Enter Title


Từ trái qua phải: 

1. Thầy: Võ Quang Vinh - Hiệu Phó

2. Thầy: Trịnh Bá Tùng - Hiệu trưởng

3.  Thầy: Lê Đoàn Minh Thái - Hiệu Phó

4. Cô: Nguyễn Thị Tâm - Hiệu Phó