Hiệu trưởng qua từng thời kỳ
 Tháng năm Hiệu trưởng Tên trường Ghi chú
1976 - 1978 Trần Thị Hường Trường điểm 4  
1978 - 1979 Trần Thị Hường Trường PTCS Tân Thành  
1979 - 1981 Đặng Thành Sang    
1981 - 1988 Nguyễn Văn Gởi Trường Liên Xã 2  
1988 - 1990 Trần Hồng Lê Trưởng Cấp I, II Tân Thành  
1992 - 1993 Nguyễn Văn Gởi Trường THCS Tân Thành  
1993 - 1999 Trần Hồng Lê    
1999 - 2001 Cao Khắc Bình    
2001 - 2003 Trần Hồng Lê    
2004 - 2010 Nguyễn Ngọc Thạch Trường THPT Lê Lợi  
2010 - 2013 Nguyễn Văn Phong    
2013 - nay Nguyễn Tấn Tài    
Liên kết
advertise 1
advertise 2
advertise 3