DS Tổ Văn Phòng

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

NHIỆM VỤ ĐƯỢC GIAO

01

Nguyễn Văn Thành

BT Chi Bộ - Hiệu Trưởng

Phụ trách công tác đảng – Thực hiện các công tác tổng quát của nhà trường

02

Trương Ngọc Phụng

KT – Tổ Trưởng

Phụ Trách chế độ chính sách, công tác tổ trưởng

03

Nguyễn Thị Ngọc Hoa

VT - TQ

Phụ Trách VT - TQ

04

Lê Thị Minh Khuyên

Y Tế

Phụ Trách Y Tế

05

Nguyễn Văn Định

Bảo Vệ

Phụ Trách Bảo Vệ

06

Đỗ Thị Oanh

Phục Vụ

Phụ Trách Phục Vụ

07

Đặng Văn Hoàng

Bảo Vệ

Phụ Trách Bảo Vệ

08

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Văn Thư

Phụ Trách Văn Thư

09

Nguyễn Văn Trúng

Bảo Vệ

Phụ Trách Bảo Vệ

10

Trần Thị Thủy

Giáo Viên

Phụ Trách Giám Thị

11

Dương Thị Phương

Giáo Viên

Phụ Trách Giám Thị

12

Nguyễn Ái Vi

Giáo Viên

Phụ Trách CNTT

13

Lê Thị Hồng Vân

Giáo Viên, BT Đoàn

Phụ Trách BT Đoàn, Phòng Máy

Tìm kiếm

  Search

Tin mới

Nhiều người đọc

Lượt truy cập

People Online Người Online
Đang Online Đang Online 1
Members Thành viên 0
Total Thống kê 1

Thống kê

Số người truy cập: 0