CÁC THÀNH VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD
1  Huỳnh Thị Xanh  Tổ Trưởng
2  Nguyễn Thị Mai  Tổ phó
3  Đoàn Khánh Thành
4  Nguyễn Thị May 
5  Lê Thị Phương Dung. 
6  Nguyễn Thị Minh Tiến 
7  Nguyễn Thị Trung Phúc
8  Nguyễn Thị Huyền 
9  Nguyễn Thị Hồng Nhụy 
10 Huỳnh Tấn Lập
11  Nguyễn Thị Hiền 
 
Tin tổng hợp