CÁC THÀNH VIÊN TỔ VĂN PHÒNG
1  Nguyễn Thị Hà
 Thông tin dữ liệu
2  Huỳnh  Thị Như Quí
phụ trách đội
3  NguyễnThị Hải Thiết bị
4  Nguyễn Thị Hương   Thư viện
5  Nguyễn Thị Thu  Văn Thư
6  Nguyễn Thị Diễm   Kế toán
7  Nguyễn Thị Hà  Phục vụ
8 Trần Thị Thanh Thủy Y tế
9  Lê Mạnh Hùng  Bảo vệ
10  Trần Đình Lành  Bảo vệ

 
 
 
Tin tổng hợp