Tin nổi bật

Trường THPT Bến Cát khởi đầu năm học mới bằng Tuần Lễ sinh hoạt Tập thể với nhiều hình thức đa dạng
Trường THPT Bến Cát đã tổ chức Tuần lễ sinh hoạt tập thể đầu năm học 2019 - 2020 cho hơn 1400 học sinh bám sát chủ đề “Đổi mới thực chất, hiệu quả nâng cao” cùng với phương châm hành động “Trách nhiệm – Năng động – Sáng tạo” và khẩu hiệu hành động “Tất cả vì học sinh thân yêu”.

Login