Nội dung chi tiết
Chính sách tinh giảm biên chế
Hướng dẫn một số điều trong Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.
Người đọc
420
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
TTLT 01-2015-TTLT-BTC-BNV HUONG DAN THUC HIEN NĐ 108.pdf
Tìm kiếm
Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0