Từ vựng tiếng Anh về màu sắc
Kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình “Chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT” năm học 2016-2017

Quý thầy cô giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh theo dõi để thực hiện.

SỞ GD & ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT

HUỲNH VĂN NGHỆ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Tân Uyên, ngày  02 tháng 11 năm 2016

Số:   /KH-HVN

 

 

KẾ HOẠCH

Về việc phối hợp tổ chức chương trình “Chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT” năm học 2016 - 2017

 

 

Thực hiện chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn an toàn giao thông (ATGT) năm 2016; kế hoạch số 1931/KH-SGDĐT ngày 17/10/2016 của Sở Giáo dục Đào tạo Bình Dương về việc thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong trường học năm học 2016 – 2017, công văn số 2014/SGDĐT – CTTTPC ngày 26 tháng 10 năm 2016 về việc đề nghị hỗ trự công tác tổ chức chương trình “Chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT” năm học 2016 – 2017.

Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức chương trình “Chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT” năm học 2016-2017 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích:

- Góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã Tân Uyên.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác hại của việc điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống rượu, bia; chạy quá tốc độ quy định; chạy sai làn đường, phần đường... nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông liên quan đến thanh, thiếu niên, đặc biệt là các vụ tai nạn có nguyên nhân từ hành vi vi phạm luật an toàn giao thông.

 - Phát huy vai trò trách nhiệm của Đoàn Thanh niên và lực lượng chuyên trách an toàn giao thông trong chủ động ngăn ngừa vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông, góp phần kiềm chế sự gia tăng về tai nạn giao thông trên địa bàn thị xã.

- Tạo sân chơi lành mạnh, vui tươi, bổ ích, nâng cao tinh thần đoàn kết, giao lưu học hỏi cho đoàn viên, thanh niên, học sinh thông qua kết quả Hội thi đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục ATGT trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn thị xã Tân Uyên.

- Các hoạt động phối hợp phải được triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả. Tạo sự chuyển biến trong nhận thức chấp hành về an toàn giao thông, tự bảo vệ cho bản thân cũng như cho người khác.

2. Yêu cầu

- Các đơn vị phối hợp nghiêm túc, tiết kiệm, đúng quy mô cấp tỉnh; đảm bảo khách quan, công bằng, đánh giá chính xác kết quả trong suốt quá trình tổ chức Hội thi.

- Các đơn vị phối hợp liên hệ chặt chẽ với nhau để tuyển chọn đối tượng tham gia và hỗ trợ đúng qui định, đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu của Hội thi

- Các đơn vị được phân công thực hiện phối hợp tốt với trường THPT Huỳnh Văn Nghệ để công tác tổ chức đạt hiệu quả tuyên truyền, giáo dục cao.

II. NỘI DUNG PHỐI HỢP

Chương trình “Chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT” năm học 2016 - 2017.

Các đơn vị phối hợp:

1.     Đội cảnh sát giao thông thị xã Tân Uyên.

2.     Phòng giáo dục đào tạo thị xã Tân Uyên.

3.     Trung tâm GDTX – KTHN thị xã Tân Uyên.

4.     Trường THCS Lê Thị Trung.

III. TỔ CHỨC PHỐI HỢP THỰC HIỆN

1. Trường THPT Huỳnh Văn Nghệ:

- Xây dựng kế hoạch phối hợp Chương trình “Chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT” năm học 2016 - 2017.

- Chuẩn bị 03 tiết mục văn nghệ chào mừng.

- Chuẩn bị dây để cột băng rôn vào xe đạp điện (100 xe).

- Chọn cử 150 học sinh tham dự chương trình.

- Chọn cử 40 học sinh có xe đạp điện (từ 150 HS) chạy xe đạp điện diễu hành tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT.

- Liên hệ sân khấu, âm thanh, dựng dù.

- Bố trí chỗ để xe học sinh, giáo viên và khách dự.

- Phối hợp với Đội cảnh sát giao thông thị xã Tân Uyên, Phòng giáo dục đào tạo thị xã Tân Uyên, Trung tâm GDTX – KTHN thị xã Tân Uyên, Trường THCS Lê Thị Trung tổ chức đạt hiệu quả tuyên truyền, giáo dục cao.

          2. Đội cảnh sát giao thông thị xã Tân Uyên

          - Phối hợp với trường THPT Huỳnh Văn Nghệ tổ chức chương trình “Chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT” năm học 2016 – 2017.

          - Chọn cử 20 cán bộ (gồm cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự - cơ động,…).

          - Chọn cử 03 môtô hỗ trợ dẫn đường.

          3. Phòng giáo dục đào tạo Thị xã Tân Uyên

- Phối hợp với trường THPT Huỳnh Văn Nghệ tổ chức chương trình “Chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT” năm học 2016 – 2017.

          4. Trung tâm GDTX – KTHN Thị xã Tân Uyên

          - Phối hợp với trường THPT Huỳnh Văn Nghệ tổ chức chương trình “Chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT” năm học 2016 – 2017.

-  Chọn cử 20 học sinh tham dự chương trình.

- Chọn cử 20 học sinh có xe đạp điện chạy xe đạp điện diễu hành tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT.

- Chọn cử giáo viên phụ trách hướng dẫn học sinh tham dự chương trình.

5. Trường THCS Lê Thị Trung

          - Phối hợp với trường THPT Huỳnh Văn Nghệ tổ chức chương trình “Chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT” năm học 2016 – 2017.

- Chọn cử 50 học sinh tham dự chương trình.

- Chọn cử 40 học sinh có xe đạp điện chạy xe đạp điện diễu hành tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT.

- Chọn cử giáo viên phụ trách hướng dẫn học sinh tham dự chương trình.

Trên đây là kế hoạch phối hợp giữa trường THPT Huỳnh Văn Nghệ và các đơn vị phối hợp: Đội cảnh sát giao thông thị xã Tân Uyên, Phòng giáo dục đào tạo thị xã Tân Uyên, Trung tâm GDTX – KTHN thị xã Tân Uyên, Trường THCS Lê Thị Trung  về tổ chức chương trình “Chạy xe đạp tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT” năm học 2016 - 2017. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị sẽ cùng nhau bàn bạc, trao đổi, nhằm đảm bảo các mục tiêu kế hoạch đề ra./.

 

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Ban ATGT tỉnh;

- Sở GDĐT Bình Dương;

- UBND thị xã Tân Uyên;

- Ban ATGT thị xã Tân Uyên;

- Công an thị xã Tân Uyên;

- Phòng GDĐT thị xã Tân Uyên;

- BLĐ trường THPT Huỳnh Văn Nghệ;

- TTGDTX-KTHN thị xã Tân Uyên;

- Trường THCS Lê Thị Trung;

- Lưu.

Người đọc
320
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm
  Search
Nhiều người đọc
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

1. Thầy Nguyễn Tấn Tài - Hiệu trưởng - Trưởng ban

2. Cô Trần Thị Ngọc Vân - Phó Hiệu trưởng - Phó Ban thường trực

3. Thầy Phạm Quốc Trị - Thành viên (QL)

Email: tripq@huynhvannghe.sgdbinhduong.edu.vn, 0988994900

Xin chân thành cảm ơn!.