Từ vựng tiếng Anh về màu sắc
Kế hoạch Tổ Toán - Tin năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT

HUỲNH VĂN NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tổ Toán - Tin

Tân Uyên, ngày 22 tháng 8 năm 2015


KẾ HOẠCH

Tổ Toán – Tin năm học 2015 – 2016


Căn cứ vào kế hoạch chung của Nhà trường năm học 2015 - 2016;

Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ chung của nhà trường;

Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ Toán – Tin;

Tập thể Tổ Toán – Tin xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2015 - 2016 như sau:

I. Đặc điểm tình hình:

1. Tình hình giáo viên trong tổ:

- Tổng số giáo viên trong tổ: 17, nữ: 10 Trong đó Toán: 12 (7 nữ); Tin học: 4 (3 nữ), 1 CB thiết bị.

- Tổng số Đảng viên: 8 (nữ: 5).

- Tổng số giáo viên đạt chuẩn: 17/ 17 (100%) Trong đó 16 cử nhân Đại học, 1 Thạc sĩ.

- Tổng số giáo viên đạt trình độ A tin học trở lên: 17/ 17 (100%).

2. Tình hình học tập của học sinh ở bộ môn toán - tin:

- Số lớp thực hiện chương trình nâng cao: 02 lớp 10, 02 lớp 11, 02 lớp 12.

- Số lớp thực hiện chương trình chuẩn: 10 lớp 10, 08 lớp 11, 06 lớp 12.

3. Tình hình công tác, quản lý tổ, việc thực hiện chuyên môn của giáo viên:

a) Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, lãnh đạo Nhà trường về công tác tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Đội ngũ giáo viên nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc, chấp hành tốt quy chế của ngành, nội quy cơ quan, Đoàn kết nội bộ, thường xuyên trao đổi học tập chuyên môn giúp nhau cùng tiến bộ, đa số GV có ý thức đúng đắn trong việc rèn luyện nâng cao đạo đức của người Thầy, gương mẫu giản dị và tiết kiệm trong cuộc sống.

- 100% giáo viên đạt chuẩn, nhiệt tình trong công tác.

- 56,25% giáo viên là đảng viên

- 100% Giáo viên có trình độ A trở lên về vi tính.

- Giáo viên luôn chấp hành tốt sự phân công của nhà trường và tổ chuyên môn.

b) Khó khăn:

- Trình độ chuyên môn chưa đồng đều.

- Giáo viên chưa đầu tư nhiều về chuyên môn.

- Giáo viên chưa thực sự đổi mới phương pháp, ít sử dụng đồ dùng dạy học.

- Nhiều học sinh chưa nắm vững kiến thức cơ bản.

- Một số học sinh còn lười học không thuộc bài và làm bài tập.

- Nhiều học sinh yếu về kỹ năng tính toán và phân tích đề.

c) Biện pháp khắc phục:

- Đầu tư nhiều vào việc soạn giảng.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy và học và đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, tổ chức thao giảng dự giờ góp ý xây dựng thẳng thắn, chân tình giúp nhau cùng tiến bộ.

- Sử dụng thật hiệu quả công nghệ thông tin vào việc giảng dạy.

- Chú trọng đến việc hướng dẫn học sinh phương pháp học ở nhà cũng như đôn đốc kiểm tra việc tự học, tự ôn tập của học sinh.

- Đổi mới kiểm tra đánh giá HS để đánh giá chất lượng HS trung thực từ đó điều chỉnh phương pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng bộ môn.

II. Các mục tiêu nhiệm vụ:

1. Mục tiêu:

- Nâng cao chất lượng dạy và học mônToán, tin

- Tỷ lệ tốt nghiệp toán của trường cao hơn tỷ lệ chung của Tỉnh.

- Giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn trong soạn giảng, kiểm tra đánh giá, và tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ và của Nhà trường.

- Tăng cường vai trò và trách nhiệm củaTTCM và TPCM trong việc kiểm tra đánh giá chuyên môn của giáo viên.

- Giáo viên thực hiện tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác cũng như trong việc giảng dạy, thực hiện tốt phongtrào “Dạy tốt, Học tốt”, Thực hiện tốt các hoạt động ngoại khóa.

