Enter Title

Stt

Họ Và Tên

Chức Vụ

1

Đ/c Nguyễn Cảnh Thủy

Bí thư chi bộ

Hiệu trưởng

2

Đ/c Nguyễn Thị Hồng Nhung

Phó bí thư chi bộ

P. Hiệu trưởng

3

Đ/c Bùi Thị Thủy Trang

P. Hiệu trưởng

4

Đ/c Khương Hải Yến

Chủ tịch công đoàn

5

Đ/c Trương Hồng Liên

Bí thư đoàn thanh niên


 Trang chủ

Clock

Liên kiết