CÁC THÀNH VIÊN TỔ GDSK
1  Nguyễn Văn Lợi  Tổ Trưởng
2  Nguyển Hoàng Nghĩa 
3  Bồ Văn Hào 
4  Trần Đình Niêm 
5  Cao Thị Dung… 
6 Nguyễn Thị Chi

7  Đoàn Thị Phương Thơ   Tổ phó
8  Trần Thị Thanh Thủy… 
9  Nguyễn Hiếu Tâm