Từ vựng tiếng Anh về màu sắc
Kế hoạch Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường Năm học 2016 - 2017
Quý thầy cô xem để thực hiện.

 

 

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT

HUỲNH VĂN NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

Số: 379 /KH-THPTHVN

Tân Uyên, ngày 30 tháng 9 năm 2016

 


KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường

Năm học 2016 - 2017 (Vòng 1 lý thuyết)

 

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích

- Tạo điều kiện để GV nâng cao nhận thức đối với các yêu cầu của Ngành về đổi mới nội dung và phương pháp dạy học, đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, đổi mới công tác quản lý; các phong trào thi đua và các cuộc vận động của Ngành; về đạo đức và uy tín của nhà giáo, của nhà trường; về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh,...

- Tạo động lực để GV rèn luyện và nâng cao tay nghề chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả giảng dạy, qua đó nâng cao uy tín của nhà trường trong CMHS và lãnh đạo Ngành, lãnh đạo địa phương.

- Tiếp tục tạo nguồn dự thi GVDG cấp Tỉnh do Sở GD&ĐT tổ chức trong thời gian tới.

2. Yêu cầu:

- Đảm bảo thực hiện theo đúng Điều lệ, đúng quy trình tổ chức Hội thi GVDG các câp học do Sở GD&ĐT Bình Dương ban hành.

- Tất cả các Tổ CM của nhà trường đều phải tham dự, nhằm qua đó thúc đẩy phong trào thi đua Dạy tốt - Học tốt trong đội ngũ GV và HS toàn trường, đồng thời cũng là căn cứ để đánh giá xếp loại thi đua GV và Tổ CM vào cuối năm học.

- Công bằng, khách quan, chính xác trong việc đánh giá, xét công nhận danh hiệu GVDG.

II. Nội dung:

1. Thành lập Ban tổ chức (BTC) và Ban giám khảo (BGK) của Hội Thi:

- BTC Hội thi: thành phần gồm Ban lãnh đạo và một số thành viên trong Liên tịch nhà trường.

- BGK Hội thi: gồm các CBQL và GV có năng lực và uy tín CM nhằm đảm bảo thực hiện tốt các yêu cầu đề ra của Hội thi, mỗi môn thi có 3 GK.

* Các thành viên BGK không nằm trong danh sách GV tham dự Hội thi.

2 Đối tượng và điều kiện dự thi:

Tất cả GV các Tổ CM, đã được xếp loại giảng dạy từ Khá trở lên cuối năm học 2015 - 2016 thực hiện công tác giảng dạy từ 03 năm trở lên.

Có đăng ký danh hiệu GVDG cấp trường năm học 2016 - 2017 và được các Tổ CM chọn cử tham dự.

3. Quy trình tổ chức Hội thi: gồm 2 vòng thi.

- Vòng 1: Thi Lý thuyết cho tất cả giáo viên tham dự Hội thi.

- Vòng 2: Thi thực hành 2 tiết dạy/ GV tham gia dự thi.

+ Tiết 1: do GV tham dự Hội thi tự chọn.

+ Tiết 2: do BGK Hội thi chọn và xếp lịch, được thực hiện sau khi đã hoàn thành xong tất cả các tiết dạy thứ nhất ở các bộ môn.

* Việc đánh giá các tiết dạy do các Giám khảo tiến hành độc lập bằng phiếu chấm theo Tiêu chuẩn đánh giá.

4. Công nhận danh hiệu GVDG: được cấp giấy công nhận danh hiệu GVDG cấp trường và được tiếp tục bồi dưỡng, chọn cử dự thi GVDG cấp Tỉnh.

5. Thời gian tổ chức Hội thi:

- Vòng 1 (Lý thuyết): Ngày 08/10/2016.

- Vòng 2 (thực hành): Từ ngày 10/10/2016 đến ngày 28/10/2016.

 III. Tổ chức thực hiện:

 1. Các Tổ CM:

- Chọn cử GV tham gia vào BGK, theo đề nghị của Ban tổ chức Hội thi.

- Bồi dưỡng cho GV trong Tổ CM được chọn tham dự, nhằm đạt kết quả cao trong Hội thi.

2. Hiệu trưởng nhà trường ra Quyết định thành lập BTC, BGK Hội thi; thông báo Kế hoạch tổ chức Hội thi cho GV toàn trường.

3. Giao cho Ban chuyên môn phối hợp với Công đoàn nhà trường là bộ phận thường trực giúp Hiệu trưởng theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch tổ chức Hội thi, định kỳ báo cáo cho Hiệu trưởng kịp thời để có hướng điều chỉnh phù hợp nhằm đảm bảo Hội thi GVDG năm học 2016 - 2017 diễn ra thành công.

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT (để báo cáo);

- Ban lãnh đạo;

- Các Tổ CM, phận;

- Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Trần Trọng Hoàng

 

 

 

 

 

Người đọc
290
Nguồn
 
Chia sẻ
Tìm kiếm
Nhiều người đọc
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thầy Nguyễn Văn Lượm,

Email: anhluomne@gmail.com, Xin chân thành cảm ơn!.