2. Các chỉ tiêu cần đạt được:

- Mỗi giáo viên thao giảng 2 tiết/ năm trong đó ít nhất 1 tiết sử dụng công nghệ thông tin, dự giờ ít nhất 12 tiết/ năm.

- Nghỉ họp không quá 02 lần/ năm (cho tất cả các cuộc họp, có phép), nghỉ dạy không quá 08 tiết/ GV/ năm (có phép và sau đó dạy bù, trừ trường họp GV được cử đi công tác, nghỉ bệnh được Hiệu trưởng đồng ý).

- Hồ sơ giáo án đầy đủ, cập nhật điểm số kịp thời đúng qui định.

- Làm mới ít nhất 01 ĐDDH/ năm/ GV. Phải sử dụng ĐDDH hiện có cho bài dạy.

- TTCM và TPCM dự giờ mỗi GV trong tổ 02 tiết/ năm.

- Mỗi giáo viên đều thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và tăng học sinh khá giỏi.

- Đăng ký phấn đấu có 06 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 5 chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh, 6 GV đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- Tỷ lệ bộ môn cao hơn tỷ lệ chung của Tỉnh.

- Có học sinh giỏi cấp tỉnh.

3. Nhiệm vụ:

a) Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức:

- Luôn luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của đảng viên, của nhà giáo làm tròn nhiệm vụ được Đảng và chính quyền giao phó.

- Sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã thân ái với đồng nghiệp, hết lòng vì nhân dân phục vụ.

- Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của đảng viên, của nhà giáo. Không ngừng học tập nângcao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Ý thức đúng đắn trong việc rèn luyện nâng cao đạo đức của người Thầy, gương mẫu giản dị và tiết kiệm trong cuộc sống

- Biết quý trọng công sức lao động và tài sản tập thể, của nhân dân; Không xa hoa, lãng phí , không phô trương hình thức.

- Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân,lối sống thực dụng; Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu khuyết điểm…

- Kiên quyết chống bệnh lười biếng, lối sống hưởng thụ, nói không đi đôi với làm, nói nhiều làm ít.

b)Về ý thức trách nhiệm:

- Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có chất lượng, hiệu quả cao trong công tác giảng dạy tỉ lệ bộ môn của tổ ngày càng được nâng cao.

- Thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, đảm bảo ngày giờ công; bảo đảm giảng dạy đúng và đầy đủ chuẩn kiến thức, kỹ năng cho học sinh theo chương trình của Bộ GD – ĐT ban hành.

- Thể hiện được vai trò của người Thầy trong việc giáo dục học sinh, quan tâm đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp từng đối tượng học sinh.

- Thường xuyên trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, thảo luận về chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Đổi mới phương pháp dạy, xây dựng tiết học nhẹ nhàng sinh động.

- Quan tâm hướng dẫn phương pháp tự học và kiểm tra việc tự học cho học sinh và phụ huynh, phối hợp với Đoàn thanh niên và giáo viên chủ nhiệm xây dựng tốt môi trường dạy và học.

c) Công tác chủ nhiệm:

- Hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm, nắm vững tình hình học tập của học sinh lớp mình, phối hợp chặt chẽ với giáo viên bộ môn tìm để tìm biện pháp nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh.

- Thường xuyên rèn luyện đạo đức chohọc sinh.

- Tư vấn cho phụ huynh việc kiểm tra tự học của con em mình tại nhà.

- Thường xuyên phối hợp với Đoàn thanh niên và phụ huynh trong việc giáo dục đạo đức và kĩ năng sống cho học sinh.

d) Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp:

- Thực hiện đầy đủ và có chất lượng các tiết ngoài giờ lên lớp, đầy đủ các nội dung theo quy định.

- Định hướng cho học sinh theo đúng nghề mà mình yêu thích.

e) Công tác phối hợp:

- Thường xuyên phối hợp với GVCN về tình hình học tập của học sinh.

- Tham gia các phong trào của nhà trường, của đoàn thanh niên.

g) Phát huy vai trò của TTCM:

- Lên kế hoạch kịp thời và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch đề ra.

- Có đầy đủ hồ sơ của tổ chuyên môn và lưu trữ theo quy định.

