Enter Title

Năm 1999:

Chủ Tịch nước tặng thưởng Huân chương lao độnghạng III.

Năm 2001 :

- Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, Quyếtđịnh số: 6588/QĐ-UB ngày 09/11/2001

Năm 2002 :

- Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, quyếtđịnh số: 6014/QĐ-CT ngày 28/10/2002;

- Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo, quyết định số5362/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2002.

Năm 2003 :

- Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, quyếtđịnh số 4237/QĐ-CT ngày 31/10/2003.

Năm 2004 :

- Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, quyếtđịnh số 8233/QĐ-CT ngày 9/11/2004.

- Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ, quyết địnhsố 1491/QĐ-TTg ngày 31/12/2004.

Năm 2005 :

- Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, quyếtđịnh số 5411/QĐ-CT ngày 31/10/2005.

Năm 2006 :

- Đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, quyếtđịnh số 5915/QĐ-CT ngày 28/12/2006.

Năm 2007 :

- Đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc,quyết định số 6014/QĐ-CT ngày 28/10/2007 ;

- Tỉnh tặng cờ "Đơn vị khá nhất khối THPTphía Nam",quyết định số 4989/QĐ-UBND ngày 16/11/2007

Năm 2008 :

 - Đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao độngxuất sắc, quyết định số 3654/QĐ-UBND ngày 19/11/2008

Năm 2009: 

- Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao độnghạng Nhì.

Năm2010: 

- Đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia.