Kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2015-2016

UBND TỈNH BÌNH DƯƠNG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

_______________

Số: 1324/TB-SGDĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____________________________

             Bình Dương, ngày 06 tháng 8 năm 2015

 THÔNG BÁO

Kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Bình Dương

Năm học 2015 - 2016
________________

 

Căn cứ Quyết định số 1521/QĐ-UBND ngày 18/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2015-2016;

Căn cứ Quyết định số 2047/QĐ-UBND ngày 05/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc công nhận kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2015-2016,

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo kết quả trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2015 - 2016 như sau:

I. Các căn cứ xét tuyển:

Thực hiện tuyển dụng theo thứ tự các tiêu chí sau:

1. Tuyển thẳng đối với người dự tuyển là sinh viên tạo nguồn của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương;

2. Người dự tuyển được sinh ra và lớn lên tại tỉnh Bình Dương được ưu tiên xét tuyển trước;

3. Căn cứ chỉ tiêu tuyển dụng đối với từng cấp học của từng đơn vị theo từng bộ môn, từng loại hình viên chức và nguyện vọng đăng ký dự tuyển của thí sinh để xét tuyển theo thứ tự từ cao xuống thấp về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, loại tốt nghiệp, điểm trung bình (trong đó xét theo nguyện vọng 1 trước, nguyện vọng 2 sau).

4. Ưu tiên theo nhóm trường đào tạo như sau:

4.1. Nhóm 1: Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học sư phạm Kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học sư phạm Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh.

4.2. Nhóm 2: Trường Đại học Thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh.

4.3. Nhóm 3: Các trường đại học khác.

5. Đối với những đối tượng không yêu cầu qua phỏng vấn, nếu có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng tuyển dụng bổ sung nội dung phỏng vấn để lựa chọn người có kết quả cao nhất trúng tuyển.

6. Đối với những đối tượng yêu cầu qua phỏng vấn, trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu điểm phỏng vấn bằng nhau thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên như sau:

- Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động.

- Người hưởng chính sách như thương binh.

- Con của liệt sĩ.

- Con của thương binh.

- Con của người hưởng chính sách như thương binh.

- Người dân tộc ít người.

- Đội viên thanh niên xung phong.

- Đội viên tri thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

- Người dự tuyển là nữ.

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên nêu trên thì Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

7. Không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

II. Kết quả tuyển dụng:

- Danh sách thí sinh trúng tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2015 - 2016 được niêm yết tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương.

(Danh sách thí sinh trúng tuyển được sắp xếp tên theo thứ tự bảng chữ cái tiếng Việt).

- Tra cứu kết quả tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương năm học 2015 - 2016 tại địa chỉ:

http://www.sgdbinhduong.edu.vn/Tracuudiem/Cackithikhac.aspx

III. Các yêu cầu đối với người trúng tuyển:

1. Đối với những trường hợp trúng tuyển viên chức, cột “đơn vị công tác” ghi là “chọn nhiệm sở” thì người trúng tuyển phải có mặt tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương đúng 07 giờ 30 ngày 12/8/2015 để tiến hành chọn nhiệm sở công tác.

Địa chỉ: Số 495, Đường 30/4, phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương (đối diện trường THPT Võ Minh Đức).

Người trúng tuyển phải trực tiếp đến chọn nhiệm sở, khi đến mang theo giấy chứng minh nhân dân.

2. Đối với những trường hợp trúng tuyển viên chức, cột “đơn vị công tác” ghi cụ thể tên trường THPT, trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm GDTX-KT-HN huyện/thị xã thì người trúng tuyển phải có mặt tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương vào ngày 21/8/2015 để nhận quyết định phân công công tác.

Địa chỉ: Tầng 10, Tháp A, Trung tâm Hành chính tỉnh Bình Dương.

Đợt 1: Vào lúc 8 giờ 00, bao gồm những thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị thuộc thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng, huyện Dầu Tiếng, huyện Phú Giáo.

Đợt 2: Vào lúc 9 giờ 30, bao gồm những thí sinh trúng tuyển vào các đơn vị thuộc thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Dĩ An, thị xã Thuận An, thị xã Tân Uyên, huyện Bắc Tân Uyên.

3. Đối với những trường hợp trúng tuyển viên chức, cột “đơn vị công tác” ghi tên Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố thì người trúng tuyển phải có mặt tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố nơi trúng tuyển vào lúc 08 giờ 00, ngày 21/8/2015 để nhận quyết định phân công công tác.

   Thông báo này được công bố trên website của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương và niêm yết tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ tỉnh Bình Dương./.

 

Nơi nhận:

- UBND tỉnh;

- Ban Văn hoá-Xã hội HĐND tỉnh;     

- Sở Nội vụ;

- Trường ĐH Thủ Dầu Một; 

- Các trường THPT;

- Các trường TCCN;

- Các trung tâm GDTX- KT-HN;

- Trung tâm GDTX Tỉnh;

- Trung tâm NN-TH và BDNV;

- Các Phòng GDĐT huyện/thị/TP;

- Đài PTTH Bình Dương;

- Báo Bình Dương;

- Lưu: VT, TCCB. T.100.

GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

Dương Thế Phương

 

Tập tin đính kèm
Người đọc
1294
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
KQtuyenCongChuc2015.doc
  Search
advertise 3
advertise 1
advertise 2
Tin mới
Lễ khai giảng tràn ngập niềm tin, hy vọng của thầy trò THPT Trần Văn Ơn
886 Lượt xem

Sáng ngày 5/9, gần 1500 học sinh trường THPT Trần Văn Ơn đã tham dự lễ khai giảng năm học mới 2018-2019 tại sân trường, trong đó có hơn 500 học sinh khối 10 vừa xuất sắc vượt qua kì thi tuyển để gia nhập mái nhà chung trường THPT Trần Văn Ơn.


 Trang sau
Nhiều người đọc
Trần Văn Ơn (1931 - 1950)
3198 Lượt xem
Trần văn ơn (29 tháng 5 năm 1931 - 9 tháng 1 năm 1950) là một học sinh trường pétrus ký đã bị chính quyền pháp nổ súng bắn chết trong phong trào biểu tình của học sinh sinh viên sài gòn đầu năm 1950. cái chết của anh đã gây tiếng vang lớn, có tác động rông khắp trong phong trào đấu tranh giai cấp của dân chúng sài gòn sau đó. anh đã được truy tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân năm 2000.

 Trang sau