Nội dung chi tiết
Phân hạng GV THPT và hệ số lương mới
Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Bộtrưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch quy định mã số, tiêu chuẩn chứcdanh nghề nghiệp giáo viên THPT công lập. II. Theo quy định mới nhất của BộGD&ĐT và Bộ Nội vụ, mức lương của giáo viên THPT sẽ tương ứng với 3 hạngchức danh nghề nghiệp.
Người đọc
429
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
Phân hạng GV THPT và hệ số lương mới.docx
Tìm kiếm
Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0