Từ vựng tiếng Anh về màu sắc
Kế hoạch Tổ Lý - KTCN năm học 2015 - 2016

SỞ GD&ĐT BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG THPT

HUỲNH VĂN NGHỆ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỔ LÍ - KTCN

Uyên Hưng, ngày 10 tháng 9 năm 2015

 

KẾ HOẠCH

NĂM HỌC 2015 – 2016

 

- Căn cứ vào kế hoạch chung của Nhà trường năm học 2015 - 2016;

- Căn cứ vào mục tiêu và nhiệm vụ chung của Nhà trường;

- Căn cứ vào tình hình thực tế của tổ Vật lí – KTCN.

Tập thể Tổ Vật lí – KTCN xây dựng kế hoạch hoạt động  năm học 2015 - 2016 như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Tình hình giáo viên trong tổ:

- Tổng số giáo viên trong tổ: 12, nữ : 3 Trong đó Lí: 8 (2 nữ); KTCN: 2 (1 nữ); Phụ trách phòng bộ môn: 1 (0 nữ), BLĐ: 1 (0 nữ)

- Tổng số Đảng viên:5 (nữ:1)

- Tổng số giáo viên đạt chuẩn: 12/12 (100%) ,trong đó 10 cử nhân Đại học (2 nữ) , 2 Thạc sĩ ( 1 nữ).

- Tổng số giáo viên đạt trình độ A tin học trở lên: 12/12 (100%).

2. Tình hình học tập của học sinh ở bộ môn Vật lí:

- Số lớp thực hiện chương trình nâng cao: 02 lớp 10, 02 lớp 11, 02 lớp 12

- Số lớp thực hiện chương trình chuẩn: 10 lớp 10, 08 lớp 11, 06 lớp 12.

3. Tình hình công tác, quản lý tổ, việc thực hiện chuyên môn của giáo viên:

a. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Chi bộ, Ban lãnh đạo Nhà trường về công tác tổ chức sinh hoạt tổ chuyên môn.

- Đội ngũ giáo viên đa số là trẻ, nhiệt tình trong công tác, có tinh thần trách nhiệm cao trong việc, chấp hành tốt nội quy cơ quan, quy chế của ngành, đoàn kết tốt trong nội bộ, thường xuyên trao đổi học tập chuyên môn giúp nhau cùng tiến bộ. Đa số Giáo viên có ý thức rèn luyện bản thân, nâng cao đạo đức của nghề nghiệp, luôn phấn đấu là một tấm gương tự học và sáng tạo.

- 100% giáo viên đạt chuẩn.

- 100% Giáo viên có trình độ A tin học trở lên.

- Số tiết dạy của giáo viên trong tuần ít nên có nhiều thời gian đầu tư cho việc soạn giảng.

- Giáo viên luôn chấp hành tốt sự phân công của nhà trường và tổ chuyên môn.

b. Khó khăn :

- Trình độ chuyên môn giáo viên chưa đồng đều.

- Một vài giáo viên chưa đầu tư nhiều về chuyên môn, chưa chú trọng công tác soạn giảng.

- Giáo viên chưa thực sự đổi mới phương pháp giảng dạy, ít sử dụng đồ dùng dạy học.

- Nhiều học sinh chưa nắm vững kiến thức cơ bản, chưa có ý thức trong việc tự học.

- Nhiều học sinh yếu về kỹ năng tính toán và phân tích đề.

- Nhiều dụng cụ thí nghiệm thực hành đã cũ và hư hỏng nên ảnh hưởng đến việc học thí nghiệm thực hành ở phòng bộ môn.

c. Biện pháp khắc phục:

- Thường xuyên nhắc nhỡ, động viên GV đầu tư nhiều vào việc soạn giảng.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên đề về đổi mới phương pháp dạy và học và đổi mới công tác kiểm tra đánh giá, tổ chức thao giảng dự giờ góp ý xây dựng thẳng thắn, chân tình giúp nhau cùng tiến bộ.

- Sử dụng thật hiệu quả công nghệ thông tin vào việc giảng dạy.

- Tham mưu với Ban lãnh đạo nhà trường trong việc mua sắm, thay thế đồ dùng thí nghiệm đã hỏng cho phòng bộ môn.

- Chú trọng đến việc hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tự ôn tập ở nhà.

- Đổi mới hình thức kiểm tra đánh giá HS để đánh giá chất lượng HS trung thực từ đó điều chỉnh phương pháp để nâng cao hiệu quả, chất lượng bộ môn.

II. CÁC MỤC TIÊU NHIỆM VỤ:

1. Mục tiêu:

- Nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn Vật lí.

- Tỷ lệ điểm thi môn Vật lí trong kì thi chung quốc gia bằng hoặc cao hơn tỷ lệ chung của Tỉnh.

