LỊCH LÀM VIỆC
Lịch Làm Việc Tuần 25 PBC từ ngày 25/2->02/03/2019
27 Lượt xem
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 25 PBC
Lịch làm việc tuần. Đề nghị CBGV - CNV thực hiện nghiêm chỉnh
Lịch Làm Việc Tuần 5 PBC từ ngày 10/9->15/9/2018
79 Lượt xem
LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 5 PBC
Lịch làm việc tuần. Đề nghị CBGV - CNV thực hiện nghiêm chỉnh
Lịch làm việc tuần 27 PBC từ ngày 26/02 -> 03/03/2018
145 Lượt xem

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 27 PBC

Lịch làm việc tuần. Đề nghị CBGV - CNV thực hiện nghiêm chỉnh

Lịch Làm Việc Tuần 16 PBC từ ngày 27/11-> 02/12/2017
168 Lượt xem

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 16 PBC

Lịch làm việc tuần. Đề nghị CBGV - CNV thực hiện nghiêm chỉnh

Lịch Làm Việc Tuần 15 PBC từ ngày 20->25/11/2017
158 Lượt xem

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 15 PBC

Lịch làm việc tuần. Đề nghị CBGV - CNV thực hiện nghiêm chỉnh

Lịch Làm Việc Tuần 14 PBC Từ Ngày 13->18/11/2017
159 Lượt xem

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 14 PBC

Lịch làm việc tuần. Đề nghị CBGV - CNV thực hiện nghiêm chỉnh

Lịch Làm Việc Tuần 13 PBC Từ ngày 06/11-11/11/207
146 Lượt xem

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 13 PBC

Lịch làm việc tuần. Đề nghị CBGV - CNV thực hiện nghiêm chỉnh

Lịch Làm Việc Tuần 7 PBC từ ngày 07/10 -> 14/10/2017
130 Lượt xem

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 07 PBC

Lịch làm việc tuần. Đề nghị CBGV - CNV thực hiện nghiêm chỉnh

Lịch Làm Việc Tuần 06 PBC từ ngày 02/10 -> 07/10/2017
134 Lượt xem

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 06 PBC

Lịch làm việc tuần. Đề nghị CBGV - CNV thực hiện nghiêm chỉnh.

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 05 PBC Từ ngày 18/09 -> 23/09/2017
127 Lượt xem

LỊCH LÀM VIỆC TUẦN 05 PBC 

Lịch làm việc tuần. Đề nghị CBGV-CNV thực hiện nghiêm chỉnh

 Trang sau
Thống kê

People Online Người Online
Đang Online Đang Online 2
Members Thành viên 0
Total Thống kê 2
Thống kê

Số người truy cập: 0
Tìm kiếm