Giới thiệu về trường


Trường Trinh Hoài Đức hiện nay

Trường Trung học Trịnh Hoài Đức là trường Trung học công lập đầu tiên của tỉnh Bình Dương được thành lập từ năm học 1955 – 1956; đến năm học 1975 – 1976 đổi tên trường Cấp 3 An Thạnh (còn gọi là trường nữ Trung học Trịnh Hoài Đức); đến năm 1991 trường THPT Trịnh Hoài Đức được tái lập với hai cấp học THCS và THPT; năm 2005 trường tách thành trường THCS Trịnh Hoài Đức và THPT Trịnh Hoài Đức theo Quyết định số 17/2005/QĐ-UB ngày 24/1/2005 của UBND tỉnh Bình Dương.

Tìm kiếm
  Search
Tin mới
Nhiều người đọc
Thống kê
Số người truy cập: 0