Nội dung chi tiết
Đoàn trường phát động cuộc thi " Sáng tạo và thiết kế nhãn dán. Sáng tác phim ngắn cổ động An toàn giao thông"

Đoàn trường phát động cuộc thi sáng tạo " Sáng tạo và thiết kế nhãn dãn.Sáng tác phim ngắn cổ động An toàn giao thông" do Tỉnh đoàn và Hội Sinh viên Việt Nam Tỉnh Bình Dương tổ chức".

Người đọc
74
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Tìm kiếm
Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0