TIN NHÀ TRƯỜNG
Phân Công Coi Thi HKI Năm Học 2015-2016
557 Lượt xem

Phân Công Coi Thi HKI Năm Học 2015-2016

Lịch phân công coi thi đề nghị CBGV-CNV theo dõi thường xuyên để thực hiện.

Xem chi tiết...

Phân Công Coi Thi HKI Năm Học 2014-2015
783 Lượt xem

Phân Công Coi Thi HKI Năm Học 2014-2015

 

Lịch phân công coi thi đề nghị CBGV-CNV theo dõi thường xuyên để thực hiện.

Xem chi tiết...

Phân Công Chấm Thi HKI Năm Học 2014-2015
803 Lượt xem

Phân Công Chấm Thi HKI Năm Học 2014-2015

 

Xem chi tiết...

Kế Hoạch Năm Học 2014-2015
737 Lượt xem

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 – 2015

 

       Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD&ĐT vềviệc ban hành Điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấphọc;

       Căn cứ Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 09/9/2014 của UBND tỉnh Bình Dương vềnhiệm vụ trọng tâm của GDMN, GDPT, GDTX và GDCN năm học 2014 - 2015;

       Căn cứ vào tài liệu hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học nămhọc  2014– 2015 ngày 29/8/2014 của Sở GD& ĐT Bình Dương;

      Căn cứ vào hướng dẫn thực hiệnnhiệm vụ khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục năm học  2014– 2015 ngày 15/9/2014 của Sở GD & ĐT Bình Dương;

      Căn cứ vào đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị, trường THPT Phan BộiChâu xây dựng kế hoạch hoạt động năm học 2014- 2015 như sau :

 

 

Xem chi tiết...

Quy Chế Làm Việc Năm 2014-2015 Và Các Năm Tiếp Theo
721 Lượt xem
Xem chi tiết...

Nghị Quyết Hội Nghị CBCC năm 2014-2015
725 Lượt xem

NGHỊ QUYẾT

HỘI NGHỊ CÁN BỘ  CÔNG CHỨC – VIÊN CHỨC   NĂM HỌC  2014 - 2015

 

      Căn cứ Quyết định số 04/2000/QĐ-BGD&ĐTngày 01/03/2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chếthực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;

       Căn cứ Hướng dẫn 276/LT-GD ngày 07/9/2011 của SởGDĐT và CĐGD tỉnh Bình Dương về việc  hướng dẫn tổ chức  Hội nghị Cán bộ Công chức, viên chức – Hộinghị nhà giáo và lao động trong ngành GD&ĐT;

       Căn cứ Hướng dẫn số 260/HD-CĐGD ngày 11/9/2014của CĐGD tỉnh Bình Dương về việc hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức,Hội nghị người lao động đầu năm học 2014 – 2015;

            Căn cứ các biên bản góp ý dự thảo kế hoạchnăm học 2014 – 2015 đã được Hội nghị CBCC-VC trù bị  thông qua ngày 09  tháng 10 năm 2014;

   Sau khi nghe các báo cáo, góp ýbổ sung, 100% Cán bộ, Công chức, viên chức  của  đơnvị biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính nhưsau :

Xem chi tiết...

Lịch Công Tác Năm Học 2014-2015
632 Lượt xem
Lịch Công Tác Năm Học 2014-2015
Xem chi tiết...

 
Tin mới

Nhiều người đọc

Thống kê

People Online Người Online
Đang Online Đang Online 0
Members Thành viên 0
Total Thống kê 0
Thống kê

Số người truy cập: 0
Tìm kiếm