- Từng bước nâng cao hiệu quả trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi tham gia các kỳ thi cấp tỉnh.

- Giáo viên thực hiện đúng quy chế chuyên môn trong soạn giảng, kiểm tra đánh giá, và tham gia đầy đủ các hoạt động của Tổ và của Nhà trường.

- Tăng cường vai trò và trách nhiệm của TTCM và TPCM trong việc kiểm tra đánh giá chuyên môn của giáo viên.

- Giáo viên thực hiện tốt tinh thần trách nhiệm trong công tác cũng như trong việc giảng dạy, thực hiện tốt phong trào “Dạy tốt, Học tốt”, thực hiện tốt các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt chuyên đề.

2. Các chỉ  tiêu cần đạt được:

- Mỗi giáo viên thao giảng 2 tiết/năm trong đó đều sử dụng công nghệ thông tin. Dự giờ của đồng nghiệp ít nhất 12 tiết/năm.

- Nghỉ họp không quá 04 lần/ năm (cho tất cả các cuộc họp, coi kiểm tra chung và coi thi, có phép), nghỉ dạy không quá 10 tiết/ GV/ năm (có phép và sau đó dạy bù, trừ trường họp GV được cử đi công tác, nghỉ bệnh được Hiệu trưởng đồng ý).

- Hồ sơ, giáo án đầy đủ, cập nhật điểm số kịp thời đúng qui định.

- Làm mới ít nhất 01 ĐDDH/ năm/ GV. Phải sử dụng ĐDDH hiện có cho bài dạy.

- TTCM và TPCM dự giờ giáo viên trong tổ ít nhất 12 tiết dạy/ tất cả giáo viên/ năm.

- Tổ chức sinh hoạt chuyên 02 lần/ năm.

- Thao giảng cấp trường 02 lần/ năm

- Mỗi giáo viên đều thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và tăng học sinh khá giỏi.

- Có 04 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 01 chiến sĩ thi đua cấp Tỉnh. 08 GV đạt danh hiệu lao động tiên tiến.

- Tỷ lệ bộ môn Lí bằng hoặc cao hơn tỷ lệ chung của Tỉnh.

- Tỷ lệ bộ môn KTCN đạt 100% từ TB trở lên.

- Tổ chức dạy thí nghiệm thực hành ở phòng bộ môn đầy đủ, đúng qui định.

- Có ít nhất 01 học sinh giỏi cấp tỉnh

3. Nhiệm vụ:

a. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức:

- Luôn gương mẫu rèn luyện phẩm chất tư cách của Đảng viên, đạo đức Nhà giáo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

- Có lối sống giản dị, lành mạnh, không xa hoa, lãng phí, không phô trương hình thức. Rèn luyện các đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, hoà nhã, đoàn kết tốt với đồng nghiệp.

- Tự rèn luyện trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong của Đảng viên, của Nhà giáo. Không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn nghiệp vụ để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

- Ý thức đúng đắn trong việc rèn luyện nâng cao đạo đức của người Thầy, gương mẫu giản dị và tiết kiệm trong cuộc sống

- Kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, lối sống thực dụng; Thẳng thắn, trung thực bảo vệ công lý, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, bảo vệ người tốt; Chân thành, khiêm tốn, không chạy theo chủ nghĩa thành tích, không bao che, giấu khuyết điểm.

b. Về ý thức trách nhiệm:

- Tích cực lao động, học tập, công tác với tinh thần lao động sáng tạo, có chất lượng, hiệu quả cao trong công tác giảng dạy tỉ lệ bộ môn của tổ ngày càng được nâng cao.

- Thực hiện nghiêm túc qui chế chuyên môn, đảm bảo ngày giờ công; bảo đảm giảng dạy theo đúng và đầy đủ chuẩn kiến thức, kỹ năng cho học sinh theo chương trình của Bộ GD – ĐT ban hành.

- Thể hiện được vai trò của người Thầy trong việc giáo dục học sinh, quan tâm đến việc đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp từng đối tượng học sinh.

- Thường xuyên trao đổi và học tập kinh nghiệm lẫn nhau, thảo luận về chuyên môn nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Đổi mới phương pháp giảng dạy nhằm tạo hứng thú trong học tập cho HS.

- Quan tâm hướng dẫn phương pháp tự học, phối hợp với Đoàn thanh niên và giáo viên chủ nhiệm xây dựng tốt môi trường dạy và học.

c. Hoạt động phòng bộ môn:

- Quản lí tốt dụng cụ thí nghiệm, có sổ theo dõi mượn và trả dụng cụ thí nghiệm.

- Chuẩn bị tốt các tiết thực hành thí nghiệm.

d. Công tác chủ nhiệm:

- Hoàn thành tốt công tác chủ nhiệm, nắm vững tâm tư nguyện vọng và tình hình học tập của học sinh lớp mình, phối hợp chặt chẽ với giáo viên bô môn, các đoàn thể tìm để tìm biện pháp giáo dục toàn diện học sinh. Chú trọng đến công tác giáo dục kĩ năng sống cho học sinh.

- Thường xuyên rèn luyện đạo đức cho học sinh.

- Tư vấn cho phụ huynh việc kiểm tra tự học của con em mình tại nhà.

e. Công tác giáo dục ngoài giờ lên lớp, hướng nghiệp:

- Thực hiện đầy đủ và có chất lượng các tiết ngoài giờ lên lớp theo chủ đề từng tháng.

- Định hướng cho học sinh theo đúng nghề mà mình yêu thích.

f. Công tác phối hợp:

- Thường xuyên phối hợp với GVCN về tình hình học tập của học sinh.

- Tham gia các phong trào của nhà trường, của Đoàn thanh niên, Công đoàn.

g) Phát huy vai trò của TTCM:

- Lên kế hoạch kịp thời và tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch đề ra.

- Có đầy đủ hồ sơ của tổ chuyên môn và lưu trữ theo quy định.

- Tổ chức tốt các tiết dự giờ, góp ý tiết dạy có chất lượng.

- Tổ chức tốt các buổi thảo luận về chuyên môn, chuyên đề bộ môn.

- Lên kế hoạch kí duyệt giáo án đúng quy định, phân công kiểm tra hồ sơ.

4. Các biện pháp chính:

- Đầu tư nhiều vào việc soạn giảng, chấm trả bài kịp thời đúng qui định, xây dựng tiết dạy sinh động tạo hứng thú học tập cho học sinh, sử dụng có hiệu quả công nghệ thông tin và đồ dùng dạy học hỗ trợ cho giảng dạy.

- Thực hiện đầy đủ chương trình, bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng, nhấn mạnh trọng tâm và phần cơ bản, không cắt xén chương trình.

- Thường xuyên trao đổi, học hỏi chuyên môn cùng đồng nghiệp. Nghiên cứu sách giáo khoa, sách tham khảo và dự giờ đồng nghiệp để tích lũy thêm kinh nghiệm .

- Cải tiến phương pháp giảng dạy.

- Thường xuyên xây dựng chuyên đề và bồi dưỡng chuyên môn.

- Quan tâm nhiều đến học sinh yếu, tăng cường kiểm tra bài học và bài tập của học sinh, hướng dẫn học sinh tự học ở nhà.

- Tăng cường dạy phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi.

5. Chương trình hoạt động:

Tháng

Nội dung công việc

Thực hiện

8/2015

- Ồn định nề nếp dạy và học.

- Tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.

- Thành lập đội tuyển và tham gia thi học sinh giỏi vòng tỉnh.

- Họp tổ chuyên môn đầu năm.

- Thống nhất nội dung, phân phối chương trình giảng dạy.

- Thống nhất tài liệu dạy buổi 2.

- Kiểm tra chất lượng đầu năm.

-Thống kê kiểm tra dụng cụ thí nghiệm hư hỏng.

- Kiểm tra chéo học bạ, sổ điểm sau khi có kết quả thi lại.

GVBM

GVBM

GVBM+Đội tuyển HS giỏi

Tổ CM

Tổ CM

 

Tổ CM

GVBM

GV phụ trách phòng TN

GVBM

9/2015

- Tổ chức thực tập thao giảng cấp tổ

- Tham dự Lễ hội khai trường

- Đăng kí thi đua đầu năm học

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Casio

- Kí duyệt giáo án.

- Hội nghị cán bộ công chức viên chức.

- Thanh tra GV

Tổ CM

Tổ CM

Tổ CM +GVBM

Cô Tiền + Cô Trang

 

TTCM

Tổ CM

TTCM + GV

10/2015

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Casio

- Thi giáo viên giỏi vòng trường.

- Tổ chức thao giảng dự giờ.

- Ký duyệt giáo án

- Tổ chức kiểm tra chung

- Kiểm tra chéo giáo án.

- Tổ chức thi chọn và lên kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi khối 10.

- Dự giờ thăm lớp giáo viên.

- Kiểm tra giữa học kì 1

- Thực hiện chuyên đề HK 1

Cô Tiền + Cô Trang

 

GVBM

Tổ CM

TTCM

Tổ CM

Tổ CM +TTCM

Tổ CM

 

TTCM +TPCM

Tổ CM

Tổ CM

11/2015

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay Casio

- Tiếp tục phụ đạo học sinh .

- Ký duyệt giáo án

- Tổ chức kiểm tra chung.

- Tổ chức thao giảng dự giờ.

- Thao giảng cấp trường môn Lý

- Tham dự Lễ NGVN 20/11

Cô Trang + Cô Tiền

 

GVBM

TTCM

Tổ CM

Tổ CM

Tổ CM

Tổ CM

12/2015

- Ký duyệt giáo án

- Tổ chức kiểm tra chung.

- Tổ chức thao giảng dự giờ.

- Tiếp tục bồi dưỡng học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh

- Ôn tập, chuẩn bị đề cương thi học kì I.

- Thi Học kì I

- Sơ kết học kì I

TTCM

Tổ CM

Tổ CM

Cô Trang + Cô Tiền

 

GVBM

Tổ CM

Tổ CM

Tổ CM

01/2016

- Thi Khoa học KT cấp trường

- Thi Kiến thức liên môn

- Sinh hoạt chuyên đề.

-  Ký duyệt giáo án

- Tổ chức kiểm tra chung.

- Dự giờ thăm lớp

- Tổ chức thao giảng dự giờ.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh

- Tổ chức thi đố em khối 10 và khối 11.

- Góp ý các đề tài SKKN

- Thi tự làm đồ dùng dạy học

GVBM

GVBM

Tổ CM

TTCM

Tổ CM

TTCM + TPCM

Tổ CM

GVBM

Tổ CM

Tổ CM

Tổ CM

02/2016

- Nghỉ tết âm lịch.

- Trực tết

- Ký duyệt giáo án

- Tổ chức kiểm tra chung.

- Tổ chức thao giảng dự giờ.

- Kiểm tra toàn diện GV

- Kiểm tra việc sử dụng ĐDDH của GV

- Tiếp tục phụ đạo học sinh

- Góp ý sáng kiến kinh nghiệm.

- Chuẩn bị đề cương ôn tập thi tốt nghiệp

GVBM

GVBM

TTCM

Tổ CM

Tổ CM

TTCM +GVBM

TTCM+Cán bộ TB

Tổ CM

Tổ CM

GVBM Khối12

3/2016

-  Ký duyệt giáo án

- Tổ chức kiểm tra chung.

- Tổ chức thao giảng dự giờ.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh

- Kiểm tra toàn diện 02 giáo viên .

- Kiểm tra chéo hồ sơ

- Dự giờ thăm lớp

TTCM

Tổ CM

Tổ CM

GVBM

TTCM + GVBM

Tổ CM

TTCM+TPCM

4/2016

-  Ký duyệt giáo án

- Tổ chức kiểm tra chung.

- Tổ chức thao giảng dự giờ.

- Tiếp tục phụ đạo học sinh

- Ôn tập thi tốt nghiệp

- Chuẩn bị đề cương ôn thi học kì II

TTCM

TỔ CM

Tổ CM

Tổ CM

GVBM Khối 12

Tổ CM

5/2016

-  Ký duyệt giáo án

- Tiếp tục phụ đạo học sinh

- Ôn tập thi tốt nghiệp

- Thi học kì II.

- Tổng kết năm học

TTCM

GVBM

GVBM Khối 12

Tổ CM

III. Đăng kí thi đua:

1. Tập thể

- Tổ: Lao động tiên tiến xuất sắc

- Tổ công đoàn: Vững mạnh xuất sắc

2. Cá nhân:

STT

Họ và tên

Danh hiệu

Cấp khen

01

Lương Trí Thành

Chiến sĩ thi đua  Tỉnh

Tỉnh

02

Trần Thanh Phong

Chiến sĩ thi đua cơ sở

 Sở

03

Lê Phương Thảo

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Sở

04

Nguyễn Thị Mỹ Tiền

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Sở

05

Huỳnh Thị Khánh Trang

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Sở

06

Huỳnh Chín Xu

Chiến sĩ thi đua cơ sở

Sở

07

Phạm Văn Khuê

Lao động tiên tiến

Sở

08

Nguyễn Thanh Sơn

Lao động tiên tiến

Sở

09

Ngô Văn Nhi

Lao động tiên tiến

Sở

10

Nguyễn Quang Vinh

Lao động tiên tiến

Sở

11

Phan Mỹ Thuận

Lao động tiên tiến

Sở

12

Nguyễn Thế Cường

Lao động tiên tiến

Sở

 

DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

 

 

Lương Trí Thành

 

Người đọc
260
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm
Nhiều người đọc
BẢN QUYỀN TRANG WEB
Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Trưởng Ban biên tập: Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT. 
Ðịa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính Tỉnh, P.Hoà Phú, TP Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương 
Tel: (0650) 3.822.375 - Fax: (0650) 3.838.77, E-mail: portal@sgdbinhduong.edu.vn

Website: http://sgdbinhduong.edu.vn - http://sgd.binhduong.gov.vn


Mọi ý kiến đóng góp về trang website của trường cũng như gửi bài viết,

Xin gửi về Ban quản trị website trường THPT Huỳnh Văn Nghệ, thầy Nguyễn Văn Lượm,

Email: anhluomne@gmail.com, Xin chân thành cảm ơn!.