Enter Title
Stt  Họ và tên  Năm sinh Chức vụ Hình ảnh

 01       

NGUYỄN THỊ THU THỦY          

1970          
 
Tổ trưởng chuyên môn        
 

02

PHẠM BÁ LỰC
 
1980

 Tổ phó chuyên môn
 

03

BÙI NGỌC LINH
 
1958
 
Giáo viên

Đã nghỉ hưu

04

BÀNH THỊ TRÂM
 
1964
 
Giáo viên
 
 
05

HÀ BẢO LONG
 
1976
 
Giáo viên
 
 
06

BÙI THỊ HUỆ
 
1982
 
Giáo viên
 

 07

VÕ THỊ THANH YẾN

 1981
 
Giáo viên
 
 
08

NGUYỄN XUÂN ANH
 
1978
 
Giáo viên
 
 
09

ĐINH HẢI YÊN
 
1982
 
Giáo viên
 
 
10

NGUYỄN HOÀNG SƠN
 
1986
 
Giáo viên
 
 
11

HUỲNH THỊ NGỌC THỦY
 
1987
 
Giáo viên
 
 
12

ĐẬU THỊ THU HUYỀN
 
1992
 
Giáo viên
 
 
13

TRẦN CƯ
 
1977
 
Giáo viên
 
 
14

BÙI THỊ NGÂN HÀ
 
1979
 
Tổ phó chuyên môn
 

15 

 TRANG NGỌC MỸ PHƯỚC
 
1986
 
Giáo viên
 
 
16

NGUYỄN VĂN THANH

 1984
 
Giáo viên
 

17

TRẦN VĂN HÀN

1980

Giáo viên
 

 Trang chủ

Tài liệu ôn tập lớp 10
 TitleOwnerCategoryModified DateSize 
Clock
Liên kiết

Giải tích 12
Liên kết

Thầy:  Nguyễn Thượng Võ