Từ vựng tiếng Anh về màu sắc
Danh sách Học sinh tham gia thi ATGT cấp trường năm học: 2016 – 2017
Chi Đoàn lớp xem để thực hiện.

THỊ ĐOÀN TÂN UYÊN

BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT

HUỲNH VĂN NGHỆ

***

Số:  05  /BC-ĐTN

      ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

 

           Uyên Hưng, ngày 23 tháng 9 năm 2016


DANH SÁCH

Học sinh tham gia thi ATGT cấp trường

Năm học: 2016 – 2017

 

Stt

Họ và tên

Lớp

Nội dung tham gia

Nhiệm vụ

 trong đội

1

Nguyễn Thảo Phương Nghi

10.1

 

Thi kiến thức

Trưởng nhóm

2

Lê Thị Thùy Dương

Thi kiến thức

Thành viên

3

Nguyễn Quốc Hiệu

Thi kiến thức

Phó nhóm

4

Huỳnh Thanh Được

Thi kiến thức

Thành viên

5

Trịnh Hoàng Khoa

Thi kiến thức

Thành viên

6

Lương Thị Cẩm Hường

10.2

 

Thi kiến thức

Trưởng nhóm

7

Dương Diệu Hương

Thi kiến thức

Phó nhóm

8

Đinh Thị Bích Ngân

Thi kiến thức

Thành viên

9

Huỳnh Gia Bảo

Thi kiến thức

Thành viên

10

Tô Thị Anh Thư

Thi kiến thức

Thành viên

11

Đoàn Thị Tuyết Nhi

10.3

 

Thi kiến thức

Trưởng nhóm

12

Nguyễn Thị Oanh

Thi kiến thức

Phó nhóm

13

Lương Hoàng Tiến

Thi kiến thức

Thành viên

14

Trần Ngọc Minh Thư

Thi kiến thức

Thành viên

15

Nguyễn Thị Trúc Tiên

Thi kiến thức

Thành viên

16

Đặng Lê Mỹ Nương

10.4

 

Thi kiến thức

Trưởng nhóm

17

Nguyễn Lê Quỳnh Như

Thi kiến thức

Phó nhóm

18

Huỳnh Nguyễn An Hạ

Thi kiến thức

Thành viên

19

Trần Vũ Như Quỳnh

Thi kiến thức

Thành viên

20

Trần Cao Đại

Thi kiến thức

Thành viên

21

Đỗ Thị Lan Vy

10.5

 

Thi kiến thức

Trưởng nhóm

22

Nguyễn Văn Cường

Thi kiến thức

Phó nhóm

23

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Thi kiến thức

Thành viên

24

Huỳnh Minh Tâm

Thi kiến thức

Thành viên

25

Trần Ngọc Hiếu

Thi kiến thức

Thành viên

26

Bùi Thị Ngọc Oanh

10.6

 

Thi kiến thức

Thành viên

27

Huỳnh  Thị Chậm

Thi kiến thức

Phó nhóm

28

Võ Quang Tuấn Anh

Thi kiến thức

Trưởng nhóm

29

Hồ Quốc Phong

Thi kiến thức

Thành viên

30

Trần Thị Thanh Tuyền

Thi kiến thức

Thành viên

31

Nguyễn Thị Yến Nhi

10.7

 

Thi kiến thức

Trưởng nhóm

32

Nguyễn Thị Minh Tú

Thi kiến thức

Phó nhóm

33

Trần Danh Khoa

Thi kiến thức

Thành viên

34

Lương Thị Anh Thư

Thi kiến thức

Thành viên

35

Nguyễn Thị Lương

Thi kiến thức

Thành viên

36

Trần Phước Trí

10.8

 

Thi kiến thức

Phó nhóm

37

Phan Quốc Đại

Thi kiến thức

Thành viên

38

Dương Thanh Trúc

Thi kiến thức

Thành viên

39

Lê Anh Tuấn

Thi kiến thức

Thành viên

40

Trần Ngọc Yến

Thi kiến thức

Trưởng nhóm

41

Nguyễn Thị Kiều Anh

10.9

 

Thi kiến thức

Phó nhóm

42

Nguyễn Bảo Ngọc

Thi kiến thức

Trưởng nhóm

43

Nguyễn Thị Minh Tú

Thi kiến thức

Thành viên

44

Nguyễn Thị Vy

Thi kiến thức

Thành viên

45

Phạm Phú Khánh

Thi kiến thức

Thành viên

46

Nguyễn Thị Trúc Phương

10.10

 

Thi kiến thức

Thành viên

47

Nguyễn Thảo Duyên

Thi kiến thức

Thành viên

48

Đỗ Thị Diễm Kiều

Thi kiến thức

Thành viên

49

Cao Đoàn Như Tuấn

Thi kiến thức

Phó nhóm

50

Phạm Tuấn Tài

Thi kiến thức

Trưởng nhóm

51

Nguyễn Lê Vân Anh

10.11

 

Thi kiến thức

Trưởng nhóm

52

Vũ Ngọc Anh Thương

Thi kiến thức

Phó nhóm

53

Đỗ Hải Quân

Thi kiến thức

Thành viên

54

Lê Thị Lệ Thu

Thi kiến thức

Thành viên

55

Nguyễn Thị Lan Anh

Thi kiến thức

Thành viên

56

Hồ Quốc Tuấn

11.1

 

