PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN COI KIỂM TRA CHUNG (Tuần 16: 27/11 - 02/12/2017)

Nội dung chi tiết đính kèm trong tập tin.

Người đọc
87
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
DSGVCoiKTCHKI_2017-2018(T16).xls
advertise 1
advertise 2
advertise 3
Nhiều người đọc
Trần Văn Ơn (1931 - 1950)
2313 Lượt xem
Trần văn ơn (29 tháng 5 năm 1931 - 9 tháng 1 năm 1950) là một học sinh trường pétrus ký đã bị chính quyền pháp nổ súng bắn chết trong phong trào biểu tình của học sinh sinh viên sài gòn đầu năm 1950. cái chết của anh đã gây tiếng vang lớn, có tác động rông khắp trong phong trào đấu tranh giai cấp của dân chúng sài gòn sau đó. anh đã được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2000.

 Trang sau