1. TỔ TOÁN
STT Họ và tên Chức vụ
1 Trương Minh Giảng Hiệu Trưởng
2 Nguyễn Thị Cẩm Châu P.Hiệu trưởng
3 Phạm Đỗ Hải Tổ Trưởng
4 Trần Thị Bích Phương Tổ phó
5 Nguyễn Văn Thả Giáo viên
6 Nguyễn Thị Yến Giáo viên
7 Nguyễn Trần Đà Lạt Giáo viên
8 Ngô Ngọc Ánh Giáo viên
2. TỔ LÝ
STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Thu Hương Tổ trưởng
2 Nguyễn Thạch Ngọc Tổ phó
3 Nguyễn Ngọc Điệp Giáo viên
4 Đoàn Thị Phương Thảo Giáo viên
5 Lê Ngọc Như Oanh Giáo viên
6 Nguyễn Thị Kim Loan Giáo viên
7 Lê Thị Thu Hường Giáo viên

3. TỔ HÓA - SINH - CN
STT Họ và tên Chức vụ
1 Lưu Thị Nga Tổ Trưởng
2 Đào Xuân Tuấn Tổ phó
3 Huỳnh Đình Đức Giáo viên
4 Nguyễn Minh Đức Giáo viên
5 Đinh Thị Hồng Ngọc Giáo viên
6 Trần Thị Như Ý Giáo viên
7 Đỗ Văn Hiểu Giáo viên
8 Nguyễn Thị Hương Giang Giáo viên
9 Võ Phan Kỳ Giáo viên
10 Nguyễn Thị Ngân Giang Giáo viên
4. TỔ NGOẠI NGỮ
STT Họ và tên Chức vụ
1 Lương Thị Như Quỳnh Tổ Trưởng
2 Nguyễn Thị Phương Chi
Tổ phó
3 Võ Thị Minh Phước Giáo viên
4 Lê Thị Phương Giáo viên
5 Vũ Thị Bảo Hương Giáo viên
5. TỔ NGỮ VĂN
STT Họ và tên Chức vụ
1 Ngô Thị Ánh Hồng Tổ Trưởng
2 Nguyễn T Bích Tình
Tổ phó
3 Lê T Thanh Hương Giáo viên
4 Mai Thị Nhung
Giáo viên
5 Lại Thị Kim Biên Giáo viên
6. TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD
STT Họ và tên Chức vụ
1 Đỗ Thị Phượng Tổ Trưởng
2 Ngô Thị Xuân Tâm Tổ Phó
3 Đỗ Thị Lệ Hồng Giáo viên
4 Đặng Ngọc Mai Giáo viên
5 Nguyễn Thị Thanh Văn Giáo viên
6 Phạm Thị Nga Giáo viên
7. TỔ TIN - KTCN
STT Họ và tên Chức vụ
1 Nguyễn Vĩnh Quang Tổ Trưởng
2 Phan Thị Ngọc Diễm Tổ phó
3 Trần Phương Giáo viên
4 Nguyễn Thanh Tuấn Giáo viên
5 Nguyễn Hùng Sơn Giáo viên
8. TỔ THỂ DỤC - QUỐC PHÒNG
STT Họ và tên Chức vụ
1 Trần Quang Hùng Tổ Trưởng
2 Lê Phục Quốc Tổ phó
3 Lê Thanh Lâm Giáo viên
4 Nguyễn Hữu Thuận Giáo viên
5 Nguyễn Lâm Giang Giáo viên
6 Phạm Văn Hòa Giáo viên
9. TỔ VĂN PHÒNG
STT Họ và tên Chức vụ
1 Phạm Văn Dũng Tổ Trưởng 
2 Nguyễn Thị Vàng Kế toán- Tổ phó
3 Phan Thị Hường GT
4 Trần Thị Thu Huyền Văn Thư
5 Hà Thị Ngọc Mai Thư viện
6 Ngô Thị Kim Mai Thiết bị
7 Nguyễn Hồng Nhung PT P.Lý
8 Hồ Quang Biên Y tế
9 Ngô Minh Tâm Bảo vệ
10 Nguyễn Hữu Lộc Bảo vệ
11 Nguyễn Thị Lụa Phục vụ
12 Đặng Thế Huyền Giám Thị
Lượt truy cập
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 0
Members Thành viên 0
Total Thống kê 0