120 câu hỏi đáp, tình huống pháp luật phục vụ việc dạy và học pháp luật ở các trường trung học
Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật - Bộ Tư pháp tổ chức biên soạn 120 câu hỏi – đáp, tình huống pháp luật phục vụ việc dạy và học pháp luật ở các trường trung học nhằm tạo nguồn tư liệu phục vụ, hỗ trợ việc dạy và học pháp luật tại các trường trung học.

Chủ đề các câu chuyện bao gồm:

Chủ đề 1. Một số quy định pháp luật dân sự đối với người chưa thành niên (25 câu)

Chủ đề 2. Một số quy định pháp luật hình sự liên quan đến người chưa thành niên (25 câu)

Chủ đề 3. Một số quy định về xử lý vi phạm hành chính đối với người chưa thành niên (15 câu)

Chủ đề 4. Một số quy định pháp luật tố tụng hình sự và thi hành án hình sự đối với người chưa thành niên (25 câu)

Chủ đề 5. Một số quy định của pháp luật lao động đối với người chưa thành niên (15 câu)

Chủ đề 6. Phòng, chống tệ nạn xã hội (15 câu).

Người đọc
873
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
120 câu hỏi đáp, tình huống pháp luật phục vụ việc dạy và học pháp luật ở các trường trung học.doc
advertise 2
advertise 3
advertise 1
Nhiều người đọc
Trần Văn Ơn (1931 - 1950)
2317 Lượt xem
Trần văn ơn (29 tháng 5 năm 1931 - 9 tháng 1 năm 1950) là một học sinh trường pétrus ký đã bị chính quyền pháp nổ súng bắn chết trong phong trào biểu tình của học sinh sinh viên sài gòn đầu năm 1950. cái chết của anh đã gây tiếng vang lớn, có tác động rông khắp trong phong trào đấu tranh giai cấp của dân chúng sài gòn sau đó. anh đã được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2000.

 Trang sau