- Tổ chức tốt các tiết dự giờ, góp ý tiết dạy có chất lượng.

- Tổ chức tốt các buổi thảo luận về chuyên môn, chuyên đề bộ môn.

- Lên kế hoạch kí duyệt giáo án đúng quy định, phân công kiểm tra hồ sơ.

4. Các biện pháp chính:

- Đầu tư nhiều vào việc soạn giảng, chấm trả bài kịp thời đúng qui định, xây dựng tiết dạy nhè nhàng sinh động, sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và đồ dùng dạy học vào giảng dạy.

- Thực hiện đầy đủ chương trình, bám sát chuẩn kiến thức, nhấn mạnh trọng tâm và phần cơ bản, không cắt xén chương trình.

- Thường xuyên trao đổi, học hỏi chuyên môn cùng đồng nghiệp. Nghiên cứu sách giáo khoa, sách tham khảo và dựgiờ đồng nghiệp để tích lũy thêm kinh nghiệm .

- Cải tiến phương pháp giảng dạy, KTĐG rèn luyện cho học sinh kỹ năng giải toán.

- Thường xuyên xây dựng chuyên đề và bồi dưỡng chuyên môn.

- Quan tâm nhiều đến học sinh yếu,tăng cường kiểm tra bài học và bài tập của học sinh, hướng dẫn học sinh tự học ở nhà, đôn đốc và kiểm tra việc tự học, tự ôn tập của học sinh.

- Tăng cường dạy phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

5. Chương trình hoạt động:


Tháng

Nội dung công việc

Đối tượng tham gia, thực hiện

08/ 2015

- Ồn định nề nếp dạy và học.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Họp tổ chuyên môn đầu năm.

- Kiểm tra chất lượng đầu năm.

09/ 2015

- Tổ chức thực tập thao giảng.

- Đăng kí thi đua.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Kí duyệt giáo án.

- Hội nghị cán bộ công chức viên chức.

10/ 2015

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi khối 12 giáo viên giỏi vòng trường.

- Tổ chức thao giảng dự giờ.

- Tổ chức hội thảo chuyên đề.

- Kiểm tra toàn diện 03 giáo viên.

- Ký duyệt giáo án.

- Tổ chức kiểm tra chung.

- Thi học sinh giỏi vòng Tỉnh.

- Tổ chức thi chọn và lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi dự giải thưởng Lương Thế Vinh.

- Tổ chức vận động học sinh tham gia thi Violimpic Toán trên Internet.

- Dự giờ thăm lớp giáo viên.

- Kiểm tra giữa học kì 1.

11/ 2015

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh.

- Bồi dưỡng học sinh dự giải thưởng Lương Thế Vinh.

- Kiểm tra chéo giáo án.

- Ký duyệt giáo án.

- Tổ chức kiểm tra chung.

- Sinh hoạt chuyên đề.

- Tổ chức thi đố em cho học sinh khối 11.

- Tổ chức thao giảng dự giờ.

12/ 2015

- Ký duyệt giáo án.

- Bồi dưỡng học sinh dự giải thưởng Lương Thế Vinh.

- Tổ chức kiểm tra chung.

- Sinh hoạt chuyên đề.

- Tổ chức thao giảng dự giờ.

- Thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh.

- Ôn tập chuẩn bị thi học kì I.

- Thi Học kì I.

01/ 2016

- Hoàn thành chương trình học kì I.

- Sinh hoạt chuyên đề.

- Sơ kết học kì I.

- Ký duyệt giáo án.

- Tổ chức kiểm tra chung.

- Dự giờ thăm lớp.

- Tổ chức thao giảng dự giờ.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh

- Bồi dưỡng học sinh dự giải thưởng Lương Thế Vinh.

02/ 2016

- Nghỉ tết âm lịch.

- Trực tết.

- Ký duyệt giáo án.

- Tổ chức kiểm tra chung.

- Tổ chức thao giảng dự giờ.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh

- Bồi dưỡng học sinh dự giải thưởng Lương Thế Vinh.

- Tổ chức thi đố em khối 10.

- Sinh hoạt chuyên đề.

- Góp ý sáng kiến kinh nghiệm.

- Thao giảng toàn trường (môn Toán).

