CMSpView
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018
110 Lượt xem
Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên.doc
Xem chi tiết...

Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông, năm học 2017-2018
81 Lượt xem
Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục phổ thông,.doc
Xem chi tiết...

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017
82 Lượt xem
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, năm học 2016-2017.doc
Xem chi tiết...

Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục phổ thông Năm học 2017-2018
78 Lượt xem
Cam kết chất lượng giáo dục năm 2017-2018.doc
Xem chi tiết...

Công khai nhân sự đầu năm học 2016-2017
212 Lượt xem
Nhân sự THPT Nguyễn Trãi Đầu năm học 2016-2017.doc
Xem chi tiết...

Công khai nhân sự THPT Nguyễn Trãi HKII năm học 2016-2017
161 Lượt xem
Nhân sự THPT Nguyễn Trãi HKII năm 2016-2017.doc
Xem chi tiết...

Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, HKI năm học 2016-2017
151 Lượt xem
Công khai thông tin chất lượng giáo dục phổ thông, HKI năm học 2016-2017.doc
Xem chi tiết...

 

Tìm kiếm

Tin mới

Nhiều người đọc

Thống kê

Số người truy cập: 0