THỜI KHÓA BIỂU NĂM HỌC 2018-2019
 TitleDescription
Thời khoá biểu áp dụng từ 20/5/2019 
TKB LTĐH lớp 12 từ 22/4/2019 
Thời khóa biểu áp dụng từ 15/4/2019 
TKB LTĐH lớp chọn 11 áp dụng từ 19/3/2019 
TKB khoi 12 moi dieu chinh sang 18/3/2019 
TKB TD-QP khối 11 áp dụng 04/3/2019 
Thời khoá biểu áp dụng 04/3/2019 ( mới điều chỉnh) 
Thời khoá biểu áp dụng 04/3/2019 
TKB thay đổi từ 11/2/2019 
TKB phụ đạo khối 12 áp dụng từ 21/01/2019 
TKB từ lớp 10C7 đến 10C12 thay đổi từ 07/01/ 2019 
TKB TD-QP khôi 11 áp dụng 02/01/2019 
TKB TD-QP- Tin khôi 10 áp dụng 02/01/2019 
TKB các lớp ôn tập từ 02/01/2019 
TKB các lớp LTĐH từ 02/01/2019 
TKB áp dụng từ 31/12/2018 ( điều chỉnh) 
Phâng công HKII từ 31/12/2018 ( chính thức) 
TKB ap dung tu 03/12/2018 
TKB các lớp ôn tập từ 05/11/2018 
TKB toàn trường từ 05/11/2018 
TKB các lớp LTĐH từ 05/11/2018 
TKB áp dụng tuần 29/10/2018  
Phân công từ 29/10/2018 ( Thay đổi tổ Lý + Sinh) 
TKB cac lop LTĐH ap dung 01/10/2018 
TKB TD-QP khối 11 áp dụng 01/10/2018 
Thoi khoa bieu ap dung 01/10/2018 
Danh sách các lớp ôn tập 11 ( 17/9/2018) 
TKB các lớp ôn tập 11 áp dung từ 17/9/2018 
Danh sách LTĐH lop 11 chọn 
Danh sách LTĐH lop 10 chọn 
TKB LTĐH Lớp chon 10 & 11 ( ap dụng 17/9/2018) 
TKB TD-QP-Tin khối 10 áp dụng 10/9/2018 
TKB TD-QP khối 11 áp dụng 03/9/2018 
TKB TD-QP-Tin khối 10 áp dụng 03/9/2018 
TKB ap dung 03/9/2018 
TKB khoi 12 buổi chiều- áp dụng 13/8/2018 ( mới điều chỉnh) 
Thời khóa biểu TD-Tin học-QP khối 10Lưu ý: Tin học K10 học buổi sáng ở phòng Tin học 1,2
Thời khóa biểu TD- QP khối 11TD-QP K11 học buổi chiều
Thời khóa biểu chính khóa năm học 2018-2019Cả 3 khối áp dụng từ 12/8/2018
Phân công HK1 năm học 2018-2019Phân công giáo viên