- Chuẩn bị đề cương ôn tập thi tốt nghiệp.

03/ 2016

- Ký duyệt giáo án.

- Tổ chức kiểm tra chung.

- Tổ chức thao giảng dự giờ.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh.

- Bồi dưỡng học sinh dự giải thưởng Lương Thế Vinh.

- Sinh hoạt chuyên đề.

- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên.

- Kiểm tra chéo hồ sơ.

- Dự giờ thăm lớp.

- Thi học sinh giỏi giải thưởng Lương Thế Vinh vòng Tỉnh.

- Sinh hoạt chuyên đề.

04/ 2016

- Ký duyệt giáo án.

- Tổ chức kiểm tra chung.

- Tổ chức thao giảng dự giờ.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh.

- Ôn tập thi tốt nghiệp.

- Ôn tập chuẩn bị thi học kì II.

05/ 2016

- Ký duyệt giáo án.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh.

- Ôn tập thi tốt nghiệp.

- Thi học kì II.

- Tổng kết năm học.


IV. Đăng kí thi đua:

Tổ: Lao động tiên tiến xuất sắc

Tổ công đoàn: Vững mạnh xuất sắc

Cá nhân:


STT

Họ và tên

Danh hiệu

Cấp khen

01

Ngô Thị Ngọc Hòa

CSTĐ CS - CSTĐ Tỉnh

Tỉnh khen

02

Nguyễn Thanh Hải

CSTĐ CS - CSTĐ Tỉnh

Tỉnh khen

03

Nguyễn Thị Thanh Trúc

CSTĐ CS - CSTĐ Tỉnh

Tỉnh khen

04

Nguyễn Thị Quỳnh Trúc

CSTĐ CS - CSTĐ Tỉnh

Tỉnh khen

05

Lê Thị Mai Thi

CSTĐ CS - CSTĐ Tỉnh

Tỉnh khen

06

Nguyễn Ngọc Lan

CSTĐ CS

Sở khen

07

Mai Long Thời

CSTĐCS

Sở khen

07

Nguyễn Thị Hữu Tuyền

CSTĐ CS

Sở khen

09

Bùi Thị Bích Thảo

CSTĐ CS

Sở khen

10

Trần Thị Mộng Thu

CSTĐ CS

Sở khen

11

Phạm Trung Hồ

CSTĐ CS

Sở khen

12

Nguyễn Minh Đạt

Lao động tiên tiến

Sở khen

13

Nguyễn Thị Thơm

Lao động tiên tiến

Sở khen

14

Lê Văn Tính

Lao động tiên tiến

Sở khen

15

Huỳnh Thị Ngọc Thủy

Lao động tiên tiến

Sở khen

16

Nguyễn Văn Lượm

Lao động tiên tiến-

Sở khen

17

Trần Anh Dũng

Lao động tiên tiến-

Sở khen


V. Đăng ký thi gv giỏi trường, viết SKKN:


STT

Họ và tên

Thi GV giỏi

Tên đề tài SKKN

01

Mai Long Thời

Trường

02

Ngô Thị Ngọc Hòa

Trường

03

Trần Thị Mộng Thu

Trường

04

Nguyễn Thị Thanh Trúc

Trường

05

Nguyễn Thị Quỳnh Trúc

Trường

06

Lê Thị Mai Thi

Trường

07

Nguyễn Ngọc Lan

Trường

08

Nguyễn Thanh Hải

Trường

09

Phạm Trung Hồ

Trường

10

Bùi Thị Bích Thảo

Trường

11

Nguyễn Thị Hữu Tuyền

TrườngDuyệt Của Lãnh Đạo


Tổ Trưởng Chuyên Môn
Mai Long Thời

 

Người đọc
381
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm
  Search
Nhiều người đọc
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ

1. Thầy Nguyễn Tấn Tài - Hiệu trưởng - Trưởng ban

2. Cô Trần Thị Ngọc Vân - Phó Hiệu trưởng - Phó Ban thường trực

3. Thầy Phạm Quốc Trị - Thành viên (QL)

Email: tripq@huynhvannghe.sgdbinhduong.edu.vn, 0988994900

Xin chân thành cảm ơn!.