tin tức hoạt động tổ Sử Địa GDCD
Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng học sinh tự nghiên cứu và thuyết trình nội dung bài học.
549 Lượt xem

Tổ Sử - Địa - GDCD trình bày chuyên đề: Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng học sinh tự nghiên cứu và thuyết trình nội dung bài học đã được thực hiện thành công.

Xem chi tiết...

Đề kiểm tra môn Địa Lí 10 và Địa Lí 11 năm học 2014 - 2015 của trường THPT Thái Hòa
561 Lượt xem

Tổ Sử - Địa - GDCD cho công bố đề và gợi ý chấm điểm của môn Địa Li 10 và Địa Lí 11

Xem chi tiết...