THÀNH TÍCH 5 NĂM HỌC GẦN NHẤT CỦA TRƯỜNG THPT THANH TUYỀN

    

Năm học

Thành tích đạt được

Cấp khen

2009- 2010

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sở cấp giấy khen

2010- 2011

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

Sở cấp giấy khen

2011- 2012

Đạt danh hiệu LĐTT

Sở khen

2012- 2013

Đạt danh hiệu LĐXS

UBND tỉnh công nhận

2013- 2014

Đạt danh hiệu LĐXS

Tốt nghiệp THPT 100%

UBND tỉnh tặng cờ thi đua

Bằng khen của UBND tỉnh