Enter Title

Stt    

Họ và tên                         

Năm sinh    

Ngành nghề          

Ghi chú            


1


Nguyễn Cảnh Thủy


1963


Cử nhân Vật Lí


Hiệu trưởng


2


Nguyễn Hồng Nhung


1973


Cử nhân Toán


P.Hiệu trưởng


3


Bùi Thị Thùy Trang


1968


Cử nhân Văn Học


P.Hiệu trưởng


4


Đặng Hà Kiếm Anh


1978


Cử nhân Lịch Sử


P.Hiệu trưởng


5

Dương Thị Dễ

 1961

 Cử nhân Sinh Học

Chủ tich Công Đoàn


6


Trương Hồng Liên

 

1987

 

Ths. Kỷ Thuật - Công Nghệ             


Bí thư đoàn thanh niên


7


Lê Thanh Phong

 

1972

 

Kinh tế tài chính nhà nước


Tổ trưởng tổ Văn Phòng


8


Nguyễn Thị Thu Thủy

 

1970

 

Cử nhân Toán


Tổ trưởng tổ Toán - Tin Học


9


Huỳnh Thị Thu Nga

 

1968


 Cử nhân Vật Lí

 

Tổ trưởng tổ Vật lí - KTCN


10


Trương Hải Yến

 

1971

 

Cử nhân Hóa Học


 Tổ trưởng tổ Hóa - Sinh - KTNN


11


Nguyễn Thị Hồng

 1981

 Cử nhân Văn Học

 Tổ trưởng tổ Văn


12 


Chung Thành Sơn


 1979


 Cử nhân Địa lí


 Tổ trưởng tổ Sử - ĐỊa Lí - GDCD     


13


Nguyễn Cao Thắng

 

1975

 

Cử nhân Anh Văn

 

Tổ trưởng tổ Anh Văn


14


Nguyễn Thành Danh

 

1966


 Cử nhân GDTC

 

Tổ trưởng tổ GDTC


 Trang chủ

Clock

Liên kiết