CÁC THÀNH VIÊN TỔ SỬ - ĐỊA - GDCD
1  Huỳnh Thị Xanh  Tổ Trưởng
2  Nguyễn Thị Mai 
3  Nguyễn Thị Xuân 
4  Nguyễn Thị May 
5  Lê Thị Phương Dung. 
6  Nguyễn Thị Minh Tiến 
7  Nguyễn Thị Kim Loan 
8  Lê T.Hồng Nhạn 
9  Nguyễn Thị Hồng Nhụy 
10 Huỳnh Tấn Lập
11  Nguyễn Thị Hiền