Ban giám hiệu

Ban giám hiệu Trường THPT Trần Văn Ơn  gồm:

1. Hiệu trưởng: HOÀNG THANH CẦN

2. Phó Hiệu trưởng: HUỲNH HOÀNG THUẬN

3. Phó Hiệu trưởng: NGÔ HIẾU

4. Phó Hiệu trưởng: NGUYỄN THỊ DIỄM TRANG

 
  Search
advertise 2
advertise 3
advertise 1