Enter Title


 THÀNH TÍCH NỔI BẬT ( Từ năm học 2008 -2009 đến nay)

Năm

Danh hiệu thi đua

Số, ngày, tháng, năm của QĐ công nhận DHTĐ; cơ quan ban hành QĐ

2008-2009

UNNB tỉnh tặng Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 4940 QĐ-UBND ngày 17/11/2009

của Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Dương

2010-2011

UNNB tỉnh tặng Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 2220 QĐ-UBND ngày 4/8/2011 

của Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Dương      

2010-2011

UNNB tỉnh tặng Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 2220 QĐ-UBND ngày 4/8/2011

của Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Dương        

2012-2013

UNNB tỉnh tặng danh hiệu  Tập thể lao động xuất sắc

QĐ số 1963 QĐ- UBND ngày 14/08/2013của  Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Dương

 2015-2020 Trường THPT Dầu Tiếng huyện Dầu Tiếng, đạt trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2015-2020  QĐ số: 3276 QĐ - UBND ngày 14/12/2015 của phó chủ tịch tỉnh Bình Dương.
 
DANH HIỆU THI ĐUA:

 
 Năm

 Hình thức khen thưởng
 Số, ngày, tháng, nămcủa QĐ khen thưởng; cơ quan ban hành QĐ
 1994-1995
 

Bằng khen: Tập thể đơn vị tiên

tiến.

 

QĐ số 049/QĐ-UB ngày  10/11/1995

 1995-1996
 

Bằng khen: Tập thể đơn vị tiên

tiến.

 

QĐ số 5568/QĐ-UB ngày30/10/1996

 1997-1998
 

Thủ tướng Chính phủ tặng bằng

khen Hoàn Thành xuất sắc nhiệm

vụ.

 

QĐ số 852/QĐ-TT ngày 22/8/1998

 1998-1999
 

Bộ GD&ĐT tặng bằng khen Hoàn

thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

QĐsố 5040/QĐ BGD-ĐT ngày  15/4/1999

 1999-2000
 

Bộ GD&ĐT tặng bằng khen Hoàn

 thành xuất sắc nhiệm vụ .

 

QĐ số 4522/QĐ BGD-ĐT ngày

26/10/2000

 2000-2001

Chủ Tịch nước tặng Huân chương lao động hạng III

 
 QĐ số 46/KT-CT ngày 17/1/2002
 2001-2002
 

Bằng khen: Hoàn thành xuất sắc

 nhiện vụ.

QĐ số 5907/QĐ- CTUB ngày 23/10/2002

 
 1998-2002
 

Bằng khen: Hoàn thành xuất sắc

phong trào thi đua từ 1998-2002.

 

QĐ số 1751/QĐ- CTUB ngày 13/5/2002

 2003-2004
 

Bằng khen: Hoàn thành xuất sắc

nhiện vụ.

QĐ số 8233/QĐ- CTUB ngày

19/11/2004

 
 2004-2005
 

Bằng khen: Hoàn thành xuất sắc

nhiện vụ.

 

QĐ số 5411/QĐ- CTUB ngày 17/11/2005    

 2010-2011
 

Giấy khen: Đạt thành tích xuất sắc  trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh 5 năm liền.

 

QĐ số 1078/QĐ- UBND ngày 11/09/2013 của Chủ Tịch UBND Huyện Dầu Tiếng.

 2011-2012
 

UBND tỉnh tặng Bằng khen Đạt

thành tích xuất sắc 02 năm thực

hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về  học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh.

 

QĐ số 846/QĐ- UBND ngày 8/04/2013  của Chủ Tịch UBND  tỉnh Bình Dương

2012-2013
 

- UBND tỉnh tặng Bằng khen đạt

thành tích tỷ lệ đậu tốt nghiệp  THPT 100%.

-UBND tỉnh tặng 3 Bằng khen

cho 4 tập thể học sinh đậu Đại học  tỷ lệ cao.

 
 

QĐ số 1779/QĐ-UBND ngày 17/07/2013  của Chủ Tịch UBND  tỉnh Bình Dương

 2013-2014

- UBND tỉnh tặng Bằng khen đạt

thành tích tỷ lệ đậu tốt nghiệp

THPT 100%

- UBND tỉnh tặng 4 Bằng khen

cho 4 tập thể học sinh đậu Đại học tỷ lệ cao.

 
 

QĐ số 1581/QĐ- UBND ngày 02/07/2014  của Chủ Tịch UBND tỉnh Bình Dương.
Clock

Liên kiết