Enter Title

Chi bộ lãnh đạo toàn diện các mặt hoạt động củanhà trường, đặt biệt là công tác chính trị tư tưởng. Tất cả đảng viên đều gươngmẫu nên vận động được quần chúng toàn tâm toàn ý với công tác được giao. Trong5 năm qua chi bộ đã phát triển được 12 đảng viên mới. Thành tích của chi bộtrong các năm như sau:

Năm 2003: Chi bộ đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu"

           Năm 2004: Chi bộ đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu"

           Năm 2005: Chi bộ đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu". Tỉnhủy tặng bằng khen tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền.

           Năm 2006: Chi bộ đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu".

            Năm2007: Chi bộ đạt danh hiệu "Trong sạch vững mạnh". Tỉnh ủy tặng cờ tổchức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu 5 năm liền.