Danh Sách Tổ Ngoại Ngữ Trường THPT Thanh Tuyền.

Danh Sách Tổ Ngoại Ngữ

STT  HỌ TÊN GV CHỨC VỤ
 1 Huỳnh Trúc Tâm  TTCM
 2 Nguyễn Minh Khánh  TPCM
 3 Nguyễn Ngọc Uyên  GV
 4 Nguyễn Mộng Trinh  GV
 5 Nguyễn Thị Thanh Xuân  GV
 6 Lê Vũ Bảo  GV
 7 Bùi Quang Ước  GV
 8 Lê Thị Thúy Hằng  GV
 9 Lương Thị Thùy Dung  GV