Phổ biến pháp luật
Giới thiệu Luật khiếu nại năm 2011, Luật tố cáo năm 2011
576 Lượt xem

Ngày 11/11/2011, tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 02 luật: Luật Khiếu nại (Luật 02/2011/QH13); Luật Tố cáo (Luật 03/2011/QH13). Chủ tịch nước đã ký Lệnh công bố và 02 luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2012. Thay thế cho Luật Khiếu nại, tố cáo ban hành năm 1998 và được sửa đổi, bổ sung năm 2004, 2005.

Xem chi tiết...
Hoạt động hưởng ứng "Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11" tại trường THPT Bến Cát
914 Lượt xem
Nhằm hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11” theo công văn số 1972/KH-SGDĐT ngày 21/10/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương, Thư viện Trường THPT Bến Cát phát động tuần lễ đọc sách tìm hiểu pháp luật từ ngày 07/11 đến ngày 12/11/2016.
Xem chi tiết...
Tài liệu và lịch thi phòng chống tham nhũng dành cho giáo viên
849 Lượt xem
Xem chi tiết...
 Trang sau
Tìm kiếm
  Search
Lượt truy cập
People Online Người Online
Đang Online Đang Online 0
Members Thành viên 0
Total Thống kê 0
Thống kê
Số người truy cập: 0