Kiến thức, tiểu phẩm

Trưởng nhóm

57

Nguyễn Mạnh Dũng

Kiến thức, tiểu phẩm

Thành viên

58

Nguyễn Quốc Bảo

Kiến thức, tiểu phẩm

Phó nhóm

59

Phạm Võ Thiên Minh

Kiến thức, tiểu phẩm

Thành viên

60

Hà Huy Hoàng

Kiến thức, tiểu phẩm

Thành viên

61

Phạm Lê Phương Vy

11.2

 

Thi tiểu phẩm

Trưởng nhóm

62

Lê Đỗ Trà My

Thi tiểu phẩm

Thành viên

63

Bùi Thị Ngọc Anh

Thi tiểu phẩm

Thành viên

64

Nguyễn Đình Hùng

Thi tiểu phẩm

Phó nhóm

65

Gịp Hưng Thuận

Thi tiểu phẩm

Thành viên

66

Đõ Thị Thủy

11.3

 

Thi tiểu phẩm

Phó nhóm

67

Nguyễn Thị Thái Bình

Thi tiểu phẩm

Thành viên

68

Đinh Tấn Đạt

Thi tiểu phẩm

Thành viên

69

Nguyễn Thị Thiên Anh

Thi tiểu phẩm

Trưởng nhóm

70

Trương  thị Huyền Trang

Thi tiểu phẩm

Thành viên

71

Đinh Lê Tố Mi

11.4

 

Thi tiểu phẩm

Trưởng nhóm

72

Dương Minh Thuận

Thi tiểu phẩm

Thành viên

73

Đặng Nhật Khánh

Thi tiểu phẩm

Phó nhóm

74

Nguyễn Thị Thu Hồng

Thi tiểu phẩm

Thành viên

75

Châu Lệ Thúy Diệu

Thi tiểu phẩm

Thành viên

76

Trần Huỳnh  Thu Thảo

11.5

 

Thi tiểu phẩm

Trưởng nhóm

77

Nguyễn Thanh Phong

Thi tiểu phẩm

Thành viên

78

Lê Hoàng  Minh Anh

Thi tiểu phẩm

Thành viên

79

Đinh Thị Tuyết Trinh

Thi tiểu phẩm

Thành viên

80

Trần Minh Tiến

Thi tiểu phẩm

Phó nhóm

81

Dương  Thị Thúy Nhung

11.6

 

Thi tiểu phẩm

Thành viên

82

Phạm Võ Quốc Thắng

Thi tiểu phẩm

Phó nhóm

83

Nguyễn Minh Tiến

Thi tiểu phẩm

Trưởng nhóm

84

Lữ Thị Thanh Ngân

Thi tiểu phẩm

Thành viên

85

Trần Hùng Thái

Thi tiểu phẩm

Thành viên

86

Trần Phước Hậu

11.7

 

Thi tiểu phẩm

Phó nhóm

87

Đinh Minh Uy

Thi tiểu phẩm

Trưởng nhóm

88

Nguyễn Ngọc Nhi

Thi tiểu phẩm

Thành viên

89

Đỗ Thị Thu Nga

Thi tiểu phẩm

Thành viên

90

Trần Công Minh

Thi tiểu phẩm

Thành viên

91

Nguyễn Đan Trường

11.8

 

Thi tiểu phẩm

Phó nhóm

92

Lê Thành  Nhân

Thi tiểu phẩm

Trưởng nhóm

93

Nguyễn Ngọc Mỹ Nhi

Thi tiểu phẩm

Thành viên

94

Nguyễn Quốc Khánh

Thi tiểu phẩm

Thành viên

95

Nguyễn Thái Bảo Trúc

Thi tiểu phẩm

Thành viên

96

Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền

11.9

 

Thi tiểu phẩm

Trưởng nhóm

97

Châu Thanh Hùng

Thi tiểu phẩm

Phó nhóm

98

Nhan Kim Tuyến

Thi tiểu phẩm

Thành viên

99

Nguyễn Văn Kiên

Thi tiểu phẩm

Thành viên

100

Nguyễn Hà Dương

Thi tiểu phẩm

Thành viên

101

Lê Phạm Yến Linh

11.10

 

Thi tiểu phẩm

Trưởng nhóm

102

Lê Gia Khánh

Thi tiểu phẩm

Phó nhóm

103

Huỳnh Thuận Hùng

Thi tiểu phẩm

Thành viên

104

Nguyễn Tuấn Anh

Thi tiểu phẩm

Thành viên

105

Đỗ Văn Bình

Thi tiểu phẩm

Thành viên

106

Nguyễn Thị Phương  Mai

11.11

 

Thi tiểu phẩm

Trưởng nhóm

107

Trần Thị Yến Nhi

Thi tiểu phẩm

Thành viên

108

Nguyễn Thị Thùy

Thi tiểu phẩm

Phó nhóm

109

Phạm Huy Hoành Anh

Thi tiểu phẩm

Thành viên

110

Nguyễn Hùng Hà

Thi tiểu phẩm

Thành viên

 

 

TM.BCH

BÍ THƯ

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải

 

Người đọc
268
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm
Nhiều người đọc
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thầy Nguyễn Văn Lượm,

Email: anhluomne@gmail.com, Xin chân thành cảm ơn!.