Enter Title

1. Hướng dẫn giới hạn nội dung chương trình kiểm tra học kỳ I năm học 2012-2013 và những năm tiếp theo

1203 site:sgdbinhduong.edu.vn

2. Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT

http://cdn03.rada.vn/Data/file/2012/Thang10/31/58-2011TT-BGDDT.doc

3. Tổ chức các hoạt động đồng hành cùng cuộc thi giải toán qua Internet

http://sgdbinhduong.edu.vn/Upload/vanban/vanban/85743907-3f9f-4cb2-ad4e-ea19696400d5.PDF

4. Triệu tập thao giảng, dự giờ và sinh hoạt chuyên đề tổ chuyên môn bộ môn Hóa THCS, THPT học kỳ I năm học 2014-2015

http://sgdbinhduong.edu.vn/Upload/vanban/vanban/eee1915c-167a-401a-b111-6cfd4db81e5e.pdf

5. Triệu tập tham dự Hội thảo giảng dạy môn Toán lớp 10

http://sgdbinhduong.edu.vn/Upload/vanban/vanban/c2d11c5d-a752-44c3-9c77-8e937705755c.PDF