Từ vựng tiếng Anh về màu sắc
LỊch trực Ban lãnh đạo năm học 2016 - 2017SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT

HUỲNH VĂN NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Tân Uyên, ngày 15 tháng 8 năm 2016


BẢNG PHÂN CÔNG TRỰC LÃNH ĐẠO


 I/ Phân công trực:

Thứ

Sáng

Chiều

Hai

Thầy Hoàng, Cô Cúc, Cô.N.Vân. Thầy Cường, Thầy Hải.

Thầy Hoàng, Cô Cúc, Thầy Hải.

Ba

Thầy Hoàng, Thầy Cường, Cô.N.Vân.

Cô Cúc, Thầy Hải, Thầy Cường.

Thầy Hoàng, Cô Cúc, Cô.N.Vân.

Cô N. Vân, Thầy Cường, Thầy Hải.

Năm

Cô.Cúc, Thầy Cường.

Cô Cúc, Thầy Cường

Sáu

Thầy Hoàng, Cô. N. Vân, Thầy Hải.

Thầy Hoàng, Cô.N. Vân, Thầy Hải.

Bảy

Nếu có tổ chức hội họp, thao giảng Lãnh đạo có mặt đầy đủ.

Ngày sinh hoạt ngoài giờ lên lớp, SHHN 1 tháng/ 1 lần, Lãnh đạo thay phiên nhau trực theo lịch thông báo tuần; Giám thị trực để theo dõi nền nếp, chuyên cần của Học sinh; (BCH Đoàn phân công trực,đội cờ đỏ theo dõi thi đua các lớp kể cả việc tập thể dục giữa giờ  hằng ngày).

- Phụ trách sinh hoạt chào cờ đầu tuần ngày thứ 2/ hàng tuần:

+ Thứ 2/ tuần 1/ của tháng: Thầy Hoàng (HT).

+ Th 2/ tuần 2/ của tháng: C. Cúc (PHT).

+ Thứ 2/ tuần 3/ của tháng: C. N. Vân (PHT).

+ Thứ 2/ tuần 4/ của tháng: Thầy Cường (PHT).

 

 

II/ Nhiệm vụ trực:

1/ Trực và giải quyết công việc theo trách nhiệm đã phân công hoặc được giao. Nghỉ trực phải báo Hiệu trưởng trước một ngày (Không được thay đổi phiên trực nếu có thay đổi phải được sự đồng ý của hiệu trưởng); Lãnh đạo trực phụ trách sinh hoạt chào cờ đầu tuần, phải tng hợp nhận xét đánh giá tình hình trong tuần và thông báo nội dung tuần tới cho HS trong tuần đó.

2/ Ghi nhận các trường hợp ngoài trách nhiệm và báo cáo Hiệu trưởng kịp thời đ giải quyết hoặc có thể xin ý kiến trực tiếp của Hiệu trưởng đối với công việc mang tính cấp bách để giải quyết kịp thời.

3/ Ngoài lịch này, để đảm bảo công việc chung, có thể trực để giải quyết công việc theo thông báo của Hiệu trưởng.

4/ Ghi sổ trực: Lãnh đao trực (có chữ in đậm trong bảng phân công) chịu trách nhiệm ghi vào sổ trực diễn biến tình hình ca trực, các thành viên ca trực đồng ký tên vào ca trực (có thể nhờ giám thị ghi nhận tình hình ca trực).

5/ Kiểm tra, giám sát ca trực: Ban Thanh tra nhân trường học có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát tình hình trực của BLĐ hàng ngày. Hàng tháng có ghi nhận báo cáo tình hình trực trong phiên họp Lãnh đạo trường để rút kinh nghiệm.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Trần Trọng Hoàng

 

Người đọc
255
Nguồn
 
Chia sẻ
Tìm kiếm
Nhiều người đọc
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thầy Nguyễn Văn Lượm,

Email: anhluomne@gmail.com, Xin chân thành cảm ơn!.