Từ vựng tiếng Anh về màu sắc
Thành lập Ban giám khảo Hội thi ATGT cấp trường Năm học:2016 – 2017.

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT

HUỲNH VĂN NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:    /QĐ-HVN

Uyên Hưng, ngày 29 tháng 9 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban giám khảo Hội thi An toàn Giao thông cấp trường Năm học: 2016 – 2017

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT HUỲNH VĂN NGHỆ

                                                                                     

- Căn cứ Điều lệ trường THPT đã được Bộ GD&ĐT ban hành tháng 03/2011;

- Căn cứ theo sự chỉ đạo của Sở GD&ĐT và kế hoạch tổ chức các hoạt động thực hiện tháng ATGT năm 2016;

- Xét năng lực và phẩm chất giáo viên,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Thành lập BGK Hội thi An toàn Giao thông cấp trường năm học 2016 – 2017 gồm các Ông (Bà) có tên sau:

   

       1/ Nguyễn Văn Thật

- TTCM

- Trưởng ban;

       2/ Phạm Quốc Trị

- PBT ĐTN   

 - Phó ban;

       3/ Phạm Thị Huệ

- TPCM

- Ủy viên;

       4/ Phùng Kim Thảo

- PCT CĐCS

- Ủy viên;

         

Điều 2. BGK cuộc thi trên có trách nhiệm chấm các bài dự thi của học sinh và phải có kết quả báo cáo về BTC theo đúng kế hoạch.

 

 

       Nơi nhận:

      - Sở GD & ĐT (báo cáo);                                

      - Các Đ/c trên;

      - Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Trọng Hoàng

 

                                                                      

           

 

       

       

Người đọc
352
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm
  Search
Nhiều người đọc
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

1. Thầy Nguyễn Tấn Tài - Hiệu trưởng - Trưởng ban

2. Cô Trần Thị Ngọc Vân - Phó Hiệu trưởng - Phó Ban thường trực

3. Thầy Phạm Quốc Trị - Thành viên (QL)

Email: tripq@huynhvannghe.sgdbinhduong.edu.vn, 0988994900

Xin chân thành cảm ơn!.