Đoàn Thanh Niên

Tổ chức nhân sự:

STT
Họ và Tên
Chức vụ
 1 Nguyễn Khánh Băng
Bí thư
 2 Phan Thị Minh
Phó Bí thư
 3 Võ Thị Quỳnh Như
Phó Bí Thư