Danh sách giáo viên Lí - Hóa

Stt               

Họ và tên                               

    Năm Sinh      

 Môn Dạy             

 
1

Huỳnh Thị Thu Nga

 
1968

Gv. Vật Lí

2

Bùi Thị Huyền Nga

1968

Gv. Vật Lí

3

Đỗ Tấn Vinh

1968

 Gv. Vật Lí

4

Nguyễn Thị Oanh

1982

 
Gv. Vật Lí

5

Nguyễn Ngọc Ý

1980

Gv. Vật Lí

6

Nguyễn Quý Tiến

1986

Gv. Vật Lí

7

Đặng Thị Ngọc Dung

1989

Gv. Vật Lí

8

Trần Thị Mỹ Duyên

1991

Gv. Vật Lí

 
9

Khương Hải Yến

1971

Gv. Hóa Học

 
10

Lê Thị Ngọc Diệu

1975

 
Gv. Hóa Học


11


Phan Thị Bích Tuyền


1980


Gv. Hóa Học


12


Mai Yến Dung


1982


Gv. Hóa Học


13


Trần Phương Hoài Trang


1984


Gv. Hóa Học

14

 
Nguyễn Thị Minh Thư

1990

 Gv. Hóa Học

15

 
Phạm Thị Kiều Trang

 
1988

 Gv. Hóa Học

16

 
Nguyễn Thị Trâm

 
1988

 Gv. Hóa Học


 Trang chủ

Clock
Liên kiết

Ôn thi môn Vật Lý 12
Ôn tập Hóa Học 12