Tin tổ Hoá Sinh
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS
563 Lượt xem

Trường THPT Tân Bình  “ Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, Ma túy học đường và tư vấn SKSS tiền hôn nhân cho tuổi vị thành niên”.


TỔ HÓA-SINH-CNNN TỔ CHỨC THAO GIẢNG MẪU NCBH
516 Lượt xem
TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH PHỐI HỢP TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TỔ CHỨC TƯ VẤN “SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN” CHO HỌC SINH KHỐI 12
573 Lượt xem
 
CÁC THÀNH VIÊN TỔ HÓA - SINH
1  Phạm Đức Nhạn.  Tổ Trưởng
2  Lê Thị Phượng 
3  Lê Thị Nhứt 
4  Nguyễn Khắc Lợi 
5  Dương Thị Tuyết Giang 
6  Dương Thị Thanh Trúc 
7  Huỳnh Thị Ngọc Nhương 
8  Nguyễn Thị Gấm 
9  Nguyễn Thị Hồng Thắm 
10  Nguyễn Thị Ngọc Diệp  
11  Nguyễn Đình Thép 
12  Nguyễn Thị Kim Đào 
13  Nguyễn Thị Hoá  PT. Phòng Thí nghiệm sinh học
14  Nguyễn Thị Hải  PT. Phòng Thí nghiệm hóa học