Chủ đề năm học
Năm học 2014 -2015 nhà trường tiếp tục phát huy các mặt mạnh và tiếp tục thực hiện tốt chủ đề “Đổi mới căn bản toàn diện để nâng cao chất lượng giáo dục” và tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với phương châm “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học, tự sáng tạo” nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới.

VIDEO HOẠT ĐỘNG

Lịch làm việc

Thông tin tuyên truyền

 

Văn bản - Biểu mẫu của nhà trường
BA CÔNG KHAI
114 Lượt xem

BA CÔNG KHAI
118 Lượt xem

NGHI QUYẾT HỘI NGHỊ CBVC NH 2017-2018
110 Lượt xem

QUI CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ NH 2017-2018
107 Lượt xem

Về việc chấn chỉnh hoạt động dạy thêm học thêmC
211 Lượt xem

 Trang sau
Tìm kiếm
Video hoạt động
Liên kết

 

Góc truyền thống

Thống kê
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 1
Members Thành viên 0
Total Thống kê 1
Thống kê
Số người truy cập: 0

Bản quyền thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương
TRƯỜNG THPT PHƯỚC VĨNH 
Địa chỉ: Khu phố 3 - Thị Trấn Phước Vĩnh - Huyện Phú Giáo - Tỉnh Bình Dương
Tel: (0650). 3 673 422 - Website: http://sgdbinhduong.edu.vn/phuocvinh