Danh Sách Tổ Hành Chánh Trường THPT Thanh Tuyền.

Danh Sách Tổ Hành Chánh

STT  HỌ TÊN GV CHỨC VỤ
 1 Trần Thị Thanh Lan  BTĐT- TTCM
 2 Ng Trần Hồng Lụa  Văn Thư - TPCM
 3 Đinh Thị Nghĩa  TPT Đội
 4 Huỳnh Văn Thọ  G.Thị
 5 Vũ Thúy An  G.Thị
 6 Trương Quang Minh  Kế Toán
 7 Võ Thị Hương  Phục Vụ
 8 Lê Quốc Thái  Bảo Vệ
 9 Lý Ngọc Vân  Bảo Vệ
 10 Nguyễn Võ Dũng  Bảo Vệ
 11 Phan Thị Cẩm Loan  Phục Vụ
 12 Bùi Thị Thu Phượng  Y Tế
Add Content...