Tin tổ Hoá Sinh
TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS
734 Lượt xem

Trường THPT Tân Bình  “ Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS, Ma túy học đường và tư vấn SKSS tiền hôn nhân cho tuổi vị thành niên”.


TỔ HÓA-SINH-CNNN TỔ CHỨC THAO GIẢNG MẪU NCBH
706 Lượt xem
TRƯỜNG THPT TÂN BÌNH PHỐI HỢP TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BẮC TÂN UYÊN TỔ CHỨC TƯ VẤN “SỨC KHỎE SINH SẢN VỊ THÀNH NIÊN” CHO HỌC SINH KHỐI 12
732 Lượt xem
 
CÁC THÀNH VIÊN TỔ HÓA - SINH
1  Trần Thị Mỹ Phượng Tổ Phó
2             Vũ Thị Trinh
3                   Vũ Thị Duyên
4  Nguyễn Khắc Lợi 
5  Nguyễn Thị Hóa
6  Dương Thị Thanh Trúc 
7  Huỳnh Thị Ngọc Nhương 
8  Nguyễn Thị Gấm 
9  Nguyễn Thị Hồng Thắm 
10  Nguyễn Thị Ngọc Diệp  
11  Nguyễn Đình Thép 
12  Nguyễn Thị Kim Đào  Tổ Phó

 
Tin tổng hợp