Kiểm tra năng lực ngôn ngữ của giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học, THCS, THPT theo chuẩn thống nhất
Kiểm tra năng lực ngôn ngữ của giáo viên dạy tiếng Anh cấp Tiểu học, THCS, THPT theo chuẩn thống nhất

Nội dung chi tiết đính kèm tập tin./.

Ghi chú 2386/SGDĐT-GDTrH
Ngày ban hành 23/12/2015
Người ký Phó Giám đốc Nguyễn Hồng Sáng
Cơ quan ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo

(Nguồn: http://sgdbinhduong.edu.vn/)
Người đọc
286
Nguồn
Ban Giám Hiệu
Chia sẻ
van ban cv2386.pdf
Tìm kiếm