơn đăng ký thi tuyển sinh 10 tải file đính kèm phía dưới.Người đọc
1361
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Mau Don Tuyen Sinh Lop 10 nam hoc 2017-2018.doc
Tìm kiếm
Nhiều người đọc
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thầy Nguyễn Văn Lượm,

Email: anhluomne@gmail.com, Xin chân thành cảm